Наказ N 85 від 24.05.2005 р.

Наказ N 85 від 24.05.2005 р. Про введення в дію рішення колегії від 22 квітня 2005 р. № 22

Наказ від 24 травня 2005 р. № 85 Про введення в дію рішення колегії від 22 квітня 2005 р. № 22 Наказ від 24 травня 2005 р. № 85 З метою організації у 2005 році роботи Державного комітету України з будівництва та архітектури і підприємств та організацій сфери його управління реалізації стратегічних напрямів діяльності будівельного комплексу України у 2005-2009 роках спрямованих на забезпечення виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Назустріч людям" схваленої Верховною Радою України 4 лютого 2005 року закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" інших актів Президента України Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України наказую: 1. Затвердити Основні завдання та напрями діяльності Державного комітету України з будівництва та архітектури у 2005-2009 роках і Основні завдання та організаційно-технічні заходи Держбуду на 2005 рік схвалені рішенням колегії Держбуду від 22 квітня 2005 року № 22. 2. Керівникам структурних підрозділів Комітету підприємств установ та організацій що входять до сфери управління Держбуду державних будівельних корпорацій "Укрбуд" "Укртрансбуд" "Укрметротунельбуд" "Укрмонтажспецбуд" та Української кооперативно-державної корпорації по агропромисловому будівництву "Украгропромбуд" підзвітних і підконтрольних Держбуду структурних підрозділів обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій взяти до керівництва в роботі рішення колегії Держбуду від 22 квітня 2005 р. № 22 та забезпечити неухильне виконання Основних завдань та напрямів діяльності Державного комітету України з будівництва та архітектури у 2005-2009 роках і Основних завдань та організаційно-технічних заходів Держбуду на 2005 рік схвалених зазначеним рішенням. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Комітету відповідно до розподілу обов'язків. ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИКГОЛОВИ КОМІТЕТУА. БЕРКУТА