Наказ N 121 від 27.07.2005 р.

Наказ N 121 від 27.07.2005 р. Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2005 р. № 413 Про затвердження Програми "Власність народу

Наказ від 27 липня 2005 р. № 121 Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2005 р. № 413 "Про затвердження Програми "Власність народу" Наказ від 27 липня 2005 р. № 121 З метою забезпечення виконання завдань Програми "Власність народу" та реалізації плану заходів щодо раціонального та ефективного використання державного майна затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2005 року № 413 наказую: 1. Заступникам Голови керівникам структурних підрозділів Комітету керівникам підприємств та організацій сфери управління Держбуду України взяти до виконання постанову Кабінету Міністрів України від 03.06.2005р. № 413 "Про затвердження Програми "Власність народу". 2. Затвердити план заходів спрямованих на реалізацію завдань Програми "Власність народу" додається . 3. Керівникам структурних підрозділів Комітету керівникам підприємств та організацій сфери управління Держбуду України забезпечити виконання заходів спрямованих на реалізацію завдань Програми "Власність народу" та подати інформацію про стан виконання цих заходів Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович згідно з термінами встановленими планом заходів. 4. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович забезпечити узагальнення наданої структурними підрозділами Комітету інформації для своєчасного подання її до Фонду державного майна України. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету О. Бондаренка. ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИКГОЛОВИ КОМІТЕТУ А. БЕРКУТА * * * Додатокдо наказу від 27.07.2005 р. № 121 План заходів Держбуду України спрямованих на реалізацію завдань Програми "Власність народу" № з/п Зміст заходів Виконавці Термін виконання 1 Оптимізувати кількість державних підприємств що належать до сфери управління Держбуду України шляхом їх скорочення. З метою подальшого вдосконалення організаційної структури підприємств і організацій що належать до сфери управління Держбуду України завершити роботу зі створення комплексного органу із сертифікації будівельних матеріалів виробів та конструкцій шляхом приєднання до Державного центру із сертифікації будівельних матеріалів виробів та конструкцій "СепроКиївбудпроект" м. Київ директор Сафаров А.А. на правах філій таких підприємств: Центр із сертифікації будівельних матеріалів виробів та конструкцій "Укрцивільсепробуд" м. Київ директор Маркітаненко С.Б. державне підприємство "Орган із сертифікації будівельних матеріалів і виробів"- "Сепробудматеріали" м. Київ в.о. директора Мазур С.Я. Хмельницький державний регіональний випробувальний центр із сертифікації будматеріалів м. Хмельницький директор Петров М.А. і державне підприємство "Регіональний центр із сертифікації будівельних матеріалів" м. Тернопіль директор Приміч Б.В. . Бондаренко О.М.Барзилович Д.В.Керівники державних підприємств: Сафаров А.А. Маркітаненко С.Б.Мазур С.Я. Петров М.А.Приміч Б.В. Грудень 2005 р. 2 Забезпечити запровадження конкурсного відбору керівників державних підприємств які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави та провести конкурсний відбір керівника Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій. Бондаренко О.М.Барзилович Д.В.Осяєва Н.В. Листопад 2005 р. 3 Забезпечити належний облік об'єктів державної власності для подальшого використання результатів у сфері господарської діяльності. Подати Фонду державного майна України Єдиний реєстр об'єктів державної власності сфери управління Комітету. Бондаренко О.М.Барзилович Д.В.Щавінська Т.М. Вересень 2005 р. 4 Забезпечити підготовку проекту Указу Президента України про внесення змін до положень про відповідний центральний орган виконавчої влади та подання його на погодження в установленому порядку. Беркута А.В.Омельяненко М.В.Юридичний секторКерівники структурних підрозділів У тримісячний строк після прийняття Закону України "Про управління об'єктами державної власності" 5 Забезпечити ефективний моніторинг планових та фактичних показників діяльності суб'єктів господарювання у розрізі кожного суб'єкта сфери управління Держбуду України. Бондаренко О.М.Барзилович Д.В.Щавінська Т.М. щоквартально 6 Забезпечити розміщення у засобах масової інформації звітності щодо виконання державних програм та використання коштів із державного бюджету відповідно до встановлених критеріїв. Барзилович Д.В.Омельяненко М.В.Щавінська Т.М.Майстерчук Т.П. щорічно 7 Забезпечити складання перспективних планів фінансово-господарської діяльності державних підприємств терміном не менше 3 років та їх розгляд на засіданні колегії Держбуду України. Бондаренко О.М.Барзилович Д.В.Щавінська Т.М. ІІ півріччя 2005 р. 8 Забезпечити контроль за виконанням показників фінансових планів і виконання умов контракту керівниками підприємств що належать до сфери управління Комітету та їх розгляд на засіданнях колегії і балансової комісії Держбуду України. Бондаренко О.М.Барзилович Д.В.Щавінська Т.М. Осяєва Н.В. Щоквартально 9 Сприяти забезпеченню зростання обсягів виконуваних робіт підприємствами сфери управління Комітету з метою поліпшення соціального забезпечення робітників. Бондаренко О.М.Барзилович Д.В.Керівники державних підприємств Постійно 10 Взяти участь у роботі міжвідомчої робочої групи з проведення аналізу діяльності державних корпорацій та надати пропозиції щодо кандидатури від Держбуду України для участі у роботі цієї групи. Шарапова Т.О. На запит Мінекономіки 11 Забезпечити функціонування складової Єдиного реєстру об'єктів державної власності щодо підприємств і установ сфери управління Комітету та державних будівельних корпорацій з метою налагодження електронного обліку об'єктів державної власності із занесенням до бази даних інформації про класифікацію вартість цих об'єктів за даними бухгалтерського обліку розташування та належність до сфери управління органів виконавчої влади а також даних стосовно фінансових і соціальних результатів управління цими об'єктами. Барзилович Д.В.Щавінська Т.М.Керівники державних підприємств і установ Січень 2006 р. 12 Забезпечити виконання статті 99 Закону України "Про державний бюджет України на 2005 рік" якою передбачено складання державними підприємствами фінансових планів та подання їх на затвердження Міністерству фінансів України. Бондаренко О.М.Барзилович Д.В.Щавінська Т.М.Керівники державних підприємств Щорічно до 1 травня 13 Забезпечити проведення нарад за участю членів Кабінету Міністрів України та керівників суб'єктів господарювання державного сектора економіки з актуальних питань їх діяльності. Заступники голови Комітету керівники структурних підрозділів відповідно до повноважень Грудень 2005 р. грудень 2006 р. ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯНАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХТЕХНОЛОГІЙ У БУДІВНИЦТВІВ. БАГЛАЙ