Наказ N 155 від 08.09.2005 р.

Наказ N 155 від 08.09.2005 р. Про виконання рішення колегії від 26.08.05 № 82 Про зведені показники виконання фінансових планів у першому півріччі 2005 року та формування фінансових планів на 2006 рік підприємствами, що належать до сфери управління Держбуду України

Наказ від 8 вересня 2005 р. № 155 Про виконання рішення колегії від 26.08.05 № 82 "Про зведені показники виконання фінансових планів у першому півріччі 2005 року та формування фінансових планів на 2006 рік підприємствами що належать до сфери управління Держбуду України" Наказ від 8 вересня 2005 р. № 155 З метою виконання рішення колегії Держбуду від 26 серпня 2005 року № 82 та фінансових планів підприємствами та організаціями сфери управління Держбуду за І півріччя поточного року а також формування фінансових планів на 2006 рік підприємствами що належать до сфери управління Держбуду України наказую: 1. Керівникам підприємств і організацій що належать до сфери управління Держбуду України: 1.1. Детально проаналізувати результати виконання фінансових планів за І півріччя поточного року і вжити необхідних заходів щодо безумовного виконання показників фінансових планів за 9 місяців 2005 року формування портфелю замовлень на 2006 рік та збільшення прибутковості; 1.2. Звернути увагу на неухильне виконання пунктів 3 та 4 наказу Міністерства економіки України від 21.06.2005 р. № 173 "Про затвердження Порядку складання затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств акціонерних холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій часток паїв належать державі та їх дочірніх підприємств" щодо отримання чистого прибутку розмір якого не може бути меншим ніж фактично досягнутий показник попереднього року та подання на наступні роки трьох примірників фінансових планів не пізніше 1 червня року що передує плановому разом з трьома примірниками пояснювальної записки яка включає результат аналізу фінансово-господарської діяльності за попередній рік. 2. Керівникам підприємств: "УкрНДІпроектреставрація" А.Антонюк "Луганськцивільпроект" в.о. директора В.Клепачевський "СепроКиївбудпроект" А.Сафаров "Центр "УкрЦИВІЛЬСЕПРОБУД" С.Маркітаненко та "Цінобуд" В.Дзюбенко які допустили збитки за результатами діяльності за І півріччя 2005 року вжити вичерпних заходів щодо виправлення становища і забезпечення позитивного розвитку підприємства за результатами роботи за 9 місяців 2005 року. Заслухати керівників зазначених підприємств у разі допущення збитків на засіданні колегії Держбуду України у листопаді 2005 року. 3. Заступнику Голови Комітету О.Бондаренку разом з Управлінням науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович та Фінансово-економічним управлінням Т.Щавінська до 1 січня 2006 року надати пропозиції щодо утворення єдиного підприємства на базі чотирьох підвідомчих організацій Держбуду України розташованих у місті Одесі. 4. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович разом з Фінансово-економічним управлінням Т.Щавінська подати на затвердження Першому заступнику Голови Комітету фінансові плани підприємств сфери управління Держбуду України на 2006 рік з урахуванням перегляду у І кварталі 2006 року запланованих показників за результатами роботи за попередній рік. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету О.Бондаренка. ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИКГОЛОВИ ДЕРЖБУДУА. БЕРКУТА