Наказ N 175 від 28.09.2005 р.

Наказ N 175 від 28.09.2005 р. Про надання чинності ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення"

Наказ від 28 вересня 2005 р. № 175 Про надання чинності ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення" Наказ від 28 вересня 2005 р. № 175 З метою вдосконалення нормативно-правової бази України у галузі будівництва з питань проектування нових і реконструкції існуючих житлових будинків на підставі рішення науково-технічної ради Держбуду України від 10 грудня 2004 року № 69 та у зв'язку з необхідністю врахування результатів проведеного додаткового громадського обговорення окремих положень розробленого проекту ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення" наказую: 1. Прийняти з наданням чинності з 1 січня 2006 року державні будівельні норми ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення" розроблені ВАТ "КиївЗНДІЕП". 2. З набуттям чинності ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення" вважати такими що втратили чинність на території України СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания" та ДБН 79-92 "Житлові будинки для індивідуальних забудовників України". 3. ДП "Укрархбудінформ" В.Чеснок забезпечити видання та розповсюдження зазначених ДБН В.2.2-15-2005 відповідно до замовлень за умови використання коштів отриманих від їх реалізації на розвиток науково-технічної бази стандартизації стаття 19 Закону України "Про стандартизацію" . 4. Будинки і споруди на будівництво яких затверджена документація та отримано дозвіл на виконання будівельних робіт в установленому порядку до 1.01.2006 допускається вводити в експлуатацію без коригування документації на відповідність вимогам ДБН В.2.2-15-2005 за умови забезпечення вимог щодо електро- вибухо- та пожежобезпеки. 5. Замовникам і підприємствам які застосовують при проектуванні типові проекти житлових будинків та виробляють комплекти збірних конструкцій і виробів для житлових будинків типових серій до 1.03.2006 розробити та погодити з Держбудом заходи щодо приведення протягом 2006 р. зазначеної продукції до вимог ДБН В.2.2-15-2005 із зазначенням ресурсу формувального обладнання та модернізації типових серій житлових будинків згідно з сучасними вимогами. 6. З набуттям чинності цього наказу скасовується наказ Держбуду від 18.05.2005 № 80. 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Ю. Казмірука. ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИКГОЛОВИ КОМІТЕТУА. БЕРКУТА