Наказ N 164 від 22.09.2005 р.

Наказ N 164 від 22.09.2005 р. Про стан виконання законодавства у сфері поводження з відходами та шляхи його вдосконалення

Наказ від 22 вересня 2005 р. № 164 Про стан виконання законодавства у сфері поводження з відходами та шляхи його вдосконалення Наказ від 22 вересня 2005 р. № 164 З метою виконання п.10 протоколу № 45 засідання Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2005 року щодо стану виконання законодавства у сфері поводження з відходами та шляхів його вдосконалення наказую: 1. Відділу промислової забудови та проблем ЧАЕС разом з Українським науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів В.Сай згідно з Державною програмою "Відходи" прискорити розроблення науково-обгрунтованих пропозицій та типового проекту створення захисних протифільтраційних дренажних конструкцій навколо регіональних полігонів сховищ довгострокового зберігання або захоронення токсичних відходів ТВ - 2004-2005 - 250 тис.грн. . 2. Інституту УкрНДІНТВ В.Соколов провести дослідження та зробити аналіз нормативної бази з розміщення полігонів побутових відходів. 3. Керівникам структурних підрозділів Комітету підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Держбуду державних будівельних корпорацій "Укрбуд" "Укрмонтажспецбуд" "Укртрансбуд" "Укрметротунельбуд" та кооперативно-державної корпорації "Украгропромбуд" підзвітних і підконтрольних Держбуду структурних підрозділів обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій взяти до виконання та використання в роботі державні будівельні норми ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище ОВНС при проектуванні і будівництві підприємств будинків та споруд" і ДБН В.2.4-2-2005 "Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування" який набуде чинності з 01.01.2006 року. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету О.Бондаренка. ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИКГОЛОВИ КОМІТЕТУА. БЕРКУТА