Наказ N 127 від 09.08.2005 р.

Наказ N 127 від 09.08.2005 р. Про затвердження орієнтовного плану засідань колегії та президії науково-технічної ради Державного комітету України з будівництва та архітектури на ІІ півріччя 2005 р

Наказ від 9 серпня 2005 р. № 127 Про затвердження орієнтовного плану засідань колегії та президії науково-технічної ради Державного комітету України з будівництва та архітектури на ІІ півріччя 2005 р. Наказ від 9 серпня 2005 р. № 127 З метою організації роботи колегії та науково-технічної ради Комітету наказую: 1. Затвердити орієнтовний план роботи колегії Державного комітету України з будівництва та архітектури на ІІ півріччя 2005 р. згідно з додатком 1. 2. Затвердити орієнтовний план засідань президії науково-технічної ради Державного комітету України з будівництва та архітектури на ІІ півріччя 2005 р. згідно з додатком 2. 3. Керівникам структурних підрозділів членам президії науково-технічної ради призначеним відповідальними виконавцями забезпечити вчасну підготовку матеріалів до розгляду на засіданнях колегії та науково-технічної ради Держбуду. 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИКГОЛОВИ КОМІТЕТУА. БЕРКУТА * * * Додаток 1до наказу Держбуду Українивід 9.08. 2005 р. № 127 Орієнтовний план засідань колегії Держбуду України на ІІ півріччя 2005 року з/п Питання що пропонується до розгляду Відповідальні виконавці Термін подання матеріалів 26 с е р п н я 1. Про формування фінансових планів на 2006 рік та зведені показники виконання фінансових планів у І півріччі 2005 року підприємствами що належать до сфери управління Держбуду України Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Барзилович Д.В. 16 серпня 2. Про хід виконання Указу Президента України № 901 "Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення регуляторного впливу" Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Барзилович Д.В. 16 серпня 3. Про представлення до нагородження працівників галузі Відділ кадрів Осяєва Н.В. 16 серпня 23 в е р е с н я 1. Про здійснення державного архітектурно-будівельного контролю в Івано-Франківській області Держархбудінспекція Старовойтов С.І. 13 вересня 2. Про стан збереження та використання культурної спадщини заповідників у м.м. Бережани Кременець Збараж Тернопільської області Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Майстерчук Т.П. 13 вересня 3. Про представлення до нагородження працівників галузі Відділ кадрів Осяєва Н.В. 13 вересня 21 ж о в т н я 1. Про розгляд проекту генерального плану м. Севастополя виїзне засідання Управління містобудівної політики Економов А.О. 11 жовтня 25 л и с т о п а д а 1. Про роботу Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Шарапова Т.О. 15 листопада 2. Про досвід роботи Одеської обласної державної адміністрації зі зверненнями громадян Управління містобудівної політики Економов А.О. 15 листопада 3. Про хід реалізації Держбудом програми "Територія якісного життя" Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Авдієнко О.П. 15 листопада 4. Про проведення перевірки дотримання Кіровоградською обласною службою Укрінвестекспертизи законодавчих та нормативних документів у галузі будівництва при проведенні комплексної державної експертизи проектів будівництва Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві Губень П.І. 15 листопада 5. Про стан вантажно-підіймальних механізмів на об'єктах будівництва Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Барзилович Д.В. 15 листопада 6. Про представлення до нагородження працівників галузі Відділ кадрів Осяєва Н.В. 15 листопада 23 г р у д н я 1. Про стан організації роботи Ради міністрів Автономної Республіки Крим обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій із розроблення комплексних регіональних програм розвитку житлового будівництва на 2006 рік Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Шарапова Т.О. 13 грудня 2. Про досвід роботи Управління містобудування та архітектури Черкаської обласної державної адміністрації Управління містобудівної політики Економов А.О. 13 грудня 3. Про стан виробничого травматизму у будівництві у 2005 році Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Барзилович Д.В. 13 грудня 4. Про представлення до нагородження працівників галузі Відділ кадрів Осяєва Н.В. 13 грудня НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯОРГАНІЗАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПАРАТУ М. ОМЕЛЬЯНЕНКО * * * Додаток 2до наказу Держбуду Українивід 9.08. 2005 р. № 127 Орієнтовний план засідань президії науково-технічної ради Держбуду України на ІІ півріччя 2005 року п/п Питання що пропонується до розгляду Відповідальні виконавці Термін подання матеріалів 19 с е р п н я 1. Про перегляд нормативних документів та будівельних норм якими регулюються питання нормування та стандартизації у будівництві з питань регуляторного впливу. Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Барзилович Д.В. 9 серпня 2. Про погодження проектів ДСТУ ІSО 10211-1:2005 "Теплопровідні включення в будівельній конструкції. Обчислення теплових потоків і поверхневих температур. Частина 1. Загальні методи" і ДСТУ ІSО 10211-2:200Х "Теплопровідні включення в будівельній конструкції. Обчислення теплових потоків і поверхневих температур. Частина 2. Лінійні теплопровідні включення". Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Барзилович Д.В. 9 серпня 3. Про розгляд інвестиційних програм і проектів будівництва які затверджуються Кабінетом Міністрів України за надходженням . Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві Губень П.І. 9 серпня 16 в е р е с н я 1. Про проблемні питання планування території АР Крим за робочими матеріалами розроблення схеми планування території АР Крим Управління містобудівної політики Економов А.О. 6 вересня 2. Про розгляд проекту примірного договору підряду в капітальному будівництві Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Шарапова Т.О. 6 вересня 3. Про експериментальне впровадження нових технічних рішень з поквартирної системи опалення у житлових будинках до 10 поверхів на досвіді забудови мікрорайону "Поділля" у м. Вінниці Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Авдієнко О.П. 6 вересня 4. Про розгляд програми експериментального будівництва висотних будинків та багаторівневих підземних автостоянок у м. Києві на проектування яких Київською міськдержадміністрацією надано відповідні дозволи Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Авдієнко О.П. 6 вересня 5. Про розгляд проектів ДБН А.1.1-2:2005 "Правила розроблення вимоги до побудови викладання оформлення порядок проведення експертизи погодження затвердження видання та скасування нормативних документів" і ДБН А.1.1-1:2005 "Основні положення" Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Барзилович Д.В. 6 вересня 6. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов на продукцію будівельного призначення. Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Барзилович Д.В. 6 вересня 7. Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва промисловості будівельних матеріалів архітектури і містобудування Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Барзилович Д.В. 6 вересня 8. Про розгляд інвестиційних програм і проектів будівництва які затверджуються Кабінетом Міністрів України за надходженням Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві Губень П.І. 6 вересня 7 ж о в т н я 1. Про проект ДБН "Мости і труби" Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Барзилович Д.В. 27 вересня 2. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов на продукцію будівельного призначення Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Барзилович Д.В. 27 вересня 3. Про розгляд інвестиційних програм і проектів будівництва які затверджуються Кабінетом Міністрів України за надходженням Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві Губень П.І. 27 вересня 11 л и с т о п а д а 1. Про схему розвитку планування території Миколаївської області Управління містобудівної політики Економов А.О. 1 листопада 2. Про концепцію розвитку нормативної бази у будівництві Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Барзилович Д.В. 1 листопада 3. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов на продукцію будівельного призначення Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Барзилович Д.В. 1 листопада 4. Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва промисловості будівельних матеріалів архітектури і містобудування Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Барзилович Д.В. 1 листопада 5. Про розгляд інвестиційних програм і проектів будівництва які затверджуються Кабінетом Міністрів України за надходженням Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві Губень П.І. 1 листопада 6. Про розгляд проекту ДБН ДСТУ "Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівельних об'єктів" Держархбудінспекція Старовойтов С.І. 1 листопада 9 г р у д н я 1. Про розгляд проекту ДСТУ "Будівництво. Терміни та визначення основних понять" Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Шарапова Т.О. 29 листопада 2. Про проект ДБН В.2.3-…-2005 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів" Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Авдієнко О.П. 29 листопада 3. Про Порядок підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування на території України Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Барзилович Д.В. 29 листопада 4. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов на продукцію будівельного призначення Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Барзилович Д.В. 29 листопада 5. Про розгляд інвестиційних програм і проектів будівництва які затверджуються Кабінетом Міністрів України за надходженням Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві Губень П.І. 29 листопада НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯОРГАНІЗАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПАРАТУМ. ОМЕЛЬЯНЕНКО