Наказ N 100 від 17.06.2005 р.

Наказ N 100 від 17.06.2005 р. Про приєднання Центру із сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій Укрцивільсепробуд", державного підприємства "Орган із сертифікації будівельних матеріалів і виробів", Хмельницького державного регіонального випробувального центру із сертифікації будматеріалів і державного підприємства "Регіональний центр із сертифікації будівельних матеріалів" до Державного центру із сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій "СепроКиївбудпроект

Наказ від 17 червня 2005 р. № 100 Про приєднання Центру із сертифікації будівельних матеріалів виробів та конструкцій "Укрцивільсепробуд" державного підприємства "Орган із сертифікації будівельних матеріалів і виробів" Хмельницького державного регіонального випробувального центру із сертифікації будматеріалів і державного підприємства "Регіональний центр із сертифікації будівельних матеріалів" до Державного центру із сертифікації будівельних матеріалів виробів та конструкцій "СепроКиївбудпроект" Наказ від 17 червня 2005 р. № 100 Відповідно до заходів на 2003-2004 роки щодо виконання Комплексної програми реструктуризації державних підприємств затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2003 року № 544-р з метою подальшого вдосконалення організаційної структури підприємств і організацій що належать до сфери управління Держбуду України наказую: 1.Створити єдиний орган із сертифікації будівельних матеріалів виробів та конструкцій шляхом приєднання до Державного центру із сертифікації будівельних матеріалів виробів та конструкцій "СепроКиївбудпроект" м. Київ директор Сафаров А.А. на правах філій таких підприємств: Центр із сертифікації будівельних матеріалів виробів та конструкцій "Укрцивільсепробуд" м. Київ директор Маркітаненко С.Б. державне підприємство "Орган із сертифікації будівельних матеріалів і виробів"- "Сепробудматеріали" м. Київ в.о. директора Мазур С.Я. Хмельницький державний регіональний випробувальний центр по сертифікації будматеріалів м. Хмельницький директор Петров М.А. і державне підприємство "Регіональний центр з сертифікації будівельних матеріалів" м. Тернопіль директор Приміч Б.В. 2. Встановити що всі майнові права та обов'язки Центру із сертифікації будівельних матеріалів виробів та конструкцій "Укрцивільсепробуд" державного підприємства "Орган із сертифікації будівельних матеріалів і виробів" - "Сепробудматеріали" Хмельницького державного регіонального випробувального центру із сертифікації будматеріалів і державного підприємства "Регіональний центр з сертифікації будівельних матеріалів" переходять до Державного центру із сертифікації будівельних матеріалів виробів та конструкцій "СепроКиївбудпроект". 3. Для проведення реорганізації державних підприємств: Центру із сертифікації будівельних матеріалів виробів та конструкцій "Укрцивільсепробуд" "Органу із сертифікації будівельних матеріалів і виробів" - "Сепробудматеріали" Хмельницького державного регіонального випробувального центру із сертифікації будматеріалів і "Регіонального центру з сертифікації будівельних матеріалів" утворити робочі комісії. 4. Робочим комісіям здійснити передачу-приймання майна і майнових зобов'язань від державних підприємств: Центру із сертифікації будівельних матеріалів виробів та конструкцій "Укрцивільсепробуд" "Органу із сертифікації будівельних матеріалів і виробів" - "Сепробудматеріали" Хмельницького державного регіонального випробувального центру із сертифікації будматеріалів і "Регіонального центру з сертифікації будівельних матеріалів" з усіма активами та пасивами балансу станом на 1 січня 2006 року до Державного центру із сертифікації будівельних матеріалів виробів та конструкцій "СепроКиївбудпроект" та подати у встановленому порядку до 1 березня 2006 року акт передачі-приймання на затвердження заступнику Голови Держбуду України О.Бондаренку. 5. Директорам Центру із сертифікації будівельних матеріалів виробів та конструкцій "Укрцивільсепробуд" Маркітаненку С.Б. "Органу із сертифікації будівельних матеріалів і виробів" - "Сепробудматеріали" Мазуру С.Я. Хмельницького державного регіонального випробувального центру із сертифікації будматеріалів Петрову М.А. і "Регіонального центру з сертифікації будівельних матеріалів" Примічу Б.В.: 5.1. Забезпечити скасування державної реєстрації підприємств відповідно до чинного законодавства; 5.2. Подати в Держбуд України довідку про виключення підприємств з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. 6. Директору Державного центру із сертифікації будівельних матеріалів виробів та конструкцій "СепроКиївбудпроект" А.Сафарову: 6.1. Подати пропозиції Держбуду України про внесення до статуту державного підприємства відповідних змін які випливають з цього наказу та розробити Положення про філії; 6.2. Внести в установленому порядку необхідні зміни в реєстраційні документи; 6.3. Розмістити в офіційній пресі публікацію про приєднання державних підприємств: Центру із сертифікації будівельних матеріалів виробів та конструкцій "Укрцивільсепробуд" "Органу із сертифікації будівельних матеріалів і виробів" - "Сепробудматеріали" Хмельницького державного регіонального випробувального центру із сертифікації будматеріалів і "Регіонального центру з сертифікації будівельних матеріалів" до Державного центру із сертифікації будівельних матеріалів виробів та конструкцій "СепроКиївбудпроект"; 6.4. Інформувати Держбуд України про проведену роботу до 1 березня 2006 року. 7. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Барзилович Д.В. після завершення організаційно-технічних заходів пов'язаних з приєднанням державних підприємств - Центру із сертифікації будівельних матеріалів виробів та конструкцій "Укрцивільсепробуд" "Органу із сертифікації будівельних матеріалів і виробів"- "Сепробудматеріали" Хмельницького державного регіонального випробувального центру із сертифікації будматеріалів і "Регіонального центру із сертифікації будівельних матеріалів" розглянути пропозиції про внесення необхідних змін до статуту Державного центру із сертифікації будівельних матеріалів виробів та конструкцій "СепроКиївбудпроект" та підготувати їх для подальшого затвердження в установленому порядку. 8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Комітету О. Бондаренка. ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИКГОЛОВИ КОМІТЕТУА.БЕРКУТА