Наказ N 112 від 12.07.2005 р.

Наказ N 112 від 12.07.2005 р. Про організацію виконання доручення Кабінету Міністрів України від 29.06.2005 р. № 32654/1/1-05 до Закону України Про захист економічної конкуренції

Наказ від 12 липня 2005 р. № 112 Про організацію виконання доручення Кабінету Міністрів України від 29.06.2005 р. № 32654/1/1-05 до Закону України "Про захист економічної конкуренції" Наказ від 12 липня 2005 р. № 112 Кабінет Міністрів України дорученням від 29.06.05 № 32654/1/1-05 до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення правового захисту економічної конкуренції" від 31.05.05 № 2596-IV зобов'язав керівників міністерств інших центральних органів виконавчої влади відповідно до компетенції забезпечити виконання частини третьої статті 4 Закону України "Про захист економічної конкуренції" щодо зобов'язань органів державної влади до компетенції яких належить забезпечення державного регулювання та управління у відповідних галузях економіки проводити моніторинг ринків цих галузей з метою аналізу та прогнозування їх розвитку. З метою організації виконання зазначеного доручення Кабінету Міністрів України наказую: 1. Затвердити Заходи спрямовані на створення умов щодо сприяння розвитку конкуренції та запобігання антиконкурентним діям у сфері містобудування будівництва та промисловості будівельних матеріалів далі - Заходи що додаються. 2. Керівникам структурних підрозділів відповідно до компетенції: 2.1. Забезпечувати виконання Заходів та за підсумками року здійснювати моніторинг ринку у відповідній сфері шляхом аналізу результатів від впровадження зазначених Заходів; 2.2. Щорічно до 1 лютого надавати Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Т.Шарапова для узагальнення інформацію про результати впровадження Заходів у відповідній сфері. 3. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Т.Шарапова до 15 лютого забезпечувати узагальнення інформації щодо результатів моніторингу ринку у сфері містобудування будівництва та промисловості будівельних матеріалів. 4. Контроль за виконанням цього залишаю за собою. ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИКГОЛОВИ КОМІТЕТУА. БЕРКУТА * * * ЗатвердженоНаказ Держбуду від 12.07.2005р. № 112 Заходи Держбуду України спрямовані на створення умов щодо сприяння розвитку конкуренції та запобігання антиконкурентним діям у сфері містобудування будівництва та промисловості будівельних матеріалів відповідно до вимог Закону України "Про захист економічної конкуренції" п/п Зміст заходу Механізм реалізації Виконавці Термін виконання 1. Забезпечити створення рівних умов для доступу суб'єктів господарювання на ринки у сфері містобудування будівництва та промисловості будівельних матеріалів Проект Закону України "Про нормування у будівництві" Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Грудень 2005р. Проект Містобудівного кодексу України Управління містобудівної політики 2008 р. Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил підтвердження придатності будівельних виробів для застосування на території України" Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Вересень 2005р. Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві" Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Липень 2005р. Технічний регламент з підтвердження відповідності "Будівельні вироби" щодо зближення положень чинних у державах членах ЄС законів регламентів та адміністративних положень стосовно будівельних виробів Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві 2006 р. Проект Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла по регіонах України Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві Серпень 2005р. Проект Примірного договору підряду на виконання будівельно-монтажних робіт Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Грудень 2005р НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУТ. ШАРАПОВА