Наказ N 5 від 29.11.2005 р.

Наказ N 5 від 29.11.2005 р. Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2005р. № 444-р Про затвердження плану додаткових заходів щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями

Наказ від 29 листопада 2005 р. № 5 Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2005р. № 444-р "Про затвердження плану додаткових заходів щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями" Наказ від 29 листопада 2005 р. № 5 Міністерством на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003р. № 863 "Про затвердження Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об єктів житлового та громадського призначення" здійснюються відповідні заходи щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об єктів житлового та громадського призначення та в установлені терміни готується інформація до Кабінету Міністрів України про хід реалізації постанови. Аналіз стану виконання у І півріччі 2005 року відповідних регіональних та галузевих програм щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об єктів житлового та громадського призначення свідчить про незадовільне виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади вимог законодавства щодо створення належних умов для доступу людей з інвалідністю до об єктів соціальної інфраструктури зокрема щодо дообладнання об'єктів існуючого фонду та елементів благоустрою. З метою посилення роботи з вирішення зазначеної соціальної проблеми та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2005р. № 444-р "Про затвердження плану додаткових заходів щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями" наказую: 1. Заступникам Міністра структурним підрозділам Міністерства за належністю питань взяти до виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2005р. № 444-р "Про затвердження плану додаткових заходів щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями". 2. Затвердити додаткові заходи Міністерства щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями що додаються. 3. Структурним підрозділам Міністерства визначеним відповідальними виконавцями Додаткових заходів Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями забезпечити їх виконання. 4. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд О.Авдієнко забезпечити загальну координацію реалізації Додаткових заходів та підготовку зведеної інформації для надання її Мінпраці щороку до 15 червня та 15 грудня. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра відповідно до розподілу обов'язків. МІНІСТРП. КАЧУР * * * Додаток до наказуМіністерства будівництва архітектурита житлово-комунального господарства Українивід 29.11.05 № 5 Додаткові заходи Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями з/п Назва пункту розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.11.05 №444-р Відповідальні виконавці Термін виконання Назва заходу Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства Відповідальні виконавці Термін виконання 1. 2. Забезпечити виробництво вітчизняними підприємствами транспортних засобів спеціального і допоміжного устаткування для перевезення і переміщення осіб з обмеженими фізичними можливостями а також виготовлення відповідних інформаційних та технологічних засобів піктограм інформаційних щитів електронних табло тощо . Мінтрансзв'язку Мінпромполітики Держкомтелерадіо Мінфін Мінпраці Міністерство будівництва архітектури та житлово-комунального господарства Державна податкова адміністрація Мінекономіки Держпідприємництва Мін'юст разом з громадськими організаціями інвалідів Починаючи з 2005 року Сприяти виробництву на вітчизняних підприємствах трамвайних вагонів і тролейбусів обладнаних устаткуванням для перевезення і переміщення осіб з обмеженими фізичними можливостями та забезпечити в установленому порядку державний контроль за їх технічним станом Відділ міського електро-транспорту Починаючи з 2005р. 2. 4. Вжити заходів до створення безпечних умов для користування особами з обмеженими фізичними можливостями транспортною інфраструктурою - вокзалами привокзальними територіями переходами через залізничні колії тощо провести з цією метою їх перевірку на відповідність вимогам щодо забезпечення безперешкодного доступу зокрема до залів очікування квиткових кас камер схову таксофонів туалетів та перевірити наявність відповідних інформаційних засобів і спеціальних пристроїв для доступу інвалідів у візках до вагонів. Мінтрансзв'язку Міністерство будівництва архітектури та житлово-комунального господарства Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю громадських організацій інвалідів 2005 - 2010рр. Проводити регулярні вибіркові перевірки об'єктів житлово-цивільного призначення транспортної інфраструктури на відповідність вимогам щодо безперешкодного доступу до них маломобільних груп населення Державна архітектурно-будівельна інспекція місцеві інспекції архітектурно-будівельного контролю 2005-2010рр. Забезпечити перегляд чинних нормативних вимог з проектування громадських будинків і споруд зокрема об'єктів транспортної інфраструктури та підготувати збірник чинних в Україні нормативно-правових документів з питань безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлово-громадського призначення Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд ВАТ "КиївЗНДІЕП" ДП"Укрархбуд-інформ" до 31.12.2005 3. 5. Забезпечити з урахуванням пропозицій громадських організацій інвалідів облаштування спеціальних місць для паркування автомобілів та інших транспортних засобів які перевозять інвалідів зокрема шляхом: - резервування в зонах паркування на вулицях і стоянках місць для таких автомобілів та транспортних засобів з їх позначенням відповідними дорожніми знаками та розміткою; - виділення спеціальних місць для паркування в обсязі 10 відсотків загальної кількості але не менше ніж одне місце як на стоянках так і в зонах паркування на вулицях на відстані не більше ніж 50 м перед входом у будівлю а біля житлових будинків - не більше ніж 100 м. Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні Київська та Севастопольська міські держадміністрації МВС Мінтрансзв'язку Міністерство будівництва архітектури та житлово-комунального господарства 2005 - 2006 рр. Забезпечити контроль при розробленні містобудівної документації та прийнятті в експлуатацію об'єктів містобудування щодо дотримання нормативних вимог облаштування спеціальних місць для паркування автомобілів та інших транспортних засобів які перевозять інвалідів. Управління місто буду-вання та архітектури Управління архітектурно-конструктив-них та інженерних систем будинків і споруд. Управління ціноутворення експертизи та контролю вартості у будівництві Укрінвест-експертиза Державна архітектурно-будівельна інспекція 2005 - 2006 4. 7. Передбачати в архітектурно-планувальних завданнях на проектування об'єктів житлового та громадського призначення виконання замовниками інвесторами вимог щодо облаштування таких об'єктів необхідними допоміжними засобами та щодо упорядження території забудови для забезпечення безперешкодного доступу до них осіб з обмеженими фізичними можливостями. Міністерство будівництва архітектури та житлово-комунального господарства Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні Київська та Севастопольська міські держадміністрації. постійно Передбачати в АПЗ вимоги щодо облаштування об'єктів житлового та громадського призначення та території забудови необхідними допоміжними засобами для вільного доступу та пересування інвалідів і забезпечити контроль за їх виконанням. Управління містобудуван-ня та архітектури Управління та відділи містобудуван-ня і архітектури місцевих органів виконавчої влади постійно 5. 8. Установити під час проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва об'єктів елементів упорядження території забудови та дорожньої мережі населених пунктів контроль за дотриманням забудовниками вимог щодо забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення проводити вибіркову перевірку введених в експлуатацію об'єктів та вживати заходів щодо забезпечення дотримання зазначених вимог. Міністерство будівництва архітектури та житлово-комунального господарства Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні Київська та Севастопольська міські держадміністрації. постійно Забезпечувати при проведенні комплексної державної експертизи проектів будівництва об єктів житлово-цивільно-го призначення елементів благоустрою та дорожньої мережі надання позитивних комплексних висновків тільки за наявністю в проектах заходів безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до зазна-чених об єктів передбачених положеннями чинних будівельних норм. Управління ціноутво-рення експертизи та контролю вартості у будівництві Укрінвест-експертиза постійно Не допускати порушення вимог чинних нормативних документів щодо потреб людей з інвалідністю при розробленні проектної документації об єктів будівництва аналізувати та вживати необхідних заходів на зауваження експертних органів щодо виявлених порушень. Підвідомчі проектні та науково-дослідні організації 6. 9. Розробити за участю представників громадських організацій інвалідів та затвердити примірне положення про "комітети доступності" при місцевих органах виконавчої влади. Мінпраці Міністерство будівництва архітектури та житлово-комунального господарства. До 01.01.2006 Взяти участь у розробленні та погодженні примірного положення про "Комітети доступності" при місцевих органах виконавчої влади. Управління архітектур-но-конструктив-них та інженерних систем будинків і споруд Управління місто буду-вання та архітектури До 01.01.2006 7. 10. Забезпечити розроблення Державних будівельних норм "Проектування будинків і споруд з урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями". Міністерство будівництва архітектури та житлово-комунального господарства До 01.12.2005 Забезпечити розроблення І-ої редакції проекту ДБН "Проектування будинків і споруд з урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями" з метою деталізування вимог до обладнання будинків і споруд різного призначення засобами для безперешкодного доступу інвалідів до цих об'єктів Управління архітектурно-конструктив-них та інженерних систем будинків і споруд ВАТ "КиївЗНДІЕП" До 01.12.2005 МІНІСТРП. КАЧУР