Наказ N 81 від 18.05.2005 р.

Наказ N 81 від 18.05.2005 р. Про організацію виконання завдань Програми діяльності Кабінету Міністрів України Назустріч людям

Наказ від 18 травня 2005 р. № 81 Про організацію виконання завдань Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Назустріч людям" Наказ від 18 травня 2005 р. № 81 З метою забезпечення виконання завдань Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Назустріч людям" та реалізації плану заходів щодо виконання у 2005 році Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Назустріч людям" затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2005 року № 324 наказую: 1. Заступникам Голови керівникам структурних підрозділів Комітету взяти до виконання постанову Кабінету Міністрів України від 6 травня 2005 року № 324 "Про заходи щодо виконання у 2005 році Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Назустріч людям". 2. Затвердити план заходів спрямованих на реалізацію завдань Програми діяльності Кабінету Міністрі України "Назустріч людям" додається . 3. Керівникам структурних підрозділів Комітету забезпечити виконання заходів спрямованих на реалізацію завдань Програми діяльності Кабінету Міністрів України та подавати інформацію про стан виконання заходів Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату до 20 липня 2005 р. та до 20 січня 2006 р. 4. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату М.Омельяненко узагальнити надану структурними підрозділами Комітету інформацію та забезпечити її подання до Міністерства економіки України до 1 серпня 2005 р. і 1 лютого 2006 р. 5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИКГОЛОВИ КОМІТЕТУА.В. БЕРКУТА * * * Додаток до наказувід 18.05.2005 р. № 81 План заходів Державного комітету України з будівництва та архітектури на 2005 рік спрямованих на виконання завдань Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Назустріч людям" Завдання з Програми діяльності КМУ Механізм захід реалізації завдання Виконавці згідно з Планом заходів затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2005 р. № 324 Термін місяць Відповідальні виконавці - структурні підрозділи Держбуду I. В І Р А У сфері духовності 1 Збереження та активне пропагування історико-культурної спадщини зміцнення її престижу в Україні і світі; визначення українській культурі гідного місця серед світових та європейських культур. "Приєднання до міжнародної Конвенції з охорони архітектурної спадщини Європи" Держбуд жовтень Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Проект Положення про історичне населене місце Держбуд грудень Управління реставрації та реконструкції історичної забудови "Порядок проектування фінансування і здійснення комплексної регенерації районів історичної забудови" Держбуд грудень Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Проект положення щодо визначення умов та критеріїв щодо створення програм збереження та використання пам'яток архітектури і містобудування" Держбуд листопад Управління реставрації та реконструкції історичної забудови III. Г А Р М О Н І Я У сфері регуляторної політики 1 Створення умов доступу до окремих сегментів ринку видобуток корисних копалин житлове будівництво ремонт та будівництво доріг тощо . Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві" Держбуд червень Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу У сфері регіональної політики 2 Забезпечення стабільності та прогнозованості відносин між центральними і місцевими органами виконавчої влади щодо розвитку територій. Підготувати доповідь Кабінету Міністрів України про результати моніторингу реалізації Генеральної схеми планування території України у 2004 році Держбуд жовтень Управління містобудівної політики У сфері адміністративної реформи 3 Започаткування практики публічного діалогу членів Уряду з громадськістю з питань реалізації державної політики. Запровадити систематичне проведення консультацій з громадськістю із соціально значущих питань державної політики у відповідній сфері конференції семінари форуми громадські слухання засідання за "круглим столом" збори зустрічі з громадськістю теле- та радіо дебати Інтернет-конференції телефонні "гарячі лінії" центральні і місцеві органи виконавчої влади постійно починаючи з червня Управління організаційно-аналітичного забезпечення апарату У сфері реформування адміністративно-територіального устрою 4 Проведення реформування адміністративно-територіального устрою. Підготувати проект нормативно-правових актів що випливають із Закону України "Про територіальний устрій України" Мін'юст інші центральні органи виконавчої влади у тримісячний термін після прийняття Закону України "Про територіальний устрій України" Управління містобудівної політики Створити єдину комп'ютерну базу даних про адміністративно-територіальний устрій України та відповідну геоінформаційну систему Інститут геодезії і картографії Інститут "Діпромісто" Секретаріат Кабінету Міністрів України травень - грудень Управління містобудівної політики IV. Ж И Т Т Я У сфері соціально-трудових відносин 1 Розвиток соціального діалогу забезпечення належної оплати праці удосконалення соціально-трудових відносин. Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку робіт із важкими шкідливими та особливо шкідливими умовами праці у будівництва на яких встановлюється підвищена оплата праці" Держбуд травень Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу У сфері промислово-інвестиційної політики 2 Створення нормативної бази для заохочення вкладання довгострокових фінансових інвестицій. Проект Закону України "Про нормування у будівництві" Держбуд грудень Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування на території України" Держбуд вересень Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві 3 Удосконалення порядку затвердження інвестиційних програм та проектів будівництва. Про внесення змін до деяких Законів України щодо вибору вилучення і надання земель для містобудівних потреб розміщення проектування і будівництва об'єктів містобудування здійснення державного контролю у сфері містобудування Держбуд грудень Управління містобудівної політикиДержавна архітектурно-будівельна інспекція Про внесення змін до Закону України "Про планування і забудову територій" Держбуд червень Управління містобудівної політики Про внесення змін до Закону України "Про архітектурну діяльність" Держбуд червень Управління містобудівної політики 4 Удосконалення спрощення дозвільно-погоджувальної системи у сфері містобудування. Підготувати проекти Законів України: Про внесення змін до Закону України щодо вибору вилучення і надання земель для містобудівних потреб розміщення проектування і будівництва об'єктів містобудування здійснення державного контролю у сфері містобудування Держбуд грудень Управління містобудівної політикиДержавна архітектурно-будівельна інспекція Про внесення змін до Закону України "Про планування і забудову територій" Держбуд червень Управління містобудівної політики Про внесення змін до Закону України "Про архітектурну діяльність" Держбуд червень Управління містобудівної політики У сфері житлово-комунального господарства 5 Удосконалити доступ усіх верств населення до якісних послуг максимальної персоніфікації споживачів та переведення їх відносин з виконавцями послуг виключно на контрактну основу. Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження Концепції Державної цільової програми "Житло-інвалідам" Держбуд травень Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПАРАТУМ. ОМЕЛЬЯНЕНКО