Наказ N 189 від 10.11.2005 р.

Наказ N 189 від 10.11.2005 р. Про уточнення індексів та показників визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт

Наказ від 10 листопада 2005 р. № 189 Про уточнення індексів та показників визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт Наказ від 10 листопада 2005 р. № 189 З метою достовірного визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт наказую: 1. Затвердити та рекомендувати до застосування з 1.01.2005р. уточнені індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт. 2. Управлінню цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві П.Губень забезпечити доведення інформації про затвердження зазначених індексів та показників до заінтересованих організацій. 3. Вважати таким що втратив чинність лист Держбуду України від 02.02.2005 №7/8-73 "Про індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт". 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИКГОЛОВИ КОМІТЕТУА.БЕРКУТА * * * ЗАТВЕРДЖЕНОНаказом Держбуду Українивід 10.11.05 № 189 Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт при індивідуальному проектуванні будівель споруд і комплексів житла та соціальної сфери на конкретних ділянках станом на 1.01.2005 р. замість Додатка 1 ДБН Д.1.1-7-2000 № з/п Вартість будівництва за главами 1-9 без вартості устаткування тис.грн.* Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт у відсотках за категоріями складності об'єктів Категорії складності об'єктів I II III IV V 1 До 20 0 3 46 4 06 4 85 5 56 6 23 2 20-100 3 46-3 35 4 06-4 03 4 85-4 72 5 56-5 41 6 23-6 04 3 100-250 3 35-3 30 4 03-3 98 4 72-4 64 5 41-5 31 6 04-5 95 4 250-300 3 30-3 23 3 98-3 91 4 64-4 55 5 31-5 22 5 95-5 85 5 300-450 3 23-3 04 3 91-3 67 4 55-4 30 5 22-4 92 5 85-5 51 6 450-750 3 04-2 93 3 67-3 53 4 30-4 13 4 92-4 72 5 51-5 30 7 750-1000 2 93-2 75 3 53-3 30 4 13-3 87 4 72-4 38 5 30-4 95 8 1000-2000 2 75-2 63 3 30-3 16 3 87-3 71 4 38-4 22 4 95-4 72 9 2000-3000 2 63-2 54 3 16-3 06 3 71-3 58 4 22-4 08 4 72-4 58 10 3000-4000 2 54-2 38 3 06-2 87 3 58-3 35 4 08-3 84 4 58-4 30 11 4000-5000 2 38-2 07 2 87-2 49 3 35-2 89 3 84-3 33 4 30-3 73 12 5000-6000 2 07-1 97 2 49-2 40 2 89-2 78 3 33-3 19 3 73-3 56 13 6000-7000 1 97-1 86 2 40-2 26 2 78-2 64 3 19-3 00 3 56-3 38 14 7000-8000 1 86-1 77 2 26-2 13 2 64-2 51 3 00-2 88 3 38-3 22 15 8000-9000 1 77-1 68 2 13-2 01 2 51-2 36 2 88-2 72 3 22-3 04 16 9000-10000 1 68-1 63 2 01-1 96 2 36-2 27 2 72-2 62 3 04-2 93 17 10000-12000 1 63-1 50 1 96-1 81 2 27-2 07 2 62-2 39 2 93-2 71 18 12000-14000 1 50-1 41 1 81-1 70 2 07-1 98 2 39-2 23 2 71-2 48 19 14000-16000 1 41-1 34 1 70-1 63 1 98-1 88 2 23-2 17 2 48-2 43 20 16000-18000 1 34-1 29 1 63-1 55 1 88-1 82 2 17-2 11 2 43-2 36 21 18000-20000 1 29-1 24 1 55-1 50 1 82-1 77 2 11-2 02 2 36-2 25 22 20000-22000 1 24-1 22 1 50-1 46 1 77-1 72 2 02-1 99 2 25-2 15 23 22000-24000 1 22-1 17 1 46-1 42 1 72-1 64 1 99-1 90 2 15-2 12 24 24000-26000 1 17-1 13 1 42-1 36 1 64-1 58 1 90-1 83 2 12-2 07 25 26000-28000 1 13-1 10 1 36-1 33 1 58-1 55 1 83-1 75 2 07-1 98 26 28000-30000 1 10-1 08 1 33-1 31 1 55-1 52 1 75-1 69 1 98-1 91 27 30000-32000 1 08-1 05 1 31-1 28 1 52-1 51 1 69-1 67 1 91-1 88 28 32000-34000 1 05-1 04 1 28-1 25 1 51-1 49 1 67-1 65 1 88-1 85 29 34000-36000 1 04-1 02 1 25-1 23 1 49-1 47 1 65-1 62 1 85-1 82 30 36000-38000 1 02-1 00 1 23-1 20 1 47-1 40 1 62-1 61 1 82-1 81 31 38000-40000 1 00-0 98 1 20-1 18 1 40-1 39 1 61-1 59 1 81-1 80 32 Понад 40000 0 98 1 18 1 39 1 59 1 80 " Примітка: Проміжні значення визначаються методом інтерполяції. * * * ЗАТВЕРДЖЕНОНаказом Держбуду Українивід 10.11.05 № 189 Індекси визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та показники цієї вартості в розрахунку на один люд.-день станом на 1.01.2005 р. замість Додатка 4 до ДБН Д.1.1-7-2000 з/п Види робіт Індекси Показник кошторисної вартості в розрахунку на 1 люд.-день грн. 1 Проектні роботи 2 80 128 0 2 Проектно-планувальні роботи 3 12 142 0 3 Вишукувальні роботи крім інженерно- геодезичних : польові 3 98 208 0 камеральні 2 80 128 0 4 Інженерно-геодезичні роботи 3 20 167 0 Про індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт Лист Держбуду України від № 17.11.05 № 7/8-1209 Рада міністрів Автономної РеспублікиКрим обласні Київська таСевастопольська міські державніадміністрації міністерства інші центральніоргани виконавчої влади та проектні організації за списком За зауваженнями Міністерства юстиції України уточнення індексів та показників визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт лист Держбуду від 02.02.05 №7/8-73 підпадає під поняття внесення змін до державних будівельних норм і підлягає затвердженню наказом. Виходячи з викладеного Держбуд направляє для врахування в роботі індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт затверджені наказом Держбуду від 10.11.05 р. №189. Лист Держбуду від 02.02.05 №7/8-73 відкликається. ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИКГОЛОВИ КОМІТЕТУА.БЕРКУТА