Наказ N 176 від 30.09.2005 р.

Наказ N 176 від 30.09.2005 р. Про результати проведення комплексного контрольного заходу фінансово-господарської діяльності Державного історико-архітектурного заповідника у м. Бережанах Тернопільської області

Наказ від 30 вересня 2005 р. № 176 Про результати проведення комплексного контрольного заходу фінансово-господарської діяльності Державного історико-архітектурного заповідника у м. Бережанах Тернопільської області Наказ від 30 вересня 2005 р. № 176 З метою усунення порушень та недоліків виявлених під час проведення комплексного контрольного заходу фінансово-господарської діяльності Державного історико-архітектурного заповідника у м. Бережанах Тернопільської області за період з 01.01.2003 до 01.09.2005 і недопущення їх у подальшому відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2002 № 685 "Про здійснення міністерствами іншими центральними органами виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю" "Інструкції про організацію та проведення комплексних контрольних заходів фінансово-господарської діяльності на підприємствах в установах i організаціях що належать до сфери управління Держбуду України" затвердженої наказом Держбуду України від 29.04.2004 р. № 91 керуючись "Положенням про Державний комітет України з будівництва та архітектури" затвердженим Указом Президента України від 20.08.2002 р. № 725/2002 наказую: 1. Директору Державного історико-архітектурного заповідника у м. Бережанах Тернопільської області Б.Тихому: 1.1. Розглянути матеріали проведення комплексного контрольного заходу фінансово-господарської діяльності Заповідника на раді трудового колективу та притягнути до дисциплінарної або матеріальної відповідальності осіб винних у правопорушеннях. 1.2. Привести в двомісячний термін організацію та ведення бухгалтерського обліку складання фінансової звітності Заповідника у відповідність з вимогами чинного законодавства України. 1.3. До 05.12.2005 надати до Держбуду України відповідну письмову інформацію з усіма копіями первинних документів про виконання вимог наказу Держбуду України щодо усунення порушень і недоліків виявлених під час проведення комплексного контрольного заходу фінансово-господарської діяльності Заповідника. 2. Заступникам Голови Комітету Ю.Казміруку та О.Бондаренку начальнику Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзиловичу начальнику Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Т.Майстерчук начальнику Відділу кадрів Н.Осяєвій за наслідками проведеного комплексного контрольного заходу фінансово-господарської діяльності Заповідника до 01.11.2005 надати керівництву Комітету пропозиції щодо відповідності займаній посаді директора Заповідника Тихого Б.Я. 3. Начальнику Фінансово-економічного управління Т.Щавінській завідувачу контрольно-ревізійного сектору Фінансово-економічного управління О.Морозу надавати у разі необхідності методологічну допомогу щодо приведення організації та ведення бухгалтерського обліку складання фінансової звітності Заповідника у відповідність з чинним законодавством України. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Ю.Казмірука. ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИКГОЛОВИ КОМІТЕТУА. БЕРКУТА