Наказ N 140 від 22.08.2005 р.

Наказ N 140 від 22.08.2005 р. Про затвердження Зміни № 1 до ДБН А.3.1-5-96 Організація будівельного виробництва

Наказ від 22 серпня 2005 р. № 140 Про затвердження Зміни № 1 до ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва" Наказ від 22 серпня 2005 р. № 140 З метою реалізації державної регуляторної політики і на підставі рішення науково-технічної ради Держбуду України від 19 серпня 2005 року № 48 наказую: 1. Затвердити з наданням чинності з 1 жовтня 2005 року Зміну № 1 до ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва" розроблену Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва НДІБВ . 2. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Т.Шарапова передати до 25 серпня 2005 року сформовану справу нормативного документа до Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович для реєстрації у встановленому порядку. 3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення М.Омельяненко забезпечити розміщення даного наказу на сайті та його публікацію в Інформаційному бюлетені Комітету. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Комітету А.Беркуту. Т.В.О. ПЕРШОГО ЗАСТУПНИКАГОЛОВИ КОМІТЕТУЮ.КАЗМІРУК * * * Зміна № 1 ДБН А.3.1-5-96 Сторінка 1 Сторінок 2 "Організація будівельного виробництва" 1 РОЗРОБЛЕНО: ОП Науково-дослідний інститут будівельного виробництва НДІБВ Держбуду України 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Держбуду України від 22. 08. 2005 р. № 140 Т Е К С Т Пункт 1.1 шостий абзац викласти в новій редакції: "- дотримання правил охорони праці та техніки безпеки відповідно до вимог Закону України "Про охорону праці" пожежної безпеки - відповідно до "Правил пожежної безпеки в Україні" - НАПБ А.01.001-204" Пункт 1.2 викласти в новій редакції: "До початку виконання будівельно-монтажних робіт у тому числі підготовчих на об'єкті замовник повинен одержати дозвіл на виконання будівельно-монтажних робіт у органах державного архітектурно-будівельного контролю ДАБК у порядку встановленому "Положенням про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт" затвердженим наказом Держбуду України від 05.12.2000 р. № 273 зареєстрований Міністерством юстиції України 25.12.2000 р. за № 945/5166 а також передати підрядній організації будівельний майданчик і оформлені у встановленому порядку документи необхідні для його повноцінного використання якщо договором підряду не передбачено інше . При реконструкції технічному переоснащенні діючих підприємств замовник передає також необхідний фронт робіт на об'єкті". Пункт 1.3 другий абзац виноска до слова "проект" - викласти в новій редакції: "* Тут і надалі термін "проект" означає проектно-кошторисну документацію розроблену для конкретного об'єкта будівництва відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2004 "Проектування. Склад порядок розроблення погодження та затвердження проектної документації для будівництва." Пункт 1.17 перший абзац викласти в новій редакції: "Приймання-передача закінчених робіт об'єкта будівництва здійснюється відповідно до вимог "Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 р. № 1243 а також "Форм актів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" "Переліку виконавчої та іншої документації що надається державній приймальній робочій комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" "Переліку внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом житлових будинків у яких квартири та інші приміщення побудовані за кошти фізичних та юридичних осіб" затверджених наказом Держбуду України від 27.01.2005 р. № 21. Приймання-передача об'єкта оформляється актом підписання якого визначає момент його передачі у власність замовника. Пункт 2.2 перший абзац початок абзацу викласти в новій редакції: "Загальна організаційно-технічна підготовка будівельного виробництва здійснюється відповідно до положень документа "Про загальні умови укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві" затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1.08.2005 р. № 668. До цього виду підготовки відносяться: ..." і далі за текстом. Пункт 2.2 другий абзац викласти в новій редакції: "Права та обов'язки замовника підрядника та інших учасників інвестиційного процесу щодо підготовки будівельного виробництва визначаються умовами договорів підряду з урахуванням вимог визначених у проектно-технологічній документації". Пункт 8.7 перший абзац викласти в новій редакції: "Приховані роботи підлягають огляду про що складається акт за формою наведеною у додатку 9. Акт огляду прихованих робіт повинен складатись на завершені роботи або етап. Перелік видів робіт та конструкцій на які повинні складатись акти огляду прихованих робіт наведено у додатку 10. На вимогу інвестора складаються Зміна № 1 ДБН А.3.1-5-96 Сторінка 2 Т Е К С Т також акти огляду прихованих робіт на спеціальні види робіт та конструкцій що визначаються відомчими нормами на проектування та виконання робіт". Пункт 9.4 викласти в новій редакції: "Під час реконструкції об'єктів та технічного переоснащення діючих підприємств необхідно враховувати результати обстежень оцінки й паспортизації технічного стану будівель споруд та інженерних мереж відповідно до Правил обстеження визначених відповідними нормативними актами". По всьому тексту ДБН замінити у відповідних відмінках слова: "контракт на будівництво об'єкта" на "договір підряду на будівництво об'єкта"; "технічне переозброєння підприємств" на "технічне переоснащення діючих підприємств".