Рішення Колегії N 35 від 27.05.2005 р.

Рішення Колегії N 35 від 27.05.2005 р. Про результати виконання фінансових планів підприємствами та організаціями сфери управління Держбуду України за 2004 рік та І квартал 2005 року

Рішення колегії від 27 травня 2005 р. № 35 Про результати виконання фінансових планів підприємствами та організаціями сфери управління Держбуду України за 2004 рік та І квартал 2005 року Рішення колегії від 27 травня 2005 р. № 35 Заслухавши інформацію начальника Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзиловича про результати виконання фінансових планів підприємствами та організаціями сфери управління Держбуду України за 2004 рік та І квартал 2005 року колегія зазначає суттєве збільшення обсягів виконаних робіт відсутність заборгованості з виплати заробітної плати своєчасну сплату платежів до Державного бюджету та цільових фондів більшістю підприємств сфери управління Держбуду України. За 2004 рік підприємствами й організаціями сфери управління Держбуду України виконано робіт і реалізовано продукції на загальну суму 199 3 млн. грн. що на 77 6 млн. грн. більше від річного плану і на 33 відсотки перевищує показники 2003 року. Сума сплати поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету всіх рівнів за звітний рік становить 39 8 млн. грн. що на 51 відсоток перевищує запланований показник. У 2004 році збитково спрацювало лише одне підприємство - Державне підприємство "Укрпівденінвестліцензія" К.Суручан загальна сума збитків склала 20 0 тис. грн. Підприємствами та організаціями сфери управління Держбуду України за І квартал 2005 року отримано доходу всього 46 7 млн. грн. що на 2 8 млн.грн. більше від запланованого. При цьому слід відзначити що шість підприємств та організацій за три місяці поточного року не досягли запланованого рівня доходу в тому числі: Містопроект м. Львів М.Кошло УкрНДІпроектреставрація А.Антонюк ВНМДІ Центр архітектурної спадщини Т.Маніфасова Луганськцивільпроект В.Клепачевський Дніпробудмпроект А.Даннік НДПІмістобудування В.Онищенко . З метою вжиття заходів щодо подальшого поліпшення діяльності підприємств і організацій сфери управління Держбуду України колегія вирішила: 1. Керівникам підприємств і організацій що належать до сфери управління Держбуду України детально проаналізувати результати виконання фінансових планів за І квартал поточного року і вжити необхідних заходів щодо безумовного виконання показників фінансових планів запланованих на І півріччя 2005 року зменшення витрат на виробництво продукції збільшення прибутковості та ліквідації поточної збитковості. 2. Заступнику Голови Комітету О.Бондаренку Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович підготувати: проект наказу щодо створення єдиного органу з сертифікації будівельних виробів шляхом приєднання до Державного центру з сертифікації будівельних матеріалів виробів та конструкцій СепроКиївбудпроект на правах філій таких підприємств: Центр із сертифікації будівельних матеріалів виробів та конструкцій "Укрцивільсепробуд" Державне підприємство "Орган із сертифікації будівельних матеріалів і виробів" - "Сепробудматеріали" "Хмельницький державний регіональний випробувальний центр із сертифікації будматеріалів" і Державне підприємство "Регіональний центр із сертифікації будівельних матеріалів" м.Тернопіль; пропозиції щодо створення єдиної юридичної особи на базі підвідомчих організацій Держбуду України розташованих у місті Одесі; до розгляду на засіданні колегії питання про результати фінансово-господарської діяльності підприємств сфери управління Держбуду України які не виконали план сплати поточних податків обов'язкових платежів до бюджету та внесків до державних цільових фондів і не забезпечили позитивну тенденцію розвитку підприємства за підсумками роботи за перше півріччя 2005 року. 3. Фінансово-економічному управлінню Т.Щавінська внести до плану перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств та організацій сфери управління Держбуду України у ІІ півріччі 2005 року такі підприємства: ДП "Стромпроект" м. Одеса В.Пресняк НДІТІАМ В.Абизов ДП "Укрінвестліцензія" П.Крупка . 4. Заступнику Голови Комітету О.Бондаренку Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Т.Шарапова Фінансово-економічному управлінню Т.Щавінська разом із Міністерством освіти та науки України і Фондом державного майна України опрацювати питання щодо зменшення розміру відрахування науково - дослідними науково - технічними організаціями до загального фонду Державного бюджету України частини прибутку доходу за результатами фінансово-господарської діяльності з 50 до 15 відсотків та збільшення з 30 до 50 відсотків розміру надходження коштів від оренди майна балансоутримувачу якими є науково-дослідні науково - технічні організації з подальшою підготовкою звернення до Кабінету Міністрів України. ЧЛЕН КОЛЕГІЇА. БЕРКУТА