Наказ N 71 від 29.04.2005 р.

Наказ N 71 від 29.04.2005 р. Про заходи щодо виконання у 2005 році Плану дій Україна - ЄС

Наказ від 29 квітня 2005 р. № 71 Про заходи щодо виконання у 2005 році Плану дій Україна - ЄС Наказ від 29 квітня 2005 р. № 71 З метою виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2005 року № 117-р "Про затвердження заходів щодо виконання у 2005 році Плану дій Україна - ЄС" наказую: 1. Затвердити заходи з виконання у 2005 році Плану дій Україна - ЄС відповідальним за виконання яких визначено Держбуд України згідно з додатком. 2. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович та Фінансово-економічному управлінню Т.Щавінська передбачати фінансування заходів за рахунок Державного бюджету України. 3. Заступнику Голови Комітету О.Бондаренку Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович спільно з Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій П.Кривошеєв забезпечити супроводження проекту Закону України "Про нормування у будівництві" у Кабінеті Міністрів України та Верховній Раді України. 4. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович підготувати та подати до 24 травня 2005 року Українській частині Комітету з питань співробітництва між Україною та Європейськими Співтовариствами Європейським Союзом і відповідним українським частинам підкомітетів а далі щокварталу до 5 числа місяця що настає за звітним періодом подавати інформацію про стан виконання заходів Держбудом України. 5. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату М.Омельяненко забезпечити регулярне інформування громадськості про хід виконання заходів шляхом опублікування повідомлень в Інформаційному бюлетені та розміщенням інформації на офіційному сайті Держбуду України в мережі Інтернет. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету О.Бондаренка. ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІТЕТУА. БЕРКУТА * * * Додатокдо наказу Держбуду Українивід 29.05. 2005 р. №71 Заходиз виконання у 2005 році Плану дій Україна - ЄС відповідальними за виконання яких розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2005 року № 117-р визначено Держбуд України Зміст Плану дій Україна - ЄС Зміст заходу Відповідальні за виконання від Держбуду України Строк виконання Проекти та/або програми технічної допомоги з боку ЄС держав-членів ЄС інших донорів для підтримки реалізації Плану дій Україна - ЄС із зазначенням суми коштів Стандарти технічне регулювання та оцінка відповідності гармонізовані з ЄС сфери 6. Продовжувати приведення регуляторної та адміністративної практики України у відповідність з міжнародною та існуючою в ЄС підготовка України до участі у внутрішньому ринку ЄС в окремих пріоритетних галузях промисловості 61. Гармонізувати необхідне рамкове та секторальне законодавство у пріоритетних сферах із системою технічного регулювання ЄС Розробити проект Закону України "Про нормування у будівництві" Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій Протягом року Розробити проект Технічного регламенту з підтвердження відповідності "Будівельні вироби" Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій Протягом року НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У БУДІВНИЦТВІД. БАРЗИЛОВИЧ