Наказ N 99 від 17.06.2005 р.

Наказ N 99 від 17.06.2005 р. Про виконання доручення Прем’єр-міністра України від 9 червня 2005 р. № 28645/2/1-05

Наказ від 17 червня 2005 р. № 99 Про виконання доручення Прем єр-міністра України від 9 червня 2005 р. № 28645/2/1-05 Наказ від 17 червня 2005 р. № 99 Держбудом на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. № 863 "Про затвердження Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об єктів житлового та громадського призначення" здійснюються заходи щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об єктів житлового та громадського призначення які затверджені наказом від 7 липня 2003 р. № 104 та в установлені терміни готується інформація до Кабінету Міністрів України про хід реалізації постанови. Аналіз стану виконання у 2004 році регіональних програм щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об єктів житлового та громадського призначення свідчить про незадовільне виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади вимог законодавства щодо створення належних умов для доступу людей з інвалідністю до об єктів соціальної інфраструктури. З метою посилення роботи з вирішення зазначеної соціальної проблеми видано Указ Президента України від 1червня 2005 р. № 900/2005 "Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями". На виконання доручення Прем єр-міністра України від 9.06.05 №28645/2/1-05 до зазначеного Указу Президента України наказую: 1. Заступникам Голови Держбуду України структурним підрозділам за належністю питань взяти до виконання Указ Президента України "Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями" від 1 червня 2005 р. № 900/2005. 2. Затвердити додаткові заходи Держбуду щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями що додаються. 3. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення О.Авдієнко Управлінню містобудівної політики А.Економов Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Т.Шарапова Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович Управлінню цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві П.Губень Державній архітектурно-будівельній інспекції В.Ліванідов Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату М.Омельяненко здійснити аналіз стану виконання наказу Держбуду від 7 липня 2003 р. № 104 та надати до 30.06.05 відповідну інформацію заступнику Голови Комітету Ю.Казміруку. 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИКГОЛОВИ КОМІТЕТУА. БЕРКУТА * * * Додаток до наказу Держбудувід 17.06.2005 р. № 99 Додаткові заходи Держбуду щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями з/п Назва пункту Указу Президента України від 1.016.05 №900/2005 Назва пункту доручення Прем єр-міністра України від 9.06.05 № 28645/2/1-05 Відповідальні виконавці Термін виконання Назва заходу Держбуду Відповідальні виконавці Термін виконання 1. 1. Звернути увагу Кабінету Міністрів України на незадовільне виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади вимог законодавства щодо створення належних умов для доступу людей з інвалідністю до об єктів соціальної інфраструктури До п.1. Вжити заходів для дотримання вимог законодавства щодо створення належних умов для доступу людей з інвалідністю до об єктів соціальної інфраструктури Міністерства центральні органи виконавчої влади Рада міністрів АР Крим обласні Київська та Севастопольська міські держадміністрації Забезпечити виконання наказу Держбуду від 07.07.03 №104 "Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 року № 863" та рішення колегії Держбуду від 29 квітня 2005 року "Про досвід організації у Львівській області моніторингу та контролю за дотриманням вимог до безперешкодного доступу інвалідів до об єктів житлово-громадського призначення при забудові населених пунктів" разом з відповідальними виконавцями галузевих та місцевих програм Відповідно до розподілу обов язків накази Держбуду від 07.07.03 №104 та від 1.06.05 №88 2. 2.1. Вжити до 1 листопада 2005 року заходів до забезпечення безумовного додержання центральними та місцевими органами виконавчої влади законодавства щодо створення належних умов для доступу людей з інвалідністю до об єктів соціальної інфраструктури До пп 1. п.2 Прошу забезпечити виконання. Про результати доповісти до 25.10.05 Мінпраці ДержбудМОЗ МОНМінкультури Мінтранс Мінмолодьспорт Мінпромполітики Мін юст ДЖКГ 01.11.05 1. Сприяти запровадженню у регіонах досвіду Львівської області щодо залучення до контролю з дотримання вимог щодо безперешкод-ного доступу інвалідів до об єктів житлово-громадського призначення регіональних громадських спілок інвалідів. АвдієнкоО.П. Ліванідов В.А. Омельяненко М.В. 01.11.05 2. Надавати постійну методичну допомогу місцевим органам виконавчої влади у коригуванні регіональних програм з безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об єктів житлово-громадського призначення. Авдієнко О.П. Омельяненко М.В. Постійно 3. Забезпечити підготовку та надати Мінпраці інформацію з проблеми з врахуванням інформації щодо виконання галузевих та місцевих програм Авдієнко О.П. 01.11.05 3. 2.2. Проаналізувати стан виконання Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об єктів житлового та громадського призначення затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. № 863 та за результатами такого аналізу вжити до 1 листопада 2005 р. невідкладних заходів до її належного виконання До пп.2 п.2 Прошу відповідно до компетенції проаналізувати стан виконання Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об єктів житлового та громадського призначення і про вжиті заходи поінформувати Держбуд до 15 жовтня 2005 р. для подання Кабінетові Міністрів України у тижневий термін узагальненої інформації разом з проектом відповіді Президенту України. Держбуд Мінпраці МОЗМОН Мінкультури Мінтранс Мінмолодьспорт Мінпромполітики МВС Мін юст ДЖКГ 01.11.05 Провести моніторинг виконання Програми за І півріччя 2005 р. для зведення інформації для подання Кабінетові Міністрів України. Відповідно до розподілу обов язків наказ Держбуду від 07.07.03 №104 01.11.05 4. 2.3. Розробити за участю Національної Асамблеї інвалідів України інших громадських організацій інвалідів та затвердити до 1 липня 2005 року додаткові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями передбачивши зокрема: створення до 1 листопада 2005 року необхідних умов для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до будинків і приміщень центральних органів виконавчої влади; створення протягом 2005 року безпечних умов для користування інвалідами у візках іншими маломобільними групами населення транспортною інфраструктурою вокзалами привокзальними територіями переходами через залізничні колії тощо ; забезпечення протягом 2005 року облаштування спеціальних місць паркування автомобілів та інших транспортних засобів які забезпечують перевезення людей з інвалідністю До пп.3 п.2 Розробити з урахуванням вимог Указу Президента України додаткові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями та до 20 червня п.р. подати узгоджений проект рішення на розгляд Кабінету Міністрів України МінпраціДержбудМінфін МОЗ МОН Мінкультури Мінтранс Мінмолодьспорт Мінпромполітики Мін юст ДЖКГ 01.07.05 1. Взяти участь у розробленні додаткових заходів щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями. Надати інформацію Мінпраці. Авдієнко О.П. Економов А.О.Ліванідов В.А. 01.07.05 2. Забезпечити створення необхідних умов для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до приміщень та прилеглої території Держбуду в тому числі забезпечити облаштування спеціальних місць паркування автомобілів та інших транспортних засобів які забезпечують перевезення людей з інвалідністю Омельяненко М.В. Протягом 2005 року 5. 2.7. Забезпечити протягом 2005-2006 років в установленому порядку надання державної підтримки ЗМІ які спеціалізуються на висвітленні життя і проблем людей з інвалідністю а також друкованим ЗМІ засновниками яких є громадські організації інвалідів До пп.7 п.2 Прошу щороку до 20 червня та 20 грудня надавати Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію про виконання Указу Президента України разом з проектом доповіді Президенту України Мінпраці Держбуд Мінфін МОЗ МОН Мінкультури Мінтранс Мінмолодьспорт Мінпромполітики Мін юст ДЖКГ Рада міністрів АР Крим голови обласних Київської та Севастопольської міських держадміністрацій 2005-2006 Забезпечити підготовку інформації з питань Держбуду про стан виконання Указу Президента України та надаватити інформацію Мінпраці. Надавати інформацію з питань Держбуду на запити ЗМІ які спеціалізуються на висвітленні життя і проблем людей з інвалідністю а також друкованим ЗМІ засновниками яких є громадські організації інвалідів Авдієнко О.П. Омельяненко М.В. 2005- 2006 6. 3. Переглянути до 1 січня 2006 року з урахуванням стандартів Європейського Союзу державні будівельні норми і правила з метою забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об єктів соціальної інфраструктури та вжити заходів щодо додержання цих норм та правил Держбуд ДЖКГ 01.01.06 1.Розробити проект ДБН "Проектування цивільних будинків і споруд з урахуванням вимог людей з обмеженими фізичними можливостями"2. Підготувати методичний посібник "Збірник законодавчих та нормативних документів з безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об єктів житлового та громадського призначення" Авдієнко О.П. 01.01.06 ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІТЕТУЮ. КАЗМІРУК