Наказ N 174 від 27.09.2005 р.

Наказ N 174 від 27.09.2005 р. Про затвердження Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України

Наказ від 17 жовтня 2005 р. № 313/351/705/1 Про внесення змін до Порядку списання витрат по об'єктах незавершеного будівництва що ліквідуються затвердженого спільним наказом Міністерства статистики України Міністерства економіки України Міністерства фінансів України Державного комітету у справах містобудування і архітектури України від 28 вересня 1995 року №243/150/156/195 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України3 листопада 2005 р. за № 1331/11611 Спільний наказ Державного комітету статистики України Міністерства економіки України Міністерства фінансів України та Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України від 17 жовтня 2005 р. № 313/351/705/1 На виконання Указів Президента України від 12.05.2005 № 779 "Про лібералізацію підприємницької діяльності та державну підтримку підприємництва" та від 01.06.2005 № 901 "Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики" стосовно прискорення перегляду регуляторних актів щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики наказуємо: Унести до Порядку списання витрат по об'єктах незавершеного будівництва що ліквідуються затвердженого спільним наказом Міністерства статистики України Міністерства економіки України Міністерства фінансів України Державного комітету у справах містобудування і архітектури України від 28.09.95 №243/150/156/195 зареєстрованого в Мін'юсті України 06.10.95 за №357/893 далі - Порядок такі зміни: 1. У тексті Порядку: 1 в абзаці першому слова "Міністерство статистики України" та "Державний комітет у справах містобудування і архітектури України" замінити словами відповідно "Державний комітет статистики України" та "Міністерство будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України"; 2 в абзаці третьому пункту 3 слова "загальнодержавної власності" замінити словами "державної власності"; 3 у пункті 5 слова "та з Комісією з проведення приватизації об'єктів незавершеного будівництва" вилучити; 4 в абзаці першому пункту 9 слово "майнову" вилучити. 2. У додатках до Порядку: 1 слова по тексту "млн. крб." замінити словами "млн. грн."; 2 у додатку №1: загальну назву до граф 4 і 5 "Затверджена повна вартість" замінити словами "Затверджена загальна вартість"; назву графи 4 "Розрахункова кошторисна вартість" замінити словом "Всього"; назву граф 5 та 7 "в т.ч. базисна кошторисна вартість БМР" замінити словами "в т.ч. будівельно-монтажні роботи"; назву графи 11 "за базисною кошторисною вартістю БМР" замінити словами "в т.ч. будівельно-монтажні роботи"; назву графи 12 "за договірною ціною" замінити словом "всього"; назву графи 13 "за базисною кошторисною вартістю БМР" замінити словами "в т.ч. будівельно-монтажні роботи"; 3 у додатку №2: графи 3 і 4 замінити графою 3 "Загальна кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт"; графи 5 і 6 вважати графою 4 "Кошторисна вартість виконаних проектно-вишукувальних робіт за договірною ціною до їх припинення"; графи 7 і 8 вважати відповідно графами 5 і 6. ГОЛОВА ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИО. ОСАУЛЕНКО МІНІСТРЕКОНОМІКИ УКРАЇНИА. ЯЦЕНЮК МІНІСТРФІНАНСІВ УКРАЇНИВ. ПИНЗЕНИК МІНІСТР БУДІВНИЦТВА АРХІТЕКТУРИТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИП. КАЧУР