Наказ N 106 від 05.07.2005 р.

Наказ N 106 від 05.07.2005 р. Про Методичні рекомендації з визначення коштів на доплати працівникам будівельних організацій у зв'язку з втратами часу на проїзд при перевезенні їх від місця розміщення будівельної організації (збірного пункту) до об'єкта будівництва і назад

Наказ від 5 липня 2005 р. № 10 Про "Методичні рекомендації з визначення коштів на доплати працівникам будівельних організацій у зв'язку з втратами часу на проїзд при перевезенні їх від місця розміщення будівельної організації збірного пункту до об'єкта будівництва і назад" Наказ від 5 липня 2005 р. № 106 На виконання рішення науково-технічної ради Держбуду України від 05.07.05 № 33 та з метою встановлення єдиного підходу при визначенні розміру коштів на покриття додаткових витрат пов'язаних із втратою часу в дорозі наказую: 1. Затвердити та рекомендувати до застосування "Методичні рекомендації з визначення коштів на доплати працівникам будівельних організацій у зв'язку з втратами часу на проїзд при перевезенні їх від місця розміщення будівельної організації збірного пункту до об'єкта будівництва і назад" згідно з додатком . 2.Управлінню цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві П.Губень забезпечити доведення інформації про затвердження зазначених Методичних рекомендацій до заінтересованих організацій. 3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИКГОЛОВИ КОМІТЕТУА.БЕРКУТА * * * Затвердженонаказ Держбуду від 5.07.05 № 106 Методичні рекомендаціїз визначення коштів на доплати працівникам будівельних організацій у зв'язку з втратами часу на проїзд при перевезенні їх від місця розміщення будівельної організації збірного пункту до об'єкта будівництва і назад 1. Загальні положення 1.1. Ці Методичні рекомендації Рекомендації розроблено з метою забезпечення оптимального співвідношення між умовами будівництва і його вартістю. 1.2. Кошти на доплати працівникам будівельних організацій пов'язані з втратою часу в дорозі* враховуються у вартості будівництва тільки за умови якщо будівельно-монтажні роботи виконуються за межами міста населеного пункту де розміщена будівельна організація збірний пункт а комунальний транспорт відсутній або не забезпечує перевезення працівників до будови. 1.3. Додаткові витрати пов'язані з втратою часу в дорозі за умови зазначеної в п.1.2 цих Рекомендацій враховуються як в інвесторському так і в договірному кошторисах. В інвесторському кошторисі ці витрати враховуються за рішенням замовника і зазначаються у зведеному кошторисному розрахунку вартості будівництва у главі 9 графи 7 8; в договірному кошторисі - за відповідним обгрунтовувальним розрахунком підрядника який узгоджується в складі договірної ціни і зазначаються у рядку "Інші супутні витрати". 2. Визначення додаткових витрат на будівництво пов'язаних з втратою часу в дорозі 2.1. Додаткові витрати пов'язані з втратою часу в дорозі обчислюються виходячи з тарифних ставок робітників та посадових окладів лінійного персоналу в розрахунку на 1 людино-годину а також тривалості виконання будівельних монтажних та інших підрядних робіт надалі - робіт кількості працівників та часу перебування їх в дорозі за формулою 1: ДВ = ТС х Кр + ПОлп х Клп х Г х ТР х Дм 1 де ДВ - додаткові витрати пов'язані з втратою часу в дорозі грн.; ТС - усереднена тарифна ставка робітників за середнім розрядом складності робіт передбачених у прямих витратах на будівництво в розрахунку на 1 людино-годину грн./люд.-год.; Кр - кількість робітників що перебувають в дорозі люд.; ПОлп- посадовий оклад лінійного персоналу в розрахунку на 1 людино-годину грн./люд.-год.; Клп - кількість лінійного персоналу що перебуває в дорозі люд.; * Надалі - додаткові витрати пов'язані з втратою часу в дорозі. Г - кількість годин перебування в дорозі від збірного пункту до будови і в зворотному напрямку год.; ТР - тривалість виконання робіт місяців; Дм - середня кількість робочих днів у місяці днів. 2.1.1. При проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних підрядних робіт застосовується показник додаткових витрат пов'язаних з втратою часу в дорозі в розрахунку на 1 людино-годину нормативної трудомісткості робіт передбачених у прямих витратах на будівництво який обчислюється за формулою 2: ПДВ =ДВ/Тн 2 де ПДВ - показник додаткових витрат пов'язаних з втратою часу в дорозі грн./люд.-год.; ДВ - маса додаткових витрат пов'язаних з втратою часу в дорозі визначена за формулою 1 грн.; Тн - нормативна трудомісткість робіт передбачених у прямих витратах на будівництво люд.-год. 2.1.2. Усереднена тарифна ставка робітників в розрахунку на 1 людино-годину приймається: в інвесторському кошторисі: в розмірі що визначається за середнім розрядом складності робіт по будові виходячи з середньомісячної мінімальної заробітної плати зазначеної в Законі України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" та положень Галузевої Угоди. У 2005 році тарифна ставка усереднено складає 45 відсотків вартості людино-години певного розряду складності робіт; у договірному кошторисі усереднено: в розмірі що визначається виходячи з середнього розряду складності робіт по будові міжрозрядних коефіцієнтів наданих Держбудом та тарифної ставки першого розряду прийнятої на підставі зазначених у колективному договорі підрядної організації тарифних ставок робітників. 2.1.3. Посадові оклади лінійного персоналу в розрахунку на 1 людино-годину як в інвесторському так і в договірному кошторисах приймаються за п'ятим нормативним розрядом складності робіт. 2.1.4. Середня кількість робочих днів у місяці визначається як середньоарифметична величина на підставі даних Мінпраці України та відповідного періоду виконання робіт. Якщо за умовами договору підряду виконання робіт планується здійснювати з підвищеною інтенсивністю праці у понадурочні часи більше 8 годин за зміну вихідні та святкові дні кількість робочих днів уточнюється. Приклад розрахунку додаткових витрат пов'язаних з втратою часу в дорозі А. На стадії розроблення інвесторської кошторисної документації цифри умовні Вихідні дані: 1. Тривалість виконання робіт - 5 місяців термін будівництва за ПОБ . 2. Нормативна трудомісткість виконання робіт передбачених у прямих витратах на будівництво - 40850 люд.-год. 3. Відстань перевезення робітників від місця розміщення підрядної організації пункту збору до об'єкта будівництва за даними замовника : І варіант - 49 км; ІІ варіант - 16 км. 4. Час перебування в дорозі до об'єкта і назад виходячи з середньозваженої швидкості руху транспортного засобу в місті та за його межами. У даному прикладі прийнято: середня швидкість руху в межах міста - 25 км/год. за межами міста - 35 км/год.: І варіант - 3 години; ІІ варіант - 1 2 години. 5. Кількість робітників що перевозяться - 48 чоловік за даними ПОБ . 6. Кількість лінійного персоналу що перевозиться - 2 чоловіки за даними ПОБ . 7. Середній нормативний розряд складності робіт що виконуються на будові - 3 9 розряда. 8. Середня кількість днів у місяці за період січень - травень 2005 року - 20 2 дня визначається на підставі даних Мінпраці України за відповідний період. Період приймається за даними замовника . 9. Тарифна ставка - 45% від вартості однієї людино-години. I варіант розрахунку додаткових витрат пов'язаних з втратою часу в дорозі. 1. Тарифна ставка робітників для 3 9 розряду складності робіт передбачених проектом в розрахунку на 1 людино-годину приймається усереднено в розмірі: 6 04 грн./люд.-год. х 0 45 = 2 72 грн./люд.-год. де 6 04 грн./люд.-год. - усереднена вартість людино-години за розрядом 3 9 виходячи з середньомісячної заробітної плати 1000 грн. 0 45 - коефіцієнт що враховує усереднену питому вагу тарифної частини в загальній середньомісячній заробітній платі 45% . 2. Загальна маса додаткових витрат обчислюється за формулою 1 Рекомендацій а саме: ДВ = 2 72 грн./люд.-год. х 48 чол. + 7 05 грн./люд.-год. х 2 чол. х 3 год. х х 5 міс. х 20 2 дня = 43832 грн. II варіант розрахунку додаткових витрат пов'язаних з втратою часу в дорозі ДВ = 2 72 грн./люд.-год. х 48 чол. + 7 05 грн./люд.-год. х 2 чол. х 1 2 год. х х 5 міс. х 20 2 дня = 17533 грн. Б. На стадії формування договірної ціни договірного кошторису Вихідні дані ті самі що наведено в підрозділі А цього прикладу крім пункту 9. Розмір тарифної ставки 1 розряду за колективним договором підрядної організації становить 2 29 грн./люд.-год.. І варіант розрахунку додаткових витрат пов'язаних з втратою часу в дорозі при часі перебування в дорозі до об'єкта і назад 3 години 1. Тарифна ставка робітників для 3 9 розряду складності робіт передбачених до виконання обчислюється усереднено на підставі тарифної ставки для першого розряду встановленої в колективному договорі підрядної організації; міжрозрядний коефіцієнт від 1 розряду до розряду 3 9 дорівнює 1 321; середня тарифна ставка для розряду 3 9 становить: 2 29 х 1 321 = 3 03 грн./люд.-год. 2. Загальна маса додаткових витрат обчислюється за формулою 1 Рекомендацій а саме: ДВ = 3 03 грн./люд.-год. х 48 чол. + 7 05 грн./люд.-год. х 2 чол. х 3 год. х х 5 міс. х 20 2 дня = 48341 грн. 3. Для врахування цих витрат при взаєморозрахунках за обсяги виконаних підрядних робіт обчислюється їх показник за формулою 2 Рекомендацій: ПДВ =48341 грн./40850 люд.-год. = 1 18 грн./люд.-год. У звітному місяці трудомісткість виконаних робіт передбачених у прямих витратах складє 8530 люд.-год. тоді додаткові витрати пов'язані з втратою часу в дорозі дорівнюють: 8530 люд.-год. х 1 18 грн./люд.-год. = 10065 грн. II варіант розрахунку додаткових витрат пов'язаних з втратою часу в дорозі при часі перебування в дорозі до об'єкта і назад 1 2 години При вихідних даних тих самих як і для I варіанту але при відстані перевезення 16 км ці витрати становитимуть: ДВ = 3 03 грн./люд.-год. х 48 чол. + 7 05 грн./люд.-год. х 2 чол. х 1 2 год. х х 5 міс. х 20 2 дня = 19336 грн. а їх показник: ПДВ =19336 грн./ 40850 люд.-год.= 0 47 грн./люд.-год.