Рішення Колегії N 22 від 22.04.2005 р.

Рішення Колегії N 22 від 22.04.2005 р. Про стратегічні напрями діяльності будівельного комплексу України на новому етапі соціально-економічного розвитку держави

Про стратегічні напрями діяльності будівельного комплексу України на новому етапі соціально-економічного розвитку держави Рішення розширеного засідання колегії від 22ІV квітня 2005 р. № 22 Будівельний комплекс України за минулі п'ять років пройшов етапи від скорочення обсягів виробництва які були характерні у попередній період для економіки України в цілому до його стабілізації та досягнення позитивних зрушень. Суттєво поліпшились показники діяльності у капітальному будівництві у 2004 році: освоєно інвестицій в основний капітал капітальних вкладень на суму 75 7 млрд.грн. що на 28 0 % більше проти 2003 року; обсяги виконаних підрядних робіт зросли на 17 3 % і становили 19 4 млрд.грн. введено експлуатацію 7 6 млн.кв. метрів житла що на 17 6 % більше ніж за попередній рік. У житловому будівництві освоєно 8 8 млрд.грн. капітальних вкладень. Відповідно зросли попит та обсяги виробництва переважної більшості основних видів продукції промисловості будівельних матеріалів: цементу - на 19 3% скла - на 18 3% цегли керамічної - на 15 2% елементів конструкцій збірних для житлового будівництва та об'єктів іншого призначення на - 14 3% тощо. Підприємства галузі набули досвіду роботи у нових ринкових умовах. Сьогодні на будівельному ринку України на конкурентних засадах функціонує 32 7 тис. підприємств 7 6 тис. великих і середніх 25 1 тис. малих підприємств на яких працює близько 750 тис. осіб. Продовжувались процеси децентралізації управління будівельним комплексом: із сфери управління державних будівельних корпорацій вийшла більшість будівельних організацій та підприємств ліквідовано державний концерн "Укрцемент" та корпорацію "Укрбудматеріали". На базі майна державних підприємств корпорації "Укрбуд" створено державне акціонерне товариство "Будівельна компанія "Укрбуд". Разом з тим значна кількість недержавних підприємств увійшли до складу державних корпорацій уже на добровільних засадах або створили об'єднання підприємств зокрема асоціацію "Укрцемент" та корпорацію "Укрбудматеріали" інші функціонують на ринку самостійно. Поліпшилась робота підприємств та організацій сфери управління Держбуду: за 2004 рік ними виконано робіт на загальну суму 179 7 млн. грн. що на 25 відсотків перевищує показник 2003 року проведена значна робота з питань охорони праці. Існуюча нормативно-правова база у цілому забезпечує будівельну діяльність. Однак з метою забезпечення подальшого розвитку будівельного комплексу на новому етапі соціально-економічного розвитку держави потребує активізації робота щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення містобудівної діяльності охорони пам'яток історії та архітектури визначення концептуальних положень формування сучасного житлового середовища запровадження нових архітектурно-технічних рішень житлово-цивільних об'єктів та інженерних споруд підвищення надійності та безпеки споруд забезпечення енергозбереження розвитку промислової забудови створення сприятливого інвестиційного та інноваційного клімату спрощення дозвільної системи у будівництві удосконалення кошторисної справи розвитку житлового будівництва впровадження найсучасніших технологій будівництва та будівельної техніки новітніх матеріалів удосконалення договірних відносин у будівництві підвищення якості будівництва поліпшення ліцензійної справи розвитку зовнішньоекономічної діяльності у будівництві та удосконалення роботи з кадрами відповідно до вимог сучасного розвитку держави. З метою організації роботи Держбуду у 2005 році та реалізації стратегічних напрямів діяльності будівельного комплексу України у 2005 - 2009 роках спрямованих на забезпечення виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Назустріч людям" схваленої Верховною Радою України від 4 лютого 2005 року колегія Держбуду України вирішила: 1. Схвалити Основні завдання та напрями діяльності Державного комітету України з будівництва та архітектури у 2005 - 2009 роках додаток 1 Основні завдання та організаційно-технічні заходи Державного комітету України з будівництва та архітектури на 2005 рік додаток 2 Перелік регламентуючих та методичних документів заявлених до розроблення у 2005 році додаток 3 та Орієнтовний план проведення семінарів конференцій симпозіумів круглих столів тощо будівельного напряму в 2005 році додаток 4 . 2. Першому заступнику Голови Комітету А.Беркуті Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Т.Шарапова : продовжити разом з іншими структурними підрозділами Комітету практику взаємодії з Комітетом Верховної Ради України з питань будівництва транспорту житлово-комунального господарства та зв'язку щодо поліпшення законодавчого забезпечення будівельної галузі; здійснювати аналіз результатів роботи будівельного комплексу України з метою виявлення загальних тенденцій та підготовки пропозицій стосовно підвищення ефективності його діяльності; з метою стимулювання інвестиційної діяльності продовжити організацію проведення досліджень щодо оцінювання стану залучення інвестицій та здійснення заходів з поліпшення інвестиційного клімату проведення моніторингу умов інвестиційної діяльності у будівельному комплексі; забезпечити підготовку для розгляду Урядом України концептуальних положень законодавчого акта спрямованого на створення умов для реалізації конституційного права на житло громадян які потребують підтримки з боку держави брати участь відповідно до компетенції у розробленні та впровадженні фінансово-кредитних механізмів залучення коштів населення у житлове будівництво в тому числі іпотечного кредитування; здійснювати узагальнення та аналіз виконання показників щорічних регіональних програм розвитку житлового будівництва затверджених Радою міністрів Автономної Республіки Крим обласними Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями на 2005-2009 роки надавати методичну допомогу Раді міністрів Автономної Республіки Крим обласним Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям щодо розроблення цих програм; продовжити роботу щодо удосконалення нормативно-методичного забезпечення підприємств та організацій галузі з питань управління економіки організації будівельного виробництва нормування та оплати праці підвищення ефективності формування виробничих витрат у будівництві; забезпечити реалізацію Програми створення та постійного оновлення галузевої нормативної бази з праці та професійної класифікації у будівництві на 2005-2010 роки; впровадити у практику укладання договорів підряду на виконання робіт пов'язаних з будівництвом об'єкта загальних засад що випливають з положень Господарського та Цивільного кодексів України шляхом розроблення проекту відповідного нормативного акта та Примірного договору підряду у будівництві. 3. Першому заступнику Голови Комітету А.Беркуті Управлінню цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві П.Губень : з метою раціонального використання державних коштів сприяти здешевленню будівництва житла для соціально незахищених категорій громадян шляхом широкого впровадження "Рекомендацій щодо організації будівництва соціального житла та визначення його вартості" із щоквартальним моніторингом; здійснювати контроль за правильністю здійснення розрахунків вартості робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій які фінансуються з резервного фонду бюджету України та визначення вартості будівництва що здійснюється за рахунок бюджетних коштів на всіх стадіях інвестиційного процесу; забезпечувати актуалізацію кошторисної нормативної бази у будівництві; здійснювати аналіз складових вартості будівельної продукції обчислення показників опосередкованої вартості спорудження об'єктів житла соціального призначення та інформування заінтересованих організацій; удосконалювати порядок проведення комплексної державної експертизи і затвердження інвестиційних програм та проектів будівництва здійснювати перевірку дотримання законодавчих та нормативних актів у будівельній галузі службами Укрінвестекспертизи. 4. Заступнику Голови Комітету Ю.Казміруку Управлінню містобудівної політики А.Економов : забезпечити виконання заходів з реалізації Генеральної схеми планування території України організацію моніторингу її реалізації та підготовку щорічної доповіді Кабінету Міністрів України; продовжити роботу щодо вдосконалення містобудівного законодавства; завершити розроблення та забезпечити введення в дію нових державних будівельних норм у сфері містобудування типових місцевих правил забудови; завершити розроблення спільних проектів містобудівного розвитку транскордонних регіонів Україна-Білорусь Україна-Словаччина та проекту планування Азовсько-Чорноморського узбережжя; забезпечити дієвий контроль за розробленням та затвердженням містобудівної документації на регіональному і місцевому рівнях; постійно надавати методичну допомогу місцевим органам містобудування та архітектури з метою вдосконалення їх діяльності; активізувати роботу архітектурно-містобудівної ради Держбуду України; продовжити роботу щодо удосконалення дозвільної системи у будівництві з метою створення сприятливого інвестиційного клімату та стимулювання підприємницької діяльності. 5. Заступнику Голови Комітету Ю.Казміруку Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення О.Авдієнко : завершити розроблення концептуальних положень щодо формування сучасного житлового середовища на перспективу запровадити у практику житлового будівництва нові нормативні документи з проектування житлових будинків у тому числі соціального призначення; розробити державну комплексну програму "Житло - інвалідам" а також взяти участь у розробленні державної програми "Соціальне житло" та реалізації її заходів зокрема розробити державний стандарт житла соціального призначення; продовжити розроблення нормативних документів з проектування громадських будинків і споруд для формування сучасної соціальної інфраструктури у тому числі торговельних туристично-готельних закладів підприємств соціального і побутового обслуговування населення а також нормативів з будівництва висотних житлових будинків за результатами експериментальних та наукових досліджень; забезпечити подальше вдосконалення нормативних вимог щодо проектування конструкцій будинків і споруд їх надійності та безпечної експлуатації врахування впливу складних інженерно-геологічних умов будівництва та захисту від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру; розробити нормативні вимоги та рекомендації з проектування ефективних будівельних систем огороджувальних конструкцій для житлово-цивільних будинків на основі новітніх технологій нових архітектурно-технічних рішень фасадних утеплюючо-оздоблювальних систем із застосуванням виробів та матеріалів вітчизняних підприємств-виробників; організувати перегляд теплотехнічних вимог у житлових та громадських будинках з урахуванням набутого досвіду та з метою подальшого наближення до загальноєвропейських стандартів з енергозбереження; здійснити аналіз стану нормативної бази з інженерного обладнання будинків і споруд та розробити нові нормативи з метою вдосконалення систем опалення вентиляції кондиціювання водопостачання та водовідведення сміттєвидалення будинків і споруд у тому числі висотних; забезпечити координацію проведення експериментальних робіт надання організаційно-методичної допомоги інвесторам проектним та будівельним організаціям у реалізації програм експериментального будівництва висотних будинків у м. Києві; розробити пропозиції з реалізації наступного етапу програм реконструкції житлових будинків перших масових серій на виконання Закону України "Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки" та взяти участь у реалізації експериментальних програм заміни реконструкції застарілого житлового фонду і забудовиІV кварталів сучасним житлом зокрема у м. Києві. 6. Заступнику Голови Ю.Казміруку Управлінню реставрації та реконструкції історичної забудови Т.Майстерчук : забезпечити підготовку до затвердження нормативних та методичних документів щодо: складу змісту порядку розроблення погодження та затвердження історико-архітектурних опорних планів спеціальної науково-проектної документації для визначення ареалів населених місць України; складу змісту порядку розроблення погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток містобудування і архітектури; складу порядку розроблення погодження і затвердження науково-проектної документації об'єктів нерухомої культурної спадщини що є пам'ятками; розробити проекти: положення про історичне населене місце України завершення ; Закону України "Про охорону архітектурної спадщини України"; порядку проектування фінансування і здійснення комплексної регенерації районів історичної забудови; забезпечити внесення до Кабінету Міністрів України проекту Комплексної програми збереження та використання палацово-паркового комплексу у селищі Вишнівець Збаразького району Тернопільської області на 2005-2010 роки; продовжити постійний моніторинг: реалізації державних програм збереження історичної забудови міст Глухова Збаража Кам'янця-Подільського пам'яток Національного заповідника ''Софія Київська''; виконання реставраційно-ремонтних робіт на пам'ятках архітектури визначених заходами щодо реалізації постанов розпоряджень та доручень Кабінету Міністрів України. 7. Заступнику Голови Комітету О.Бондаренку Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович організувати роботу за участю структурних підрозділів Комітету організацій сфери управління Держбуду та базових організацій щодо реалізації заходів за такими напрямами: інноваційний розвиток галузі; запровадження обґрунтованих методологічних підходів до формування нормативно-правової бази; пріоритетний розвиток нормативної бази з питань будівництва об'єктів виробничого призначення; запровадження системи технічної легалізації на будівельному ринку України нової продукції будівельного призначення у тому числі закордонного виробництва; забезпечення державної підтримки науково-технічного рівня щодо підвищення експлуатаційної надійності будинків споруд та інженерних мереж; організація системної діяльності стосовно підвищення іміджу національного виробника як на будівельному ринку України так і за її межами; здійснення заходів щодо підвищення якості стабільності властивостей результатів будівельної продукції робіт; легалізація програмного забезпечення та інтелектуальної власності; формування інформаційного середовища; поліпшення стану охорони праці у будівництві. 8. Заступнику Голови Комітету О.Бондаренку Державній архітектурно-будівельній інспекції України В.Ліванідов : з метою покращання ефективності здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за забудовою територій якістю виконання на об'єктах будівництва робіт а також захисту прав споживачів будівельної продукції на місцях продовжити роботу зі створення єдиної системи органів державного архітектурно-будівельного контролю з підпорядкуванням їх Держбуду; забезпечити доопрацювання та підготовку для наступного розгляду у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про відповідальність підприємств їх об'єднань установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" спрямованого на підвищення відповідальності суб'єктів будівельної діяльності за вчинені правопорушення; з метою підвищення якості виконання будівельних робіт на об'єктах та виготовлення будівельних матеріалів а також дотримання встановленого порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів забезпечувати проведення перевірок інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю. 9. Заступнику Голови Комітету О.Бондаренку Відділу промислової забудови та проблем ЧАЕС забезпечити реалізацію заходів щодо захисту населення території й об'єктів від наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру у першу чергу шляхом: удосконалення нормативно-методичної бази підвищення ресурсу конструкцій будинків та споруд з мінімізації виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру; науково-технічного супроводу виконання робіт з підсилення і стабілізації конструкцій основ і фундаментів об'єкта "Укриття" ЧАЕС а також вирішення нормативних проблем проектування нового безпечного конфайнменту; організації проведення експериментально-теоретичних досліджень властивостей нових видів арматурного прокату та розроблення рекомендацій щодо впровадження їх у будівництві. 10. Заступнику Голови Комітету О.Гречку Відділу ліцензування та атестації будівельної діяльності В.Лісничуку забезпечити роботу щодо: підготовки до затвердження: у липні 2005 року Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження будівельної діяльності; у серпні 2005 року нової редакції Ліцензійних умов провадження будівельної діяльності; забезпечення проведення відповідно до затвердженого графіка перевірок суб'єктів господарювання які отримали ліцензії із залученням фахівців Державної архітектурно-будівельної інспекції Держбуду державного підприємства "Укрінвестліцензія" а також Міністерства архітектури та будівельної політики Автономної Республіки Крим управлінь містобудування та архітектури обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; підготувати до розгляду у ІІ півріччі 2005 року проект постанови Кабінету Міністрів України "Про професійну атестацію виконавців робіт пов'язаних із створенням об'єктів архітектури" із залученням представників Спілки архітекторів України. 11. Заступнику Голови В.Гречку Сектору зовнішньоекономічних зв'язків Г.Григоренко забезпечити координацію роботи разом зі структурними підрозділами Комітету з міжнародного співробітництва та європейської інтеграції у сферах будівництва промисловості будівельних матеріалів архітектури та містобудування сприяння активізації розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і входженню на зовнішні ринки підприємств установ та організацій будівельного комплексу. 12. Першому заступнику Голови Комітету А.Беркуті Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату М.Омельяненко вжити заходів щодо: продовження роботи із впровадження в практику роботи центрального апарату сучасних інформаційних технологій управлінської діяльності; організаційного забезпечення роботи Громадської ради при Держбуді України та її Секретаріату; продовження практики інформування суб'єктів будівельної діяльності та громадськості про стан формування та реалізації державної житлової політики державної науково-технічної та економічної політики у сферах містобудування архітектури будівництва та промисловості будівельних матеріалів; вдосконалення організаційних засад співпраці Держбуду з Верховною Радою України та структурами її Секретаріату щодо формування та актуалізації законодавчої бази з будівельної діяльності. 13. Першому заступнику Голови Комітету А.Беркуті Відділу кадрів Н.Осяєва : з метою вдосконалення існуючих законодавчих актів та створення цілісної системи функціонування державної служби відповідно до Указу Президента України від 05.01.05 № 1 "Про концепцію розвитку законодавства про державну службу" розробити до 1 червня 2005 року пропозиції до проекту Закону України "Про державну службу" та до інших законодавчих актів з питань проходження державної служби; провести до травня 2006 року функціональне обстеження структури центрального апарату Держбуду та за його результатами підготувати пропозиції щодо її оптимізації; проаналізувати ефективність роботи щодо підвищенняІV кваліфікації працівників центрального апарату Комітету керівників підприємств установ і організацій його сфери управління та підготувати зазначене питання до розгляду на засіданні колегії у І півріччі 2005 року; запровадити щоквартальне навчання працівників центрального апарату Комітету з актуальних питань законодавства ділового мовлення та комп'ютерної грамотності; провести уІV кварталі 2005 року семінар "Практичне застосування науково обґрунтованих рекомендацій щодо організації кадрової роботи на підприємствах будівельної галузі"; з метою забезпечення набуття професійного досвіду здійснювати роботу щодо періодичної ротації кадрів у межах структурних підрозділів Комітету з урахуванням індивідуальних здібностей професійної підготовки результативності роботи працівників з урахуванням результатів їх атестації; налагодити співпрацю з профільними навчальними закладами щодо залучення їх випускників до роботи як в центральному апараті так і на підприємствах установах та організаціях сфери управління Комітету відповідно до укладених угод; посилити вимоги до кандидатів на посади державних службовців центрального апарату Комітету щодо їх професійної підготовки знання законодавства України здатності до роботи з громадянами засобами масової інформації в умовах відкритості і прозорості а також щодо володіння державною мовою; не допускати суб'єктивізму в доборі просуванні по службі державних службовців забезпечити відкритий та прозорий механізм прийняття на державну службу; здійснити заходи щодо укомплектування до 1 червня 2005 року центрального апарату КомітетуІV кваліфікованими кадрами. ЧЛЕН КОЛЕГІЇ ГОЛОВУЮЧИЙ НА ЗАСІДАННІ А. БЕРКУТА * * * Додаток 3до рішення колегіїДержбуду України22.04.2005 р. №22 Перелік регламентуючих та методичних документів заявлених до розроблення у 2005 році №№ Назва документа стадія виконання Термін виконання Відповідальні структурні підрозділи Комітету 1. Проекти Законів України 1.1 Доопрацювання та супроводження проекту Закону України "Про державне фінансування та цільове довгострокове кредитування будівництва житла" розглянутого у першому читанні Верховною Радою України До прийняття Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу 1.2 Розроблення проекту Закону України "Про охорону архітектурної спадщини України" ІV кв. Управління реставрації та реконструкції історичної забудови 1.3 Доопрацювання проекту Закону України "Про нормування у будівництві" ІV кв. Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві 1.4 Супроводження проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про архітектурну діяльність" До прийняття Управління містобудівної політики 1.5 Супроводження проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про планування і забудову територій" До прийняття Управління містобудівної політики 2. Проекти постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України 2.1 Доопрацювання проектів постанов Кабінету Міністрів України: 2.1.1 "Про затвердження Правил підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування на території України" ІV кв. Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві 2.1.2 "Про затвердження технічного регламенту з підтвердження відповідності "Будівельні вироби" ІV кв. Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві 2.2 Супроводження у Кабінеті Міністрів України проектів постанов Кабінету Міністрів України: 2.2.1 "Про затвердження Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві" До прийняття Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу 2.2.2 "Про затвердження Переліку робіт з важкими шкідливими та небезпечними умовами праці у будівництві зайнятість на яких оплачується у підвищеному розмірі" До прийняття Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу 2.2.3 "Про затвердження Положення про державне замовлення на проведення реставраційно-ремонтних робіт на об'єктах культурної спадщини" ІV кв. Управління реставрації та реконструкції історичної забудови 2.2.4 "Про затвердження Положення про історичне населене місце" ІV кв. Управління містобудівної політики 2.3 Розроблення проекту "Комплексної програми збереження та використання палацово-паркового комплексу у селищі Вишнівець Збаразького району Тернопільської області на 2005-2010 роки" ІV кв. Управління реставрації та реконструкції історичної забудови 2.4 Опрацювання та підготовлення до затвердження проекту "Концепції Містобудівного кодексу України" ІV кв. Управління містобудівної політики 3. Проекти нормативних документів 3.1 Забезпечення введення в дію основоположних державних будівельних норм Системи стандартизації та нормування у будівництві на заміну ДБН А.1.1-1-93 ДБН А.1.1-2-93 та ДБН А.1.1-3-93 ІV кв. Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві 3.2 Підготування до затвердження ДБН: 3.2.1 "Склад зміст порядок розроблення погодження та затвердження історико-архітектурних опорних планів спеціальної науково-проектної документації для визначення історичних ареалів населених місць України" ІV кв. Управління реставрації та реконструкції історичної забудови 3.2.2 "Склад зміст порядок розроблення погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування" ІV кв. Управління реставрації та реконструкції історичної забудови 3.2.3 "Склад зміст порядок розроблення погодження та затвердження НДП для реставрації об'єктів нерухомої культурної спадщини що є пам'ятками" ІV кв. Управління реставрації та реконструкції історичної забудови 3.2.4 "Містобудування. Планування і забудова населених пунктів" ІV кв. Управління містобудівної політики 3.3 Розроблення проектів державних будівельних норм ДБН : 3.3.1 "Склад зміст порядок розроблення та погодження детальних планів територій" ІV кв. Управління містобудівної політики 3.3.2 "Склад зміст порядок розроблення та погодження планів червоних ліній" ІV кв. Управління містобудівної політики 3.3.3 "Склад зміст порядок розроблення погодження та затвердження схем планування територій адміністративних районів" ІV кв. Управління містобудівної політики 3.3.4 "Склад зміст порядок розроблення погодження та затвердження схем планування територій сільських рад" ІV кв. Управління містобудівної політики 3.3.5 "Склад зміст порядок розроблення погодження та затвердження містобудівної документації на заміну ВСН 38-82 " ІV кв. Управління містобудівної політики 3.3.6 "Заклади соціального захисту населення" ІV кв. Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення 3.3.7 "Бетонні та залізобетонні конструкції" на заміну СНиП 2.03.01-84 ІV кв. Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення 3.3.8 "Проектування і виконання гідроізоляції будівельних конструкцій" ІV кв. Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення 3.3.9 "Проектування цивільних будівель і споруд з урахуванням вимог людей з обмеженими фізичними можливостями" ІV кв. Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення 3.3.10 "Будівництво в сейсмічних районах України" на заміну СНиП ІІ-7-81 ІV кв. Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення 3.3.11 "Обладнання будинків житлового і громадського призначення системами сонячного теплопостачання. Проектування монтаж експлуатація" ІV кв. Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення 3.3.12 "Фасадні системи утеплення житлових і громадських будинків" ІV кв. Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення 3.3.13 "Фасадні системи світлопрозорі огороджувальні конструкції" ІV кв. Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення 3.4 Перегляд ДБН В.2.6-14-95 "Покриття будинків і споруд" ІV кв. Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення 3.5 Узагальнення експериментального будівництва та розроблення проекту ДБН "Проектування висотних будинків та комплексів житлово-цивільного призначення. Основні положення" ІV кв. Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення 3.6 Підготування до прийняття ДБН на основі міждержавних МСН 2.04-05-95 "Естественное и искусственное освещение" ІV кв. Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення 3.7 Доопрацювання проекту ДБН "Житлові будинки. Основні положення" ІV кв. Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення 3.8 Розроблення проектів національних стандартів ДСТУ : 3.8.1 "Терміни та визначення у будівництві" ІV кв. Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу 3.8.2 "Будівельні матеріали. Блоки з ніздрюватого бетону стінові дрібні" на заміну ГОСТ 21520 ІV кв. Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІТЕТУО. БОНДАРЕНКО * * * Додаток 4до рішення колегіїДержбуду Українивід 22.04.2005 р. №22 ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАНПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРІВ КОНФЕРЕНЦІЙ СИМПОЗІУМІВ КРУГЛИХ СТОЛІВ ТОЩО БУДІВЕЛЬНОГО НАПРЯМУ У 2005 РОЦІ 1. За поданням структурних підрозділів Комітету № п/п Найменування заходу Організатор Термін проведення Місце проведення 1.1 Семінар-нарада з питань поліпшення стану безпеки та охорони праці Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій в будівництві спільно з Держнаглядохоронпраці України ІV квартал м. Київ 1.2 Засідання Методологічної ради з бухгалтерського обліку Держбуду України Фінансово-економічне управління І та ІV квартал м. Київ 1.3 Семінар-нарада з начальниками інспекцій архітектурно-будівельного контролю з питання "Розгляду актуальних питань пов'язаних зі створенням єдиної системи органів Державних архітектурно-будівельних інспекцій з підпорядкуванням їх Держбуду України" Державна архітектурно-будівельна інспекція України 10 травня м. Севастополь 1.4 Школа-семінар: "Економічні й організаційні засади та визначення вартості при реалізації інвестицій в Україні" Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві травень-грудень м. Київ 1.5 Конференція: "Шляхи та методи удосконалення порядку та процедури проведення комплексної державної експертизи та взаємодії виконавців її складових частин" Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві вересень м. Ялта 1.6 Семінар-нарада з представниками підрозділів внутрішнього фінансового контролю Комітету з питання "Особливості організації та проведення комплексних контрольних заходів фінансово-господарської діяльності на підприємствах установах і організаціях що належать до сфери управління Держбуду України" Фінансово-економічне управління ІV квартал м. Київ 1.7 Семінар-нарада з головними бухгалтерами підприємств установ та організацій що належать до сфери управління Держбуду України Фінансово-економічне управління ІІ-ІІV квартал м. Київ 1.8 Семінар: "Практичне застосування науково-обгрунтованих рекомендацій щодо організації кадрової роботи на підприємствах будівельної галузі" Відділ кадрів Держбуду України ІV квартал 2005 року м. Київ 1.9 Семінар з питань поліпшення стану пожежної безпеки гігієни праці та виробничого середовища Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві структурні підрозділи ІV квартал м. Київ 1.10 Семінар з обговорення досвіду розроблення проектів генеральних планів міст на прикладі міст Харкова Севастополя Управління містобудівної політики ІV квартал м. Київ 1.11 Семінар-нарада з начальниками інспекцій архітектурно-будівельного контролю з питання "Відпрацювання законодавчого підґрунтя створення єдиної системи органів Державних архітектурно-будівельних інспекцій з підпорядкуванням їх Держбуду України" Державна архітектурно-будівельна інспекція України 10 жовтня м. Ужгород 1.12 Семінар з місцевими органами містобудування та архітектури з обговорення проекту нових державних будівельних норм із містобудування Управління містобудівної політики ІV квартал м. Київ 1.13 Серія семінарів-нарад з питань легалізації програмного забезпечення та впровадження новітніх інформаційних технологій на підприємствах організаціях та установах будівельної галузі України Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій в будівництві Протягом року м. Львівм. Полтавам. Вінниця м.Севастополь м. Київ 2 За поданням підприємств організацій установ та будівельних корпорацій № п/п Найменування заходу Організатор Термін проведення Місце проведення 2.1 Виставка "Трипілля - історичне коріння України " Національний Заповідник "Софія Київська" спільно з Національним музеєм історії України Національним історико-етнографічним заповідником "Переяслав" ІV квартал 01034 м. Київ вул. Володи-мирська 24 Виставковий зал "Хлібня" 2.2 Науково-практичний семінар для працівників Холдингової компанії "Київміськбуд" за тематикою "Наукові розробки НДІБК-виробництву" Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій НДІБК січень 03680 м. Київ вул. І. Клименка 5/2 2.3 Теплозабезпечення та вентиляція; новітні технології обладнання комплектуючі вироби. Українська державна корпорація по виконанню монтажних і спеціальних робіт "Укрмонтажспецбуд" 2-3 лютого 01601 м. Київ вул. Прорізна 15 2.4 Науково-практична конференція "Полімери та гума. Матеріали для улаштування і ремонту автомобільних доріг. Гіополімерні та геосинтетичні будівельні матеріали" Державний науково-дослідний інститут будівельних матеріалів і виробів НДІБМВ 10 лютого 004080 м. Київ вул. Костян-тинівська 68 2.5 Семінар "Проблеми та перспективи розвитку промислового альпінізму у системі будівельного комплексу України" ОП Науково-дослідний інститут будівельного виробництва НДІБВ лютий 004080 м. Київ Червонозо-ряний проспект 51 2.6 IV Всеукраїнська науково-технічна конференція "Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону" Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій НДІБК 14-18 березня 03680 м. Київ вул. І. Кли-менка 5/2м. Суми Україна 2.7 Міжнародна науково-практична конференція "Ніздрюваті бетони та силікатна цегла в сучасному будівництві: технологія виробництва досвід використання" Державний науково-дослідний інститут будівельних матеріалів і виробів НДІБМВ 15-16 березня 004080 м. Київ вул. Костянтинівська 68 2.8 Семінар "Практика застосування державних будівельних норм з проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення електричних кабельних систем опалення та забезпечення пожежної безпеки" Українська державна корпорація по виконанню монтажних і спеціальних робіт "Укрмонтажспецбуд" 24 березня 01601 м. Київ вул. Прорізна 15 2.9 Науково-практична конференція з проблем інсоляції в Україні Відкрите акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" ВАТ "КиївЗНДІЕП" 24 березня 01133 м. Київ бульвар Лесі Українки 26 2.10 ХІІІ семінар "Енергозбереження у будівлях" Відкрите акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" ВАТ "КиївЗНДІЕП" 29-31 березня 01133 м. Київ бульвар Лесі Українки 26 2.11 Семінар "Легалізація програмного забезпечення в будівельній галузі України" Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем у будівництві" ДНДІАСБ березень 03180 м. Київ вул. М. Кривоноса 2-а 2.12 Виставка художньої фотографії "Пам'ятки Києва" автор - Криженстовський М. В. Національний Заповідник "Софія Київська" ІV квартал 01034 м. Київ вул. Володи-мирська 24 Виставковий зал "Хлібня" 2.13 Науково-практична конференція на тему: "Історія міста Кам'янця-Подільського та околиць" Національний історико-архітектурний заповідник "Кам'янець" ІІ-ІІІ квартал 32301 Хмельницька обл. м. Камянець-Подільський вул. П'ятницька 9 м. Київ 2.14 Створення виставки ікон христологічного циклу "Весь світ в його руках" з приватних колекцій Національний Заповідник "Софія Київська" ІІ -ІII квартал 01034 м. Київ вул. Володимирська 24 Виставковий зал 2-го поверху Софійського собору 2.15 Персональна виставка графічних творів А. І. Сіденко Національний Заповідник "Софія Київська" ІІ-ІІІ квартал 01034 м. Київ вул. Володимирська 24 Виставковий зал "Хлібня" 2.16 Персональна виставка графічних творів А. І. Сіденко Національний Заповідник "Софія Київська" ІІ-ІІІ квартал 01034 м. Київ вул. Володи-мирська 24 Виставковий зал "Хлібня" 2.17 Міжнародна науково-практична конференція "Волокниста теплоізоляція для житлового та промислового будівництва. Звукоізоляційні матеріали" Державний науково-дослідний інститут будівельних матеріалів і виробів НДІБМВ 7 квітня 004080 м. Київ вул. Костянтинівська 68 2.18 Науково-навчальний семінар: "Пам'ятки архітектури Асоціації малих історичних міст Західного регіону України "Золоте перевесло" як об'єктно-методологічна основа регіональної туристично-екскурсійної сфери" Державний історико-архітектурний заповідник у м. Бережани квітень 47501 м. Бережани пл. Ринок 1 2.19 Семінар "Інформаційні технології проектування об'єктів будівництва" Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем у будівництві" ДНДІАСБ квітень 03180 м. Київ вул.М. Кривоноса 2-а 2.20 Школа-семінар "Розробка та застосування актуалізованих укрупнених показників вартості для оцінки будівель та споруд індивідуальних забудовників" Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем у будівництві" ДНДІАСБ квітень 03180 м. Київ вул. М. Кривоноса 2-а 2.21 Перша науково-технічна конференція "Сучасні технології та матеріали для герметизації гідроізоляції та опорядження будинків і споруд" ОП Науково-дослідний інститут будівельного виробництва НДІБВ квітень 004080 м. Київ Червонозоря-ний проспект 51 2.22 Регіональні семінари з роз'яснень положень ДБН "Житлові будинки. Основні положення" Відкрите акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" ВАТ "КиївЗНДІЕП" квітень-листопад м. Одесам. Львівм. Харківм.Сімферопольм. Київ 2.23 Сьома міжнародна виставка-конференція "Реконструкція житла" Державний науково-дослідний інститут будівельних матеріалів і виробів НДІБМВ 24-27 травня 004080 м. Київ вул. Костянтинівська 68 "Український дім"м. Київ 2.24 VI Міжнародний симпозіум "Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій" Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій НДІБК 24-27 травня 03680 м. Київ вул.І.Клименка 5/2м. Ужгород Україна 2.25 Міжнародна конференція "Удосконалення проектування будівництва та експлуатації металевих резервуарів" Співорганізатор Відкрите акціонерне товариство "Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського" УПСК 24-26 травня 02660 м. Київ проспект Визволителів 1м. Уфа РФ 2.26 Міжнародна конференція щодо номінування Бахчисарайського Ханського палацу до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Бахчисарайський Державний історико-культурний заповідник травень м. Ялта Бахчисарай АР Крим 2.27 Школа-семінар "Система автоматизованого розрахунку і проектування будівельних конструкцій" Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем у будівництві" ДНДІАСБ травень 03180 м. Київ вул. М. Кривоноса 2-а 2.28 Міжнародна науково-практична конференція "Реставрація пам'яток у сучасних умовах. Проблеми та шляхи їх вирішення" Національний Заповідник "Софія Київська" травень 01034 м. Київ вул. Володимирська 24 2.29 Кримська Міжнародна наукова конференція "Символ у філософії і релігії" Національний Заповідник "Софія Київська" травень 01034 м. Київ вул. Володимирська 24м. Севастополь 2.30 Створення персональної виставки живопису члена НСХУ Л. Щукіної Національний Заповідник "Софія Київська" травень 01034 м. Київ вул. Володи-мирська 24 Виставковий зал "Хлібня" 2.31 Створення виставки "Молились Богові одному бажали миру на землі…" портрети українських гетьманів Київських митрополитів стародруки плани та архітектурні проекти культових споруд одяг аксесуари Національний Заповідник "Софія Київська" спільно з Національним Києво-Печерським історико-культурним заповідником травень-жовтень 01034 м. Київ вул. Володимирська 24 Виставковий зал 2-го поверху Софійського собору 2.32 Науково-практична конференція "Оцінка впливу на навколишнє середовище ОВНС об'єктів проектованої діяльності безпека навколишнього природного соціального та техногенного середовища" Український державний головний науково-дослідний і виробничий інститут з інженерно-технічних і екологічних вишукувань УкрНДІІНТВ травень-червень 61166 м. Харків пр. Леніна 38м. Ялта 2.33 Створення виставки "Конкурсні проекти Тріумфальної арки в Києві із фондового зібрання заповідника " присвяченої Дню архітектора Національний Заповідник "Софія Київська" червень-липень 01034 м. Київ вул. Володи-мирська 24 Виставковий зал "Хлібня" 2.34 Науково-практична конференція "Теплоізоляційні матеріали на основі полімерів. Полімерні матеріали для виробництва елементів інженерних мереж житлових будівель" Державний науково-дослідний інститут будівельних матеріалів і виробів НДІБМВ 16 червня 004080 м. Київ вул. Костянтинівська 68 2.35 Організація виставки в рамках проекту "Скарби музеїв України на святій землі "Софії Київської" присвяченої 150-річчю від дня народження видатного українського ученого-історика археолога фольклориста письменника музеєзнавця академіка Д.І. Яворницького на виконання Указу Президента України від 30.04.04 р. № 501 "Про вшанування пам'яті Дмитра Івановича Яворницького" Національний Заповідник "Софія Київська" спільно з Дніпропетровським історичним музеєм ім. Д. І. Яворницького м. Дніпропетровськ та Запорізьким обласним краєзнавчим музеєм м. Запоріжжя ІІ півріччя 01034 м. Київ вул. Володи-мирська 24 Виставковий зал "Хлібня" 2.36 Круглий стіл за участю науковців Національного заповідника "Софія Київська" Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького м. Дніпропетровськ та Запорізького обласного краєзнавчого музею м. Запоріжжя на тему "Софія Київська і доба козаччини ХVІІ-ХVІІІ ст. " присвячений 150-річчю від дня народження видатного українського ученого-історика археолога фольклориста письменника музеєзнавця академіка Д.І. Яворницького Національний Заповідник "Софія Київська" ІІ півріччя 01034 м. Київ вул. Володи-мирська 24 Софійська Трапезна 2.37 Сучасні будівельні технології і обладнання для улаштування основ та пальових фундаментів Українська державна корпорація по виконанню монтажних і спеціальних робіт "Укрмонтажспецбуд" липень 01601 м. Київ вул. Прорізна 15 2.38 Конференція "Трипілля - нові відкриття" Національний заповідник "Замки Тернопілля" серпень м. Збараж 2.39 Колоквіум "Удосконалення методів розрахунку конструювання будівництва експлуатації та ремонту висотних споруд" Відкрите акціонерне товаристо "Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського" УПСК 5-7 вересня 02660 м. Київ проспект Визволителів 1м. Скадовськ 2.40 Міжнародний конгрес "Виробництво та використання перліту. Світовий досвід та перспективи" Державний науково-дослідний інститут будівельних матеріалів і виробів НДІБМВ 15-16 вересня 004080 м. Київ вул. Костянтинівська 68 2.41 Школа-семінар "Система автоматизованого складання сантехнічної частини проекту" Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем у будівництві" ДНДІАСБ вересень 03180 м. Київ вул. М. Кривоноса 2-а 2.42 Семінар "Інтернет та Інтернет-технології в комп'ютерних мережах будівельних організацій" Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем у будівництві" ДНДІАСБ вересень 03180 м. Київ вул. М. Кривоноса 2-ас. Славське Львівської області 2.43 Міжнародна наукова конференція "Середньовічні оборонні споруди" Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник вересень 47003 Тернопільська обл. м. Кременець вул. Шевченка 67 2.44 Виставка трипільської культури з фондів НЗ "Замки Тернопілля" Національний заповідник "Замки Тернопілля" вересень м. Збараж 2.45 Науково-практична конференція "Проблеми захисту берегів морів від зсувів абразій та підтоплення" Комплексна програма протизсувних заходів 2005-2014 рр. ЦНТП "Інжзахист" вересень 98637 АР Крим м. Ялта вул. Кірова 81м. Ялта 2.46 Х міжнародна науково-практична конференція "Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки" Симферопольське центральне проектно-конструкторське та технологічне бюро вересень 95017 м. Сімферополь вул. Київська 41 АР КримПартенітАлушта 2.47 Регіональна конференція із відзначення 750-річчя м. Львова "Роботи інституту "Укрзахідпроектреставрація" по пам'ятках архітектури Львова" Український регіональний спеціальний науково-реставраційний інститут "Укрзахідпроект-реставрація" вересень 79008 м. Львів пл. Соборна 3-А 2.48 Семінар "Охорона культурної спадщини в Україні на прикладі відтворення комплексу споруд Хотинської фортеці в 2001-2004 рр." Державний історико-архітектурний заповідник "Хотинська фортеця" вересень 60000 Чернівецька обл. м. Хотин вул. Свято-Покровська 40-А Адміністративне приміщення ДІАЗ "Хотинська фортеця" 2.49 Науково-практична конференція "Сухі будівельні суміші на ринку України. Технології виробництва та застосування в сучасному будівництві" Державний науково-дослідний інститут будівельних матеріалів і виробів НДІБМВ 12 жовтня 04080 м. Київ вул. Костянти-нівська 68 2.50 Конференція "Джерелознавчі та архівознавчі проблеми історії і культури Хотина та Хотинської фортеці" Державний історико-архітектурний заповідник "Хотинська фортеця" 17 жовтня 60000 Чернівецька обл. м. Хотин вул. Свято-Покровська 40-А Малий зал районного будинку народної творчості та дозвілля м. Хотин 2.51 Науково-практична конференція "Бережани як архітектурно-містобудівний синтез традицій та перспектив" до 475-річчя надання місту Магдебурзького права та 630-річчя від першої писемної згадки про Бережани Державний історико-архітектурний заповідник у м. Бережани жовтень 47501 Тернопільська обл. м. Бережани площа Ринок 1 2.52 Міжнародна наукова конференція присвячена 200-літтю Волинського ліцею Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник жовтень 47003 Тернопільська обл. м. Кременець вул. Шевченка 67 2.53 IV Міжнародна науково-технічна конференція "Нові технології в будівництві" ОП Науково-дослідний інститут будівельного виробництва НДІБВ жовтень 004080 м. Київ Червонозоря-ний проспект 51 2.54 ІІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція "Реконструкція будинків і споруд та попередження аварій на них" Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій НДІБК жовтень 03680 м. Київ вул.І. Клименка 5/2 2.55 Семінар "Вогнезахист металевих і дерев'яних конструкцій. Захист деревини від гниття" Українська державна корпорація по виконанню монтажних і спеціальних робіт "Укрмонтажспецбуд" жовтень 01601 м. Київ вул. Прорізна 15 2.56 Школа-семінар "Система автоматизованого складання електротехнічної частини проекту" Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем у будівництві" ДНДІАСБ жовтень 03180 м. Київ вул.М. Кривоноса 2-а с. Піщане АР Крим 2.57 Семінар "Новітні засоби технічної діагностики та моніторингу підземних інженерних комунікацій МОНТЕС-2004 " Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем у будівництві" ДНДІАСБ жовтень 03180 м. Київ вул.М. Кривоноса 2-а 2.58 Семінар "Інформаційні технології управління в будівельному комплексі" Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем у будівництві" ДНДІАСБ жовтень-листопад 03180 м. Київ вул. М. Кривоноса 2-а 2.59 Міжнародна науково-практична конференція "Кераміка будівельна облицювальна та сантехнічна. Вироби та технології" Державний науково-дослідний інститут будівельних матеріалів і виробів НДІБМВ 17 листопада 004080 м. Київ вул. Костянти-нівська 68 2.60 IV наукова конференція молодих вчених Відкрите акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" ВАТ "КиївЗНДІЕП" листопад 01133 м. Київ бульвар Лесі Українки 26 2.61 Міжнародна науково-практична конференція "Софійські читання ІІІ" Національний Заповідник "Софія-Київська" листопад 01034 м. Київ вул. Володимирська 24 Софійський музей 2.62 Науково-практична конференція "Сучасні покрівельні та гідроізоляційні матеріали для будівництва. Досвід виробництва та використання в будівельній практиці" Державний науково-дослідний інститут будівельних матеріалів і виробів НДІБМВ 15 грудня м. Київ вул. Костянти-нівська 68 2.63 Спільна виставка живопису та графіки Національний Заповідник "Софія Київська" спільно з Національним музеєм ім. Т.Г. Шевченка грудень 01034 м. Київ вул. Володимирська 24 Виставковий зал "Хлібня" 3. За поданням організаторів № п/п Найменування заходу Організатор Термін проведення Місце проведення 3.1 Примус: Будівництво - Україна/ Весна 2005. Всеукраїнський форум будівельників архітекторів і дизайнерів Примус-Україна 10-14 лютого м. Київ Київський палац спорту 3.2 Примус: Каркасно-панельне будівництво Примус-Україна 10-14 лютого м. Київ Київський палац спорту 3.3 Примус: Покрівля та фасади Примус-Україна 10-14 лютого м. Київ Київський палац спорту 3.4 Архітектурно-будівельний тиждень Kiev Build 2005 Компанія "ITE Group plc" Велика Британія та "Прем'єр Експо" Україна 15-18 лютого м. Київ 3.5 "Будівельний тиждень в Сокольниках" Департамент будівництва та житлово-комунального господарства Мінпроменерго РФ спільно з міжнародною виставковою компанією 16-21 лютого м. Москва РФ 3.6 Міжнародний будівельний форум "Vira Ukraine" Виставковий центр "Одеський дім" 2-5 березня Одеса 3.7 VIII міжрегіональна спеціалізована вистака "Домострой-2005" Запорізька торгово-промислова палата 10-13 березня Запоріжжя 3.8 Міжнародна спеціалізована галузева виставка "Moldconstruck" Департамент будівництва та розвитку території Республіки Молдова спільно з МВЦ "Moldexpo" 16-19 березня м. Кишинеу Республика Молдова 4. За пропозицією іноземних організаторів № п/п Найменування заходу Організатор Термін проведення Місце проведення 4.1 18 Міжнародний конгрес і виставка Міжнародного бюро з виробництва бетону "Зустрічайте майбуття збірного бетону" Міжнародного бюро з виробництва бетону 11-14 травня Амстердам Нідерланди 4.2 Симпозіум Міжнародної федерації бетону fib "Тримай бетон привабливим" Міжнародна федерація бетону fib 23-25 травня Будапешт Угорщина 4.3 ХІ Міжнародна конференція Міжнародної асоціації комп'ютерних методів та прогресу в геомеханіці IACMAG Міжнародна асоціація комп'ютерних методів та прогресу в геомеханіці IACMAG 19-25 червня Турін Італія 4.4 ІІІ Міжнародна конференція ConMat'05 "Будівельні матеріали" ConMat'05 22-24 серпня Ванкувер Канада 4.5 Симпозіум "Конструкції та екстремальні події" Міжнародна асоціація мостів та конструктивної інженерії IABSE 14-16 вересня Лісабон Португалія 4.6 Симпозіум Міжнародної федерації залізобетону fib "Будівельний бетон і час" Симпозіум Міжнародної федерації залізобетону fib 28-30 вересня Ла Плата Аргентина 4.7 Міжнародна конференція "Ремонт відновлення та переробка бетону" ICCRRR-2005 ICCRRR-2005 вересень Кейптаун ПАР Додатки 1 та 2 до рішення колегії будуть опубліковані в наступних номерах Інформаційного бюлетеня