Наказ N 73 від 29.04.2005 р.

Наказ N 73 від 29.04.2005 р. Про виконання розпорядження Президента України від 20 квітня 2005 року № 985 з перевірки додержання вимог законодавства, реалізації державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель

Наказ від 29 квітня 2005 р. № 73 Про виконання розпорядження Президента України від 20 квітня 2005 року № 985 з перевірки додержання вимог законодавства реалізації державної політики у сфері регулювання земельних відносин використання та охорони земель Наказ від 29 квітня 2005 р. № 73 Для виконання розпорядження Президента України від 20 квітня 2005 р. № 985 з перевірки додержання вимог законодавства реалізації державної політики у сфері регулювання земельних відносин використання та охорони земель наказую: 1. Затвердити склад робочої групи Держбуду України додається . 2. Робочій групі забезпечити координацію роботи робочих груп на місцях надання методичної допомоги цим робочим групам аналіз опрацювання та узагальнення інформації наявної у Держбуді відповідно до переліку питань перевірки. 3. Затвердити план роботи робочої групи додається . 4. Відповідальною особою для оперативного вирішення із Секретаріатом Комісії поточних питань які виникають у ході перевірки призначити заступника Голови Держбуду Казмірука Юрія Йосиповича. 5. Робочій групі підготувати відомчий звіт та направити до Секретаріату Комісії до 8 червня 2005 року. 6. Відповідальність за виконання наказу покласти на заступника Голови Держбуду України Ю.Казмірука. ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИКГОЛОВИ КОМІТЕТУА. БЕРКУТА * * * ЗатверджуюПерший заступник Голови ДержбудуА.В. Беркута29.04. 2005 року Склад робочої групи Держбуду України з перевірки дотримання земельного законодавства 1. Казмірук Юрій Йосипович - Заступник Голови Комітету Голова робочої групи 2. Економов Анатолій Олександрович - Начальник управління містобудівної політики - секретар робочої групи 3. Авдієнко Олександр Петрович - Начальник управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення 4. Майстерчук Тетяна Петрівна - Начальник управління реставрації та реконструкції історичної забудови 5. Ліванідов Володимир Анатолійович - Заступник начальника державної архітектурно-будівельної інспекції 6. Омельяненко Максим Вікторович - Начальник управління організаційно-аналітичного забезпечення апарату 7. Сюр Микола Григорович - Завідувач юридичного сектору 8. Білоконь Юрій Миколайович - Директор Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст 9. Шевельов Володимир Борисович - Директор Українського зонального науково-дослідного і проектного інституту по цивільному будівництву 10. Чижевський Олександр Павлович -Директор Українського державного науково-дослідного і проектного інституту цивільного сільського будівництва 11. Оніщенко Василь Михайлович - Директор державного науково-дослідного і проектного інституту містобудування 12. Кур'ято Валерій Анатолійович - Директор центральної служби Української державної інвестиційної експертизи * * * ЗатверджуюПерший заступник Голови ДержбудуА.В. Беркута 29.04. 2005 року План роботи робочої групи Держбуду України з перевірки дотримання земельного законодавства № п\п Зміст заходу Термін Відповідальна особа 1. Направити листи до обласних державних адміністрацій стосовно визначення членів робочих груп від Держбуду 28.04.05. Економов А.О. 2. Направити листи членам робочих груп у регіонах з переліком питань перевірки. 30.04.05. Економов А.О. 3. Надання методичної допомоги та консультацій членам робочих груп у регіонах Постійно Члени робочої групи Держбуду 4. Здійснення виїзного контролю у регіони членами робочої групи Держбуду Визначаються керівником робочої групи Члени робочої групи Держбуду 5. Аналіз та узагальнення відомчої інформації щодо стану додержання містобудівного та земельного законодавств що одержана від членів робочих груп із регіонів 1-7.06.05. Члени робочої групи Держбуду 6. Надання відомчого звіту до Секретаріату комісії 8.06.05. Економов А.О.