ДСТУ 3841-99

ДСТУ 3841-99 Щити дерев'яні для підлоги. Технічні умови

ДСТУ 3841-99 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ========================================================= ЩИТИ ДЕРЕВ'ЯНІ ДЛЯ ПІДЛОГИ Технічні умови Видання офіційне Київ ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ 1999 ДСТУ 3841-99 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним інститутом механічної обробки деревини УкрНДІМОД ВНЕСЕНО Управлінням стандартизації метрології та сертифікації Міністерства промислової політики України 2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 22 лютого 1999 р. № 82 3 НА ЗАМІНУ ДСТУ 1401-92 4 РОЗРОБНИКИ: І. Г. Дерев'янко керівник розробки канд. техн. наук; Т. І. Петрова канд. техн. наук; Ю. Ф. Котельников Держстандарт України 1999 Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держстандарту України ДСТУ 3841-99 ЗМІСТ с. 1 Галузь використання.......................................................................................................................... 1 2 Нормативні посилання ...................................................................................................................... 1 3 Визначення ......................................................................................................................................... 2 4 Класифікація основні параметри та розміри.................................................................................... З 5 Загальні технічні вимоги ................................................................................................................... 13 5.1 Характеристики......................................................................................................... ................ 13 5.2 Конструктивні вимоги ................................................................................................................. 15 5.3 Вимоги до сировини матеріалів ............................................................................................... 15 5.4 Комплектність ............................................................................................................................. 16 5.5 Маркування ................................................................................................................................. 16 5.6 Пакування.................................................................................................................................... 16 6 Вимоги безпеки .................................................................................................................................. 17 7 Правила приймання............................................................................................................................ 17 8 Методи контролю ............................................................................................................................... 18 9 Транспортування та зберігання ........................................................................................................ 18 10 Гарантії виробника ........................................................................................................................... 19 Додаток А Бібліографія.................................................................................................................. 20 ДСТУ 3841-99 С.1 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ЩИТИ ДЕРЕВ'ЯНІ ДЛЯ ПІДЛОГИ Технічні умови ЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ Технические условия WOODEN PANELS FOR FLOOR Specifications Чинний від 2000-01-01 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ Цей стандарт поширюється на дерев'яні щити з відходів деревообробки для обладнання та ремонту підлоги у громадських і житлових будівлях далі щити . 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті є посилання на такі стандарти: ДСТУ 2148 93 Пилопродукція. Терміни і визначення ДСТУ 2152 93 Вади деревини та дефекти обробки. Терміни і визначення ДСТУ 2296 93 Національний знак відповідності. Форма розміри технічні вимоги та правила застосування ДСТУ 3413 96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції ГОСТ 12.1.005 88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны ГОСТ 12.2.003 --91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности ГОСТ 12.2.049 80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования ГОСТ 12.3.002 75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности ГОСТ 12.4.021 75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования ГОСТ 12.4.034 85 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка ГОСТ 12.3.042 88 ССБТ. Деревообрабатывающее производство. Общие требования безопасности ГОСТ 12.4.068 79 ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования ГОСТ 166 89 Штангенциркули. Технические условия ГОСТ 515 77 Бумага упаковочная битумированная и дегтевая. Технические условия ГОСТ 862.3 86 Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические условия Видання офіційне ДСТУ 3841-99 С.2 ГОСТ 2140 81 Видимые пороки древесины. Классификация термины и определения способы измерения ГОСТ 3282 74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. ГОСТ 3560 73 Лента стальная упаковочная. Технические условия ГОСТ 3749 77 Угольники поверочные 90°. Технические условия ГОСТ 3916.1 96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия ГОСТ 7016 82 Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховатости поверхности ГОСТ 7502 89 Рулетки измерительные металлические. Технические условия ГОСТ 8026 92 Линейки поверочные. Технические условия ГОСТ 8273 75 Бумага оберточная. Технические условия ГОСТ 8925 68 Щупы плоские для станочных приспособлений. Конструкция ГОСТ 11358 89 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0 01 и 0 1 мм. Технические условия ГОСТ 13494 80 Транспортиры геодезические. Технические условия ГОСТ 13639 82 Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения толщины прозрачных лаковых покрытий ГОСТ 15140 78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии ГОСТ 15612 85 Изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения параметров шероховатости поверхности ГОСТ 15613.1 84 Древесина клееная массивная. Методы определения предела прочности клеевого соединения при скалывании вдоль волокон ГОСТ 15876 90 Калибры для изделий из древесины и древесных материалов. Технические условия ГОСТ 16588 91 Пилопродукция и деревянные изделия. Методы определения влажности ГОСТ 17308 88 Шпагаты. Технические условия ГОСТ 18321 73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции ГОСТ 19414 90 Древесина клееная массивная. Общие требования к зубчатым клеевым соединениям ГОСТ 20010 93 Перчатки резиновые технические. Технические условия ГОСТ 23616 79 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности ГОСТ 24404 80 Изделия из древесины и древесных материалов. Покрытия лакокрасочные. Классификация и обозначения. З ВИЗНАЧЕННЯ У цьому стандарті подано такі терміни та визначення: планка лицьового покриття найпростіша деталь з масивної деревини з паралельними пластями яка наклеюється на основу щита; рейка основи деталь із масивної деревини з паралельними протилежними та взаємно перпендикулярними суміжними пластями та крайками яка є складовим елементом основи щита; рейка обв'язки деталь із масивної деревини з паралельними протилежними і взаємно перпендикулярними суміжними пластями та крайками яка є складовим елементом рамки основи щита; лицьовий бік щита зовнішня поверхня шару зносу щита; зворотний бік щита поверхня протилежна лицьовій стороні щита; геометричні елементи лицьового покриття деталі з масивної деревини з паралельними планками які наклеюються на основу щита; вади деревини за ДСТУ 2152. Інші терміни за ДСТУ 2148. ДСТУ 3841-99 С.3 4 КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ТА РОЗМІРИ 4.1 Залежно від конструкції лицьового покриття й основи щити поділяються на типи наведені у таблиці 1. Таблиця 1 Тип щита Характеристики Конструкція основи Вид лицьового покриття ЩП1РО рисунок 1 Рамкова основа у вигляді обв'язки заповненої рейками закріпленими у пазах брусків обв'язки. Кутові з'єднання основи повинні бути виконані на клею відкритим наскрізним одинарним шипом Планки з масивної деревини ЩП2П рисунок 2 Двошарова основа з рейок склеєних і укладених у взаємно перпендикулярному напрямку Планки з масивної деревини ЩП2Ф рисунок 3 Те саме Планки з фанери ЩПЗП рисунок 4 Одношарова основа з рейок обличкованих з обох сторін лущеним шпоном Планки з масивної деревини ЩП4П рисунок 5 Без основи Планки з масивної деревини які скла даються з двох поздовжніх брусків і планок заповнення склеєних між собою в паз і гребінь ЩП5П рисунок 6 Те саме Планки з масивної деревини склеєні між собою на гладку фугу 4.2 Рисунок лицьового покриття щитів крім щитів типів ЩП4П і ЩП5П виконується у вигляді квадратів розташованих за напрямом волокон у шахматному порядку. Допускаються інші варіанти рисунків. 4.3 Конструкція номінальні розміри щитів і їх елементи повинні відповідати рисункам 1 6 і таблицям 2 7. ДСТУ 3841-99 С.43 1 планка лицьового покриття; 2 рейки основи; 3 рейки рамкової обв'язки Рисунок 1 - Щит ЩП1РО ДСТУ 3841-99 С.5 Таблиця 2 У міліметрах Тип щита Елементи щита Номінальні розміри довжина L ширина В товщина S Щит ЩП1РО рисунок 1 Щит 400 500 600 800 400 500 600 800 25 30 35 40 45 Лицьове покриття: планки листяних порід; планки хвойних порід 50-200 Те саме 20 50 Те саме 4 6 8 8 Рейки: рамкової обв'язки 400 500 600 800 Від 35 до 55 з градацією 5 0 Від 17 до 41 основи щитів Те саме Від 25 до 55 з градацією 5 0 Шпонки 150 200 800 з градацією 200 16 20 8 Примітка 1. У щитах товщиною 25 ЗО 35 40 45 мм розміри S1 рисунок 1 повинні бути відповідно 8 11 14 18 22 мм з граничним відхиленням ± 0 2 мм. Примітка 2. Щити прямокутної форми з рамковою основою повинні мати середню рейку що дорівнює подвійній ширині рейки обв'язки. іодвійшй ширині р Примітка 3. Щити розмірами 800 х 800 мм і 600 х 600 мм допускається виготовляти товщиною не менше 45 мм. За домовленістю зі споживачем допускається застосування планок товщиною 10 мм і 15 мм. ДСТУ 3841-99 C.6 1 планка лицьового покриття; 2 рейки основи Рисунок 2 Щит ЩП2П ДСТУ 3841-99 С.7 Таблиця 3 У міліметрах Номінальні розміри Тип щита Елементи щита довжина L . ширина В товщина S Щит ЩП2П рисунок 2 Щит Від 400 до 800 з градацією 100 Від 300 до 800 з градацією 100 ЗО 40 42 52 Лицьове покриття: планки з деревини 50-200 20-50 4 6 8 твердих листяних порід інші породи Те саме Те саме 8 Рейки: основи щитів Не менше 20 60 10 26 120 шпонки 18 Не менше 8 50 Примітка.За домовленістю зі споживачем допускається застосування планок товщиною 10 мм і 15 мм. Таблиця 4 У міліметрах Тип щита Елементи щита Номінальні розміри довжина L ширина В товщина S Щит ЩП2Ф рисунок 3 Щит Від 400 до 800 з градацією 100 Від 400 до 800 з градацією 100 40 Лицьове покриття: фанера квадрати Від 100 до 200 з градацією 50 Від 100 до 200 з градацією 50 14 Рейки: основи щитів Не менше 120 20-60 10 26 шпонки 18 Не менше 50 8 ДСТУ 3841-99 С.8 1 - лицьове покриття; 2 - рейки основи Рисунок 3 Щит ЩП2Ф ДСТУ 3841-99 С.9 / планка лицьового покриття; 2 лущений шпон; 3 рейки основи Рисунок 4 Щит ЩПЗП ДСТУ 3841-99 С.10 Таблиця 5 У міліметрах Номінальні розміри Тип щита Елементи щита довжина ширина товщина L В S Щит ЩПЗП Щит Від 400 до 800 Від 400 до 800 26; 32 рисунок 4 з градацією 100 з градацією 100 Від 100 до 300 Від 100 до 300 26; 32 з градацією 50 з градацією 50 Лицьове покриття: планки з деревини 50-200 20-50 4 6 8 твердих листяних порід інші породи Те саме Те саме 8 Основи щитів: рейки Не менше 20-60 10-26 120 лущений шпон Від 400 до 800 Від 400 до 800 1 5; 1 15; 0 95 шпонки 18 Не менше 8 50 Примітка. За домовленістю зі споживачем допускається застосування планок товщиною 10 мм і 15 мм. Таблиця 6 У міліметрах Тип щита Елементи щита Номінальні розміри довжина L ширина В товщина S Щит ЩП4П рисунок 5 Щит Від 200 до 400 з градацією 50 Від 80 до 120 з градацією 10 150 200 15 Планка Не менше 50 8 15 Шпонки Не менше 50 16 4 ДСТУ 3841-99 С.11 1 поздовжня планка; 2 планка заповнення Рисунок 5 Щит ЩП4П ДСТУ 3841-99 С.12 1 планки поздовжні Рисунок 6 Щит ЩП5П ДСТУ 3841-99 C.13 Таблиця 7 У міліметрах Номінальні розміри Тип щита Елементи щита довжина ширина товщина L В S Щит ЩП5П Щит 150 200 250 300 28 рисунок 6 300 400 і далі до 1600 мм з градацією 200 Рейки Те саме 12 42 28 Шпонки 150 200 800 8 8 з градацією 200 4.4 Граничні відхилення повинні бути мм: по довжині та ширині щитів до 800 мм включно ...............................................................................................± 0 3; понад 800 мм ........................................................................................................± 0 5; по товщині щитів................................................................................................................................................ ± 0 2; по довжині та ширині деталей лицьового покриття .........................................................................................± 0 2. 4.5 Умовне позначення щитів повинне включати: тип щита розміри за довжиною шириною товщиною у міліметрах і позначення цього стандарту. Приклад умовного позначення щита типу ЩП2П розміром 800 мм х 800 мм х ЗО мм: ЩП2П 800 х 800 х ЗО ДСТУ 3841-99. 5 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ Щити повинні виготовлятися згідно з вимогами цього стандарту і затвердженими конструкторською документацією та зразками-еталонами. 5.1 Характеристики 5.1.1 Щити складаються з основи рейок заповнення і планок лицьового покриття. 5.1.2 Якість деревини планок лицьового покриття повинна відповідати вимогам зазначеним у таблиці 8. 5.1.3 Планки лицьового покриття і рейки щитів типу ЩП5П із сосни та ялини повинні виготовлятися з радіальним перерізом деревини; кут нахилу річних шарів на торці до лицьового боку планки повинен бути не менше 45°. 5.1.4 Деревина лицьового покриття щитів повинна бути підібрана за кольором. Допускається поєднання планок лицьового покриття із різних порід деревини з урахуванням художнього і кольорового рішення рисунка щита. 5.1.5 Рейки основи повинні бути каліброваними 5.1.6 У рейках основи не допускаються: гнилизна гострий обзел частково зрослі сучки розміром більше 1/2 ширини рейки та сучки які випали. Тупий обзел повинен бути очищений від кори та лубу. ДСТУ 3841-99 С.14 Таблиця 8 Норма обмеження вад для сортів Вади деревини І II Сучки: здорові світлі і темні зрослі Не враховуються до 5 мм Не допускаються розміром мм більше 10 15 у кількості шт більше 3 4 на площині одного щита Тріщини Не допускаються шириною мм більше 0 3 0 5 довжиною планки більше 1/2 1/3 Нахил волокон Не допускається більше % 5 10 Завилькуватість крень завиток Не допускається з виходом на торець планки Водошар несправжнє ядро вічка Не враховується Відщепи вириви відколи риски Не допускається на площині щита і на крайках глибиною і шириною більше 0 5 мм. Примітка 1. Вади деревини не зазначені у таблиці 8 не допускаються. Примітка 2. На лицьовому боці планок не повинно бути більше двох вад які враховуються. 5.1.7 У рейках щитів типу ЩП5П на лицьовому боці не допускаються: зрослі сучки до 1/2 ширини рейки у кількості 1 шт. на кожні 400 мм довжини рейки; тріщини площинні і крайкові з виходом на торець глибиною до 1/3 товщини шириною до 0 5 мм і протяжністю до 1/10 Довжини внутрішня заболонь несправжнє ядро заболонні грибні забарвлення побуріння. 5.1.8 На зворотному боці рейок щитів типу ЩП5П допускаються: всі вади для лицьового боку а також частково зрослі та незрощені сучки розміром і кількістю встановленими для сучків лицьового боку серцевина і подвійна серцевина прорість глибиною до 5 мм; завилькуватість завиток крень засмолок кишеньки червоточина глибиною до 5 мм. Обзел повинен бути не більше 1/3 товщини і ширини очищений від кори та лубу. 5.1.9 На лицьовій поверхні щита з фанери не допускаються більше: зазори від шарів шпону що випали шириною 1 5 мм глибиною 0 5 мм довжиною 100 мм у кількості 1шт.; відколи вириви відщепи на зовнішніх крайках шириною і глибиною 0 5 мм довжиною 20 мм у кількості 3 шт.; вм'ятини розміром 8х8 мм. Інші вади за ДСТУ 2152 не допускаються. Зазори повинні бути зашпатльовані під колір деревини. 5.1.10 Рейки у щитах типу ЩП5П по довжині можуть бути складеними суцільними або з'єднаними на зубчастий шип за ГОСТ 19414. ДСТУ 3841-99 С.15 5.1.11 Наявність в основі щитів рейок з деревини різних порід не допускається. 5.1.12 Рейки заповнення основи під час з'єднання по довжині не склеюються. Зазори між крайками і торцями рейок основи не повинні бути більше 3 0 мм. Відстань між стиками в сусідніх рядах рейок у щитах типу ЩП5П повинна бути не менше 150 мм. 5.1.13 Непрофрезовані ділянки на крайках і зворотному боці щита повинні мати площу не більше 10 % поверхні а відщепи і відколи на крайках основи глибиною більше 2 мм і довжиною більше 50 мм. 5.1.14 Планки заповнення щитів типу ЩП4П між собою з'єднуються без клею на гладку фугу. 5.1.15 Для клейових з'єднань лицьового покриття з основою застосовуються синтетичні клеї середньої або підвищеної водостійкості. 5.1.16 Границя міцності клейового з'єднання на відколювання у щитах типу ЩП5П повинна бути не нижче 6 0 МПа. Границя міцності клейового з'єднання на відрив планок лицьового покриття від основи щита повинна бути не менше 0 6 МПа. Границя міцності клейового з'єднання на відколювання між планками лицьового покриття і лущеним шпоном основи повинна бути не менше 0 8 МПа. Границя міцності клейового з'єднання на відрив лицьового покриття з фанери повинна бути не менше 0 6 МПа. 5.1.17 Вологість деревини щитів і деталей під час відвантаження споживачеві повинна бути 8 ± 3 %. 5.1.18 Параметри шорсткості поверхонь щитів Rm тах за ГОСТ 7016 повинні бути не більше: 80 мкм на лицьовому боці щитів із планок; 120 мкм на лицьовому боці фанери і щитів типу ЩП5П; 320 мкм на поздовжніх і поперечних крайках і зворотному боці щита. 5.1.19 За узгодженням зі споживачем допускається покриття лицьового боку щитів прозорим лаком. Якість лицьового покриття повинна бути не нижче 3 класу за ГОСТ 24404. Товщина лакової плівки нанесеної в заводських умовах повинна бути не менше 80 мкм. 5.1.20 Адгезія лакового покриття до деревини повинна бути не нижче 3 балів за ГОСТ 15140. 5.1.21 Клейові та лакофарбові матеріали які застосовуються під час виробництва щитів повинні мати дозвіл Міністерства охорони здоров'я України. 5.2 Конструктивні вимоги 5.2.1 Відхилення від форми щитів на довжину 1000 мм не повинні перевищувати мм: від перпендикулярності суміжних крайок.................................................................... 0 4; від площинності пожолобленість ............................................................................... 1 0. 5.2.2 Зазори між планками або фанерою лицьового покриття щитів і рейками щитів типу ЩП5П не повинні бути більше 0 3 мм. 5.2.3 Щити повинні з'єднуватися між собою вставними шпонками які входять у пази вибрані по периметру крайок щитів. Допускається виготовлення щитів з нескрізним пазом який не доходить до кінця крайки щита на довжину не менше 50 і не більше 100 мм 5.2.4 Допускається виготовлення щитів типу ЩП5П із гребенями і пазами на протилежних крайках. Відколи гребеня не повинні перевищувати 20 % його довжини. 5.3 Вимоги до сировини матеріалів 5 3.1 Лицьове покриття щитів повинне виготовлятись з відходів деревини дуба бука ясена клена берести в'яза ільма граба білої акації гледичії берези тропічних порід а також модрини вільхи та модифікованої деревини яка за фізико-механічними властивостями не поступається деревині твердих листяних порід і фанери. ДСТУ 3841-99 C.16 5.3.2 Рейки основи щита виготовляють з відходів низькосортних пиломатеріалів хвойних порід берези осики і вільхи. 5.3.3 Шпонки для з'єднання щитів виготовляють з деревини хвойних твердих листяних порід берези або фанери за ГОСТ 3916.1. Напрямок волокон у шпонках з масивної деревини повинен бути перпендикулярним поздовжній осі. 5.3.4 Рейки щитів типів ЩП1РО ЩП5П повинні виготовлятись з відходів або пиломатеріалів нижчих сортів з деревини сосни модрини берези вільхи й осики. 5.3.5 Рейки основи щитів типів ЩП2П ЩП2Ф ЩПЗП виготовляють з деревини хвойних м'яких листяних порід і берези. : 5.3.6 Личкування основи щитів типу ЩПЗП виконується відходами лущеного шпону товщиною 1 5; 1 15 і 0 95 мм. 5.4 Комплектність Щити поставляють у комплекті з рейками для шпонок. Довжина рейки повинна бути мм для щитів розміром мм: 1600 х 300 .................................... 1900 800 х 800 ............;....................... 1600 800 х 300 .................................... 1100 400 х 200 ......................................600 5.5 Маркування 5.5.1 До кожної пачки пакета повинна бути прикріплена етикетка чи ярлик з маркуванням що містить: назву або товарний знак підприємства-виробника; умовне позначення щитів; кількість щитів у штуках і квадратних метрах; породу деревини лицьового покриття; дату виготовлення; штамп ВТК; зображення знака відповідності за ДСТУ 2296 для виробів на які виробник отримав сертифікат Маркування може наноситись безпосередньо на паковання водостійкою фарбою у вигляді штампу. 5.6 Пакування 5.6.1 Щити повинні бути упаковані в пачки попарно лицьовими боками один до одного. Між лаковими поверхнями щитів повинна бути прокладка з паперу за ГОСТ 8273 розміри якої повинні бути не менше розмірів щитів. Маса пачки не повинна перевищувати 40 кг. 5.6.2 Кожна пачка повинна містити щити одного типу одного виду лицьового покриття одного варіанту розташування планок і розміру 5.6.3 Пачки загортають у папір за ГОСТ 515 або ГОСТ 8273 обв'язують у поздовжньо- поперечному напрямку сталевою стрічкою за ГОСТ 3560 дротом за ГОСТ 3282 або шпагатом за ГОСТ 17308 Під сталеву стрічку або дріт на ребрах пачки необхідно підкладати прокладку з дерев'яних рейок картону або інших пакувальних матеріалів для захисту крайок щитів від механічних пошкоджень під час обв'язування і транспортування. Допускається укладати щити у транспортні пакети для перевезення електро- й автонавантажувачами. Пакети складають з двох пачок в кожній з яких повинно бути не більше ЗО попарно укладених щитів одного типу і розміру. Кожний пакет повинен бути обв'язаний у поздовжньо-поперечному напрямку сталевою стрічкою за ГОСТ 3560. ДСТУ 3841-99 С.17 6 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ 6.1 Технологічний процес виготовлення щитів повинен відповідати вимогам ГОСТ 12.3.002 ГОСТ 12.3.042 і “Санитарным правилам организации технологических процессов и гигиенических требований к производственному оборудованию” № 1042 затвердженим Міністерством охорони здоров'я [1]. 6.2 Технологічне устатковання щодо загальної безпеки повинне відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003 та ГОСТ 12 2.049. 6.3 Вимоги до повітря у виробничих приміщеннях робочої зони повинні відповідати СН 4088 [2] та ГОСТ 12.1.005. 6.4 Перевірку мікроклімату вміст шкідливих речовин у повітрі виробничих приміщень потрібно проводити відповідно до вимог ГОСТ 12.1.005 та СН 4088 [2]. 6.5 Виробничі приміщення де виготовляються щити повинні бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією за ГОСТ 12.4.021 та СНиП 2.04.05 [З]. 6.6 Для виконання технологічних операцій та обслуговування устатковання під час виробництва щитів допускаються особи не молодше 18 років що пройшли навчання й атестовані з техніки безпеки. 6.7 Особи які мають безпосередній контакт з клеями забезпечуються захисними дерматологічними засобами за ГОСТ 12.4.068 засобами захисту органів дихання за ГОСТ 12.4 034 гумовими рукавичками за ГОСТ 20010 спецодягом для захисту від загальних виробничих забруднень. 6.8 У разі попадання клею на шкіру її необхідно ретельно промити теплою водою з милом. 6.9 Залишки невикористаного клею за неможливості його повторного використання підлягають утилізації в місцях погоджених з місцевими органами державного санітарного нагляду 7 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ 7.1 Щити приймають партіями. Партією вважається кількість щитів одного типу одних розмірів і оформлених одним документом якості у якому зазначають: назву підприємства-виробника та його адресу; умовне позначення щитів; кількість щитів у штуках і квадратних метрах; номер партії; дату виготовлення; штамп ВТК. 7.2 Для перевірки відповідності щитів вимогам цього стандарту підприємство-виробник повинне проводити приймально-здавальні періодичні сертифікаційні випробування. Для перевірки відповідності щитів вимогам 4.3; 4.4; 5.1.2 5.1.13; 5.2.1 5.2.3; 5.3.1 5.3.6; 5.5 і 5.6 застосовують вибірковий одноступеневий контроль за альтернативною ознакою згідно з ГОСТ 23616. Плани контролю за приймального рівня дефектності 4 % наведено в таблиці 9. 7.3 Контроль якості щитів виконується в такому порядку: від партії методом випадкового відбору за ГОСТ 18321 відбирають кількість щитів від обсягу вибірки для даного обсягу партії; Таблиця 9 У штуках Обсяг партії Обсяг вибірки Приймальне число Бракувальне число До 280 включ. 13 1 2 Понад 280 до 500 включ. 20 2 3 ’’ 500 ’’ 1200 ’’ 32 3 4 ’’ 1200 ’’ 3200 ’’ 50 5 6 ’’ 3200 ’’ 10000 ’’ 80 7 8 ДСТУ 3841-99 С.18 перевіряють кожний щит вибірки на відповідність вимогам цього стандарту і визначають кількість щитів з дефектами; порівнюють кількість щитів які мають дефекти з приймальним і бракувальним числами встановленими для цього обсягу вибірки; партію приймають якщо кількість щитів з дефектами у вибірці менша або дорівнює приймальному числу; партію не приймають якщо кількість щитів з дефектами у вибірці дорівнює або більша бракувального числа. 7.4 Для періодичних випробувань щитів на відповідність вимогам 5.1.16 5.1.18 5.1.20 з обсягу вибірки за 7.2 таблиця 9 довільно відбирають не менше п'яти щитів що пройшли приймально-здавальні випробування з яких вирізають по три зразки для кожного виду випробувань. За результат випробувань кожного щита приймають середнє арифметичне значення результатів випробувань трьох вирізаних з нього зразків. Результати періодичних випробувань оформлюються протоколом і затверджуються керівником підприємства-виробника. 7.5 Споживач має право проводити контрольну перевірку щитів за 7.2 7.3. 7.6 Вироби що підлягають сертифікації повинні піддаватись випробуванням за ДСТУ 3413. 7.7 Облік щитів проводиться у квадратних метрах з похибкою до 0 01 м2 а також у штуках. Граничні відхилення не враховуються. 8 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 8.1 Довжину і ширину щитів 4.3 перевіряють по лицьовому боку металевою рулеткою за ГОСТ 7502 калібрами за ГОСТ 15876; товщину посередині і на відстані від 10 до 15 мм від крайок щита індикаторним товщиноміром за ГОСТ 11358 або штангенциркулем за ГОСТ 166. 8.2 Породу деревини вид перерізу наявність вад рисунок щита оцінюють візуально. Розміри вад деревини вимірюють за ГОСТ 2140. 8.3 Відхилення від перпендикулярності суміжних крайок щита 5.2.1 визначають перевірним косинцем за ГОСТ 3749 і щупом за ГОСТ 8925 вимірюванням максимального зазору між однією із суміжних крайок щита і прикладеним до неї косинцем по довжині щита. 8.4 Відхилення від площинності пожолобленість 5.2.1 визначають по лицьовому боку щита вимірюванням максимального зазору між поверхнею щита і ребром прикладеної до неї перевірної лінійки за ГОСТ 8026; зазор вимірюють щупом за ГОСТ 8925. 8.5 Кут нахилу річних шарів на торці планки або елемента лицьового покриття 5.1.3 визначають у градусах транспортиром за ГОСТ 13494 між дотичною до річних шарів і пластю планки. 8.6 Вологість деревини 5.1.17 визначають за ГОСТ 16588. 8.7 Зазори між планками лицьового покриття а також отвори від шарів шпону що випали перевіряють щупом за ГОСТ 8925. 8.8 Параметр шорсткості поверхні щитів 5.1.18 визначають за ГОСТ 15612. 8.9 Міцність на відрив клейового з'єднання планок лицьового покриття з основою 5.1.16 перевіряють за ГОСТ 862.3. Випробування на відрив повинно проводитись не рідше одного разу на квартал. Контроль на відколювання клейового з'єднання проводять за ГОСТ 15613.1. 8.10 Товщину лакового покриття перевіряють за ГОСТ 13639. Зовнішній вигляд лакового покриття на лицьовому боці щита оцінюють відповідно до вимог ГОСТ 24404. 8.11 Адгезію лакового покриття до деревини 5.1.20 визначають за ГОСТ 15140 методом ґратчастих надрізів. 8.12 Вимоги 4.3 4.4 5.1.3 5.1.13 5.2.3 5.5 5.6 в частині конструкції і якості поверхні перевіряють візуально. 9 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 9.1 Щити транспортують усіма видами транспорту у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажу чинними на відповідному виді транспорту. ДСТУ 3841-99 С.19 9.2 Під час транспортування повинне бути забезпечене зберігання паковання і дотримані умови які виключають можливість механічних пошкоджень зволоження і забруднення щитів. Навантаження щитів навалом і вивантаження скиданням не допускається. 9.3 Допускається за домовленістю виробника зі споживачем транспортування щитів без паковання у закритих контейнерах. 9.4 Щити слід зберігати упакованими укладеними у правильні ряди в приміщеннях за відносної вологості повітря не більше 60 % в умовах які не допускають зволоження ураження грибами і комахами. 10 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 10.1 Виробник гарантує відповідність щитів вимогам цього стандарту у разі дотримання споживачем вимог транспортування та зберігання. 10.2 Гарантійний термін зберігання щитів 12 місяців від дня виготовлення. ДСТУ 3841-99 С.20 ДОДАТОК А інформаційний БІБЛІОГРАФІЯ 1 СП 1042 73 “Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию” затверджені Міністерством охорони здоров'я 2 СН 4088 86 Санитарные нормы микроклимата производственных помещений 3 СНиП 2.04.05 85 Отопление вентиляция и кондиционирование. ДСТУ 3841-99 С.21 УДК 69.025.351.3:006.354 91.080.20 Ж16 79.080 Ключові слова: щити паркетні рейка основи лицьове покриття шпонка рейка планка вади деревини квадрат основа з рамковою обв'язкою ДСТУ 3841-99 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ =============================================================== ЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ Технические условия Издание официальное Киев ГОССТАНДАРТ УКРАИНЫ 1999 ДСТУ 3841-99 ПРЕДИСЛОВИЕ 1 РАЗРАБОТАН Украинским научно-исследовательским институтом механической обработки древесины УкрНИИМОД ВНЕСЕН Управлением стандартизации метрологии и сертификации Министерства промыш ленной политики Украины 2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Госстандарта Украины от 22 февраля 1999 № 82 3 ВЗАМЕН ДСТУ 1401-92 4 РАЗРАБОТЧИКИ: И. Г. Деревянно руководитель разработки канд. техн. наук; Т. И. Петрова канд. техн. наук; Ю. Ф. Котельников Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта Украины ДСТУ 3841-99 СОДЕРЖАНИЕ С. 1 Область применения ........................................................................................................................................... 1 2 Нормативные ссылки ........................................................................................................................................... 1 3 Определения ........................................................................................................................................................ 2 4 Классификация основные параметры и размеры............................................................................................. 3 5 Общие технические требования ....................................................................................................................... 13 5.1 Характеристики........................................................................................................................................... 13 5.2 Конструктивные требования ..................................................................................................................... 15 5.3 Требования к сырью материалам.............................................................................................................15 5.4 Комплектность ........................................................................................................................................... 15 5.5 Маркировка................................................................................................................................................. 16 5.6 Упаковка.......................................................................................................................................................16 6 Требования безопасности ................................................................................................................................. 16 7 Правила приемки................................................................................................................................................ 16 8 Методы контроля ................................................................................................................................................17 9 Транспортирование и хранение ....................................................................................................................... 18 10 Гарантии изготовителя .................................................................................................................................... 18 Приложение А Библиография ........................................................................................................................ 19 ДСТУ 3841-99 С.1 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ ЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ Технические условия ЩИТИ ДЕРЕВ'ЯНІ ДЛЯ ПІДЛОГИ Технічні умови WOODEN РАNELS FОР FLOOR Sресіfісаtiоns Дата введения 2000-01 -01 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Настоящий стандарт распространяется на деревянные щиты из отходов деревообработки предназначенные для устройства и ремонта полов в общественных и жилых зданиях далее щиты . 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: ДСТУ 2148 93 Пилопродукция. Термины и определения ДСТУ 2152 93 Пороки древесины и дефекты обработки. Термины и определения ДСТУ 2296 93 Национальный знак соответствия. Форма размеры технические требования и правила применения ДСТУ 3413 96 Система сертификации УкрСЕПРО. Порядок проведения сертификации продукции ГОСТ 12.1.005 88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны ГОСТ 12.2.003 91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности ГОСТ 12.2.049 80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования ГОСТ 12.3.002 75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности ГОСТ 12.4.021 75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования ГОСТ 12.4.034 85 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка ГОСТ 12 3.042 88 ССБТ. Деревообрабатывающее производство. Общие требования безопасности ГОСТ 12.4.068 79 ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования ГОСТ 166 89 Штангенциркули. Технические условия Издание официальное ДСТУ 3841-99 С. 2 ГОСТ 515 77 Бумага упаковочная битумированная и дегтевая. Технические условия ГОСТ 862.3 86 Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические условия ГОСТ 2140 81 Видимые пороки древесины. Классификация термины и определения способы измерения ГОСТ 3282 74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3560 73 Лента стальная упаковочная. Технические условия ГОСТ 3749 77 Угольники поверочные 90°. Технические условия ГОСТ 3916.1 96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия ГОСТ 7016 82 Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховатости поверхности ГОСТ 7502 89 Рулетки измерительные металлические. Технические условия ГОСТ 8026 92 Линейки поверочные. Технические условия ГОСТ 8273 75 Бумага оберточная. Технические условия ГОСТ 8925 68 Щупы плоские для станочных приспособлений. Конструкция ГОСТ 11358 89 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0 01 и 0 1 мм. Технические условия ГОСТ 13494 80 Транспортиры геодезические. Технические условия ГОСТ 13639 82 Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения толщины прозрачных лаковых покрытий ГОСТ 15140 78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии ГОСТ 15612 85 Изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения параметров шероховатости поверхности ГОСТ 15613.1 84 Древесина клееная массивная. Методы определения предела прочности клеевого соединения при скалывании вдоль волокон ГОСТ 15876 90 Калибры для изделий из древесины и древесных материалов. Технические условия ГОСТ 16588 91 Пилопродукция и деревянные изделия. Методы определения влажности ГОСТ 17308 88 Шпагаты. Технические условия ГОСТ 18321 73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции ГОСТ 19414 90 Древесина клееная массивная. Общие требования к зубчатым клеевым соединениям ГОСТ 20010 93 Перчатки резиновые технические Технические условия ГОСТ 23616 79 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности ГОСТ 24404 80 Изделия из древесины и древесных материалов. Покрытия лакокрасочные. Классификация и обозначения. 3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ В настоящем стандарте применяют следующие термины и определения: планка лицевого покрытия простейшая деталь из массивной древесины с параллельными пластями которая наклеивается на основу щита; рейка основания деталь из массивной древесины с параллельными противолежащими и взаимно перпендикулярными смежными пластями и кромками которая является составным элементом основы щита; рейка обвязки деталь из массивной древесины с параллельными противолежащими и взаимно перпендикулярными смежными пластями и кромками которая является составным элементом рамки основы щита; лицевая сторона щита внешняя поверхность слоя износа щита; оборотная сторона щита поверхность противоположная лицевой стороне щита; ДСТУ 3841-99 С. 3 геометрические элементы лицевого покрытия детали из массивной древесины с параллельными планками которые наклеиваются на основу щита; пороки древесины по ДСТУ 2152. Другие термины по ДСТУ 2148. 4 КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ 4.1 В зависимости от конструкции лицевого покрытия и основания щиты подразделяются на типы приведенные в таблице 1. Таблица 1 Тип щита Характеристики Конструкция основания Вид лицевого покрытия ЩП1РО рисунок 1 Рамочное основание в виде обвязки заполненной рейками закрепленными в пазах брусков обвязки. Угловые соединения основания должны быть выполнены на клею открытым сквозным одинарным шипом Планки из массивной древесины ЩП2П рисунок 2 Двухслойное основание из реек оклеенных и уложенных во взаимно перпендикулярном направлении Планки из массивной древесины ЩП2Ф рисунок 3 То же Планки из фанеры ЩПЗП рисунок 4 Однослойное основание из реек облицованных с обеих сторон лущеным ШПОНОМ Планки из массивной древесины ЩП4П рисунок 5 Без основания Планки из массивной древесины которые состоят из двух продольных брусков и планок заполнения склеенных между собой в паз и гребень ЩП5П рисунок 6 То же Планки из массивной древесины склеенные между собой на гладкую Фугу 4.2 Рисунок лицевого покрытия щитов кроме щитов типов ЩП4П и ЩП5П выполняется в виде квадратов размещенных по направлению волокон в шахматном порядке. Допускаются другие варианты рисунков. 4.3 Конструкция номинальные размеры щитов и их элементы должны соответствовать рисункам 1 6 и таблицам 2 7. ДСТУ 3841-99 С. 4 1 планка лицевого покрытия; 2 рейки основания; 3 рейки рамковой обвязки Рисунок 1 Щит ЩП1 РО ДСТУ 3841-99 С. 5 Таблица 2 В миллиметрах Тип щита Элементы щита Номинальные размеры длина L. ширина В толщина S Щит ШПІРО рисунок 1 Щит 400 500 600 800 400 500 600 800 25 ЗО 35 40 45 Лицевое покрытие: планки лиственных пород 50-200 20 50 4. 6 8 планки хвойных пород То же То же 8 Рейки: рамочной обвязки 400 500 600 800 От 35 до 55 с градацией 5 0 От 17 до 41 основы щитов То же От 25 до 55 с градацией 5 0 Шпонки 150 200 800 16 20 8 с градацией 200 Примечание 1. В щитах толщиной 25 30 35 40 45 мм размеры S1 рисунок 1 должны быть соответственно 8 11 14 18 22 мм с предельным отклонением +- 0 2 мм. Примечание 2. Щиты прямоугольной формы с рамочной основой должны иметь среднюю рейку равную двойной ширине рейки обвязки Примечание 3. Щиты размером 800 х 800 мм и 600 х 600 мм допускается изготовлять толщиной не менее 45 мм. По согласованию с потребителем допускается применение планок толщиной 10 мм и 15 мм. ДСТУ 3841-99 С. 6 7 планка лицевого покрития; 2 рейки основания Рисунок 2 Щит ЩП2П ДСТУ 3841-99 С.7 Таблица 3 В миллиметрах Тип щита Элементы щита Номинальные размеры длина L ширина В толщина S Щит ЩП2П рисунок 2 Щит От 400 до 800 с градацией 100 От 300 до 800 с градацией 100 30 40 42 52 Лицевое покрытие: планки из древесины твердых лиственных пород 50 200 20-50 4 6 8 другие породы То же То же 8 Рейки: основания щитов Не менее 120 20 60 10 26 шпонки 18 Не менее 50 8 Примечание. По согласованию с потребителем допускается применения планок толщиной 10 мм и 15 мм. Таблица 4 В миллиметрах Тип щита Элементы щита Номинальные размеры длина L ширина В толщина S Щит ЩП2Ф Щит От 400 до 800 От 400 до 800 40 рисунок 3 с градацией 100 с градацией 100 Лицевое покрытие: От 100 до 200 От 100 до 200 14 фанера квадраты с градацией 50 с градацией 50 Рейки: основания щита Не менее 20-60 10-26 120 шпонки 18 Не менее 8 50 ДСТУ 3841-99 С. 8 1 - лицевое покрытие; 2 - рейки основания Рисунок 3 Щит ЩП2Ф ДСТУ 3841-99 С.9 1 планка лицевого покрытия; 2 лущеный шпон; 3 рейки основания Рисунок 4 Щит ЩПЗП ДСТУ 3841-99 С. 10 Таблица 5 В миллиметрах Тип щита Элементы щита Номинальные размеры длина L. ширина В толщина S Щит ЩПЗП рисунок 4 Щит От 400 до 800 с градацией 100 От 400 до 800 с градацией 100 26; 32 От 100 до 300 с градацией 50 От 100 до 300 с градацией 50 26; 32 Лицевое покрытие: планки из древесины твердых лиственных пород 50 200 20 50 4 6 8 другие породы То же Тоже 8 Основания щитов: рейки Не менее 120 20-60 10 26 лущеный шпон От 400 до 800 От 400 до 800 1 5; 1 15; 0 95 шпонки 18 Не менее 8 50 Примечание. По согласованию с потребителем допускается применение планок толщиной 10 мм и 15 мм. Таблица 6 В миллиметрах Номинальные размеры Тип щита Элементы щита длина L. ширина В толщина S Щит ЩП4П рисунок 5 Щит От 200 до 400 с градацией 50 От 80 до 120 с градацией 10 150 200 15 Планка Не менее 50 8 15 Шпонки Не менее 50 16 4 ДСТУ 3841-99 C.11 1 продольная планка; 2 планка заполнения Рисунок 5 Щит ЩП4П ДСТУ 3841-99 С. 12 1 планки продольные Рисунок 6 Щит ЩП5П ДСТУ 3841-99 С. 13 Таблица 7 В миллиметрах Тип щита Элементы щита Номинальные размеры длина L. ширина В толщина S Щит ЩП5П рисунок 6 Щит 150 200 300 400 и далее до 1600 мм с градацией 200 250 300 28 Рейки То же 12-42 28 Шпонки 150 200 800 8 8 с градацией 200 4.4 Предельные отклонения должны быть мм; по длине и ширине щитов до 800 мм включительно .......................................................................................+ 0 3; свыше 800 мм ........................................................................................................ + 0 5; по толщине щитов ...................................................................................................... ± 0 2; по длине и ширине деталей лицевого покрытия ...................................................... + 0 2. 4.5 Условное обозначение щитов должно включать: тип щита размеры по длине ширине толщине в миллиметрах и обозначение настоящего стандарта. Пример условного обозначения щита типа ЩП2П размером 800 мм х 800 мм х 30 мм: ЩП2П 800 х 800 х 30 ДСТУ 3841 99. 5 ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ Щиты должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и утвержденными конструкторской документацией и образцами-эталонами. 5.1 Характеристики 5.1.1 Щиты состоят из основы реек заполнения и планок лицевого покрытия из отходов деревообработки. 5.1.2 Качество древесины планок лицевого покрытия должно отвечать требованиям указанным в таблице 8. 5.1.3 Планки лицевого покрытия и рейки щитов типа ЩП5П из сосны и ели должны изготовляться с радиальным сечением древесины; угол наклона годовых слоев на торце к лицевой стороне планки должен быть не менее 45 °. 5.1.4 Древесина лицевого покрытия щитов должна быть подобрана по цвету. Допускается соединение планок лицевого покрытия из разных пород древесины с учетом художественного и цветового решения рисунка щита. 5.1.5 Рейки основы должны быть калиброванными. 5.1.6 В рейках основания не допускаются: гниль острый обзол частично сросшиеся сучки размером более 1/2 ширины рейки и выпавшие сучки. Тупой обзол должен быть очищен от коры и луба. ДСТУ 3841-99 С. 14 Таблица 8 Норма ограничения пороков для сортов Пороки древесины I II Сучки: здоровые светлые и темные сросшиеся Не учитываются до 5 мм Не допускаются размером мм более 10 15 в количестве шт. более 3 4 на площади одного щита Трещины Не допускаются шириной мм более 0 3 0 5 длиной планки более 1/2 1/3 Наклон волокон Не допускается более % 5 10 Свилеватость крен завиток Не допускается с выходом на торец планки Водослой ложное ядро глазки Не учитываются Отщепы вырывы сколы риски Не допускаются на площади щита и на кромках глубиной и шириной более 0 5 мм Примечание 1. Пороки древесины не указанные в таблице 8 не допускаются. Примечание 2. На лицевой стороне планок не должно быть более двух учитываемых пороков. 5.1.7 В рейках щитов типа ЩП5П на лицевой стороне не допускаются: сросшиеся сучки до 1/2 ширины рейки в количестве 1 шт. на каждые 400 мм длины; трещины плоскостные и кромочные с выходом на торец глубиной до 1/3 толщины шириной до 0 5 мм и протяженностью до 1/10 длины внутренняя заболонь ложное ядро заболонные грибные окраски побурения 5.1.8 На оборотной стороне реек щитов типа ЩП5П допускаются: все пороки для лицевой стороны а также частично сросшиеся и несросшиеся сучки размером и количеством установленными для сучков лицевой стороны сердцевина и двойная сердцевина прорость глубиной до 5 мм; свилеватость завиток крень засмолок кармашки червоточина глубиной до 5 мм Обзол должен быть не больше 1/3 толщины и ширины очищенный от коры и луба. 5.1.9 На лицевой поверхности щита из фанеры не допускаются более: зазоры от выпавших слоев шпона шириной 1 5 мм глубиной 0 5 мм длиной 100 мм в количестве 1 шт.; сколы вырывы отщепы на внешних кромках шириной и глубиной 0 5 мм длиной 20 мм в количестве 3 шт.; вмятины размером 8х8 мм. Другие пороки по ДСТУ 2152 не допускаются. Зазоры должны быть зашпаклеваны под цвет древесины. ДСТУ 3841-99 С. 15 5.1.10 Рейки в щитах типа ЩП5П по длине могут быть составными цельными или соединенными на зубчатый шип по ГОСТ 19414. 5.1.11 Наличие в основе щитов реек из древесины разных пород не допускается. 5.1.12 Рейки заполнения основы при соединении по длине не склеиваются. Зазоры между кромками и торцами реек основы не должны быть больше 3 0 мм. Расстояние между стыками в соседних рядах реек в щитах типа ЩП5П должно быть не менее 150 мм 5.1.13 Непрофрезерованные участки на кромках и оборотной стороне щита должны иметь площадь не более 10 % поверхности а отщепы и сколы на кромках основания глубиной более 2 мм и длиной более 50 мм. 5.1.14 Планки заполнения щитов типа ЩП4П между собой соединяются без клея на гладкую фугу. 5.1.15 Для клеевых соединений лицевого покрытия с основанием применяются синтетичные клеи средней или повышенной водостойкости. 5.1.16 Предел прочности клеевого соединения на сколывание в щитах типа ЩП5П должно быть не менее 6 0 МПа. Предел прочности клеевого соединения на отрыв планок лицевого покрытия от основания щита должен быть не менее 0 6 МПа. Предел прочности клеевого соединения на сколывание между планками лицевого покрытия и лущеным шпоном основания должен быть не менее 0 8 МПа. Предел прочности клеевого соединения на отрыв лицевого покрытия из фанеры должен быть не менее 0 6 МПа. 5.1.17 Влажность древесины щитов и деталей при отгрузке потребителю должна быть 8 + 3 %. 5.1.18 Параметры шероховатости поверхности щитов Rm тах по ГОСТ 7016 должны быть не более: 80 мкм на лицевой стороне щитов из планок; 120 мкм на лицевой стороне фанеры и щитов типа ЩП5П; 320 мкм на продольных и поперечных кромках и оборотной стороне щита. 5.1.19 По согласованию с потребителем допускается покрытие лицевой стороны щитов прозрачным лаком. Качество лицевого покрытия должно быть не ниже 3 класса по ГОСТ 24404. Толщина лаковой пленки нанесенной в заводских условиях должна быть не менее 80 мкм. 5.1.20 Адгезия лакового покрытия к древесине должна быть не ниже 3 баллов по ГОСТ 15140. 5.1.21 Клеевые и лакокрасочные материалы применяемые в производстве щитов должны быть разрешены Министерством здравоохранения Украины. 5.2 Конструктивные требования 5.2.1 Отклонения от формы щитов на длине 1000 мм не должны превышать мм: от перпендикулярности смежных кромок .....................................................................0 4 от плоскостности покоробленность ............................................................................ 1 0 5.2.2 Зазоры между планками или фанерой лицевого покрытия щитов и рейками щитов типа ЩП5П не должны быть более 0 3 мм. 5.2.3 Щиты должны соединяться между собой вставными шпонками входящими в пазы выбранные по периметру кромок щитов. Допускается изготовление щитов с несквозным пазом не доходящим до конца кромки щита на длину не менее 50 и не более 100 мм. 5.2.4 Допускается изготовление щитов типа ЩП5П с гребнями и пазами на противоположных кромках. Сколы гребня не должны превышать 20 % его длины. 5.3 Требования к сырью материалам 5.3.1 Лицевое покрытие щитов должно изготовляться из отходов древесины дуба бука ясеня клена карагача вяза ильма граба белой акации гледичии березы тропических пород а также лиственницы ольхи и модифицированной древесины по физико-механическим свойствам не уступающей древесине твердых лиственных пород и фанеры. 5.3.2 Рейки основания щита изготовляют из отходов низкосортных пиломатериалов хвойных пород березы осины и ольхи і 5.3.3 Шпонки для соединения щитов изготовляют из древесины хвойных твердых лиственных пород березы или фанеры по ГОСТ 3916.1 Направление волокон в шпонках из массивной древесины должен быть перпендикулярным продольной оси. 5.3.4 Рейки щитов типа ЩП1РО ЩП5П должны изготовляться из отходов низкосортных пиломатериалов из древесины сосны лиственницы березы ольхи и осины. 5.3.5 Рейки основания щитов типа ЩП2П ЩП2Ф ЩПЗП изготовляют из древесины хвойных мягких лиственных пород и березы. 5.3.6 Облицовка основания щитов типа ЩПЗП выполняется отходами лущеного шпона толщиной 1 5; 1 15 и 0 95 мм. 5.4 Комплектность Щиты поставляют в комплекте с рейками для шпонок. Длина рейки должна быть мм для щитов размером мм: 1600 х 300 .................................... 1900 800 х 800 .................................... 1600 800 х 300 .....................................1100 400 х 200 .......................................600 ДСТУ 3841-99 С.16 5.5. Маркировка 5.5.1 К каждой пачке пакету должна быть прикреплена этикетка или ярлык с маркировкой содержащей: наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; условное обозначение щитов; количество щитов в штуках и квадратных метрах; породу древесины лицевого покрытия; дату изготовления; штамп ОТК; изображение знака соответствия по ДСТУ 2296 для изделий на которые производитель получил сертификат. Маркировка может наноситься непосредственно на упаковку водостойкой краской в виде штампа. 5.6 Упаковка 5.6.1 Щиты должны быть упакованы в пачки попарно лицевыми сторонами друг к другу. Между лаковыми поверхностями щитов должна быть прокладка из бумаги по ГОСТ 8273 размеры которой должны быть не менее размеров щитов. Масса пачки не должна превышать 40 кг. 5.6.2 Каждая пачка должна содержать щиты одного типа одного вида лицевого покрытия одного варианта размещения планок и размера. 5.6.3 Пачки упаковывают в бумагу по ГОСТ 515 или ГОСТ 8273 обвязывают в продольно-поперечном направлении стальной лентой по ГОСТ 3560 проволокой по ГОСТ 3282 или шпагатом по ГОСТ 17308. Под стальную ленту или проволоку на ребрах пачки необходимо прокладывать прокладки из деревянных реек картона или других упаковочных материалов для защиты кромок щитов от механических повреждений при обвязывании и транспортировании. Допускается укладывать щиты в транспортные пакеты для перевозки электро- и автопогрузчиками. Пакеты собирают из двух пачек в каждой из которых должно быть не более 30 попарно уложенных щитов одного типа и размера. Каждый пакет должен быть обвязан в продольно-поперечном направлении стальной лентой по ГОСТ 3560. 6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 6.1 Технологический процесс изготовления щитов должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.002 ГОСТ 12.3.042 и “Санитарным правилам организации технологических процессов и гигиенических требований к производственному оборудованию” № 1042 утвержденным Министерством охраны здоровья [1]. 6.2 Технологическое оборудование по отношению к общей безопасности должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.049. 6.3 Требования к воздуху в производственных помещениях рабочей зоны должны соответствовать СН 4088 [2] и ГОСТ 12.1.005. 6.4 Проверку микроклимата содержание вредных веществ в воздухе производственных помещений необходимо проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005 и СН 4088 [2]. 6.5 Производственные помещения в которых изготовляют щиты должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021 и СНиП 2.04.05 [З]. 6.6 Для выполнения технологических операций и обслуживания оборудования при производстве щитов допускаются лица не моложе 18 лет прошедшие обучение и аттестованные по технике безопасности. 6.7 Лица имеющие непосредственный контакт с клеями обеспечиваются защитными дерматологическими средствами по ГОСТ 12.4.068 средствами защиты органов дыхания по ГОСТ 12.4.034 резиновыми перчатками по ГОСТ 20010 спецодеждой для защиты от общих производственных загрязнений. 6.8 При попадании клея на кожу ее необходимо тщательно промыть теплой водой с мылом. 6.9 Остатки неиспользованного клея при невозможности его повторного использования подлежат утилизации в местах согласованных с местными органами государственного санитарного надзора. 7 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 7.1 Щиты принимают партиями. Партией считается количество щитов одного типа одного размера и оформленных одним документом о качестве в котором указывают: название предприятия-изготовителя и его адрес; условное обозначение щитов; количество щитов в штуках и квадратных метрах; номер партии; дату изготовления; штамп ОТК. 7.2 Для проверки соответствия щитов требованиям настоящего стандарта предприятие-изготовитель должно проводить приемо-сдаточные периодические сертификационные испытания. Для проверки соответствия щитов требованиям 4.3 4.4 5.1.2 5.1.13 5.2.1 5.2.3 5.3.1 5.3.6 5.5 и 5.6 применяют выборочный одноступенчатый контроль по альтернативному признаку согласно ГОСТ 23616. Планы контроля при приемочном уровне дефектности 4 % приведены в таблице 9. 7.3 Контроль качества щитов исполняется в таком порядке: от партии методом случайного отбора по ГОСТ 18321 отбирают количество щитов от объема выборки для данного объема партии; ДСТУ 3841-99 С. 17 проверяют каждый щит выборки на соответствие требованиям настоящего стандарта и определяют количество щитов с дефектами; Таблица 9 В штуках Объем партии Объем выборки Приемочное число Браковочное число До 280 вкл. 13 1 2 Свыше 280 до 500 вкл. 20 2 3 " 500 " 1200 " 32 3 4 " 1200 " 3200 " 50 5 6 " 3200 " 10000 " 80 7 8 сравнивают количество щитов имеющих дефекты с приемочным и браковочным числами определенными для данного объема выборки; партию принимают если количество щитов с дефектами в выборке меньше или равняется приемочному числу; партию не принимают если количество щитов с дефектами в выборке равняется или больше браковочного числа. 7.4 Для периодических испытаний щитов на соответствие требованиям 5.1.16 5 1.18 5.1.20 из объема выборки по 7.2 таблица 9 произвольно отбирают не менее пяти щитов прошедших приемо-сдаточные испытания из которых вырезают по три образца для каждого вида испытаний. За результат испытаний каждого щита принимают среднее арифметическое значение результатов испытаний трех вырезанных из него образцов. Результаты периодических испытаний оформляются протоколом и утверждаются руководителем завода-изготовителя. 7.5 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку щитов в соответствии С 7.2 7.3. 7.6 Изделия подлежащие сертификации должны подвергаться испытаниям по ДСТУ 3413. 7.7 Учет щитов производится в квадратных метрах с погрешностью до 0 01 м2 а также в штуках. Предельные отклонения не учитываются. 8 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 8.1 Длину и ширину щитов 4.3 проверяют по лицевой стороне металлической рулеткой по ГОСТ 7502 калибрами по ГОСТ 15876; толщину посередине и на расстоянии от 10 до 15 мм от кромок щита индикаторным толщиномером по ГОСТ 11358 или штангенциркулем по ГОСТ 166. 8.2 Породу древесины вид сечения наличие пороков рисунок щита оценивают визуально. Размеры пороков древесины измеряют по ГОСТ 2140. 8.3 Отклонение от перпендикулярности примыкающих кромок щита 5.3.1 определяют поверочным угольником по ГОСТ 3749 и щупом по ГОСТ 8925 измерением максимального зазора между одной из смежных кромок щита и приложенным к ней угольником по длине щита. 8.4 Отклонение от плоскостности покоробленность 5.2.1 определяют по лицевой стороне щита измерением максимального зазора между поверхностью щита и ребром приложенной к ней поверочной линейки по ГОСТ 8026; зазор измеряют по ГОСТ 8925. 8.5 Угол наклона годичных слоев на торце планки или элемента лицевого покрытия 5.1.3 определяют в градусах транспортиром по ГОСТ 13494 между касательной к годичным слоям и пластью планки. 8.6 Влажность древесины 5.1.17 определяют по ГОСТ 16588. 8.7 Зазоры между планками лицевого покрытия а также отверстия от выпавших слоев шпона проверяют щупом по ГОСТ 8925. 8.8 Параметр шероховатости поверхности щитов 5.1.18 определяют по ГОСТ 15612. 8.9 Прочность на отрыв клеевого соединения планок лицевого покрытия с основой 5.1.16 проверяют по ГОСТ 862.3. Испытания на отрыв должны проводиться не реже одного раза в квартал. Контроль на сколывание клеевого соединения проводят по ГОСТ 15613.1 8.10 Толщину лакового покрытия проверяют по ГОСТ 13639. Внешний вид лакового покрытия на лицевой стороне щита оценивают в соответствии с требованиями ГОСТ 24404. 8.11 Адгезию лакового покрытия к древесине 5.1.20 определяют по ГОСТ 15140 методом сетчатых надрезов. 8.12 Требования 4.3 4.4 5.1.3 5.1.13 5.2.3 5.5 5.6 в части конструкции и качества поверхности проверяют визуально. ДСТУ 3841-99 С. 18 9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 9.1 Щиты транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов действующих на соответствующем виде транспорта 9.2 При транспортировании должна быть обеспечена сохранность упаковки и соблюдены условия исключающие возможность механических повреждений увлажнения и загрязнения щитов. Погрузка щитов навалом и выгрузка сбрасыванием не допускается. 9.3 Допускается по согласованию изготовителя с потребителем транспортирование щитов без упаковки в закрытых контейнерах. 9.4 Щиты следует хранить упакованными уложенными в правильные ряды в помещениях при относительной влажности воздуха не более 60 % в условиях не допускающих увлажнения поражений грибами и насекомыми. 10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 10.1 Изготовитель гарантирует соответствие щитов требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем требований транспортирования и хранения. 10.2 Гарантийный срок хранения щитов 12 месяцев со дня изготовления. ДСТУ 3841-99 С. 19 ПРИЛОЖЕНИЕ А информационное БИБЛИОГРАФИЯ 1 СП 1042 73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию утвержденные Министерством здравоохранения 2 СН 4088 86 Санитарные нормы микроклимата производственных помещений 3 СНиП 2.04.05. 85 Отопление вентиляция и кондиционирование. ДСТУ 3841-99 С. 20 УДК 69.025.351 3:006.354 91.080.20 Ж16 79.080 Ключевые слова: щиты паркетные рейка основания лицевое покрытие шпонка рейка планка пороки древесины квадрат основа с рамковой обвязкой.