Рішення Колегії N 39 від 25.06.2005 р.

Рішення Колегії N 39 від 25.06.2005 р. Про стан розвитку підприємництва та реалізації державної регуляторної політики у будівництві

Рішення колегії від 25 червня 2005 р. № 39 Про стан розвитку підприємництва та реалізації державної регуляторної політики у будівництві Рішення колегії від 25 червня 2005 р. № 39 Заслухавши інформацію заступника Голови Комітету О.Бондаренка про стан розвитку підприємництва та реалізації державної регуляторної політики у будівництві колегія зазначає. На сьогодні Держбудом у цілому виконуються завдання Указу президента України "Про заходи щодо забезпечення підтримки та подальшого розвитку підприємницької діяльності" від 15 липня 2000 року № 906/2000 та положення Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11 вересня 2003 року № 1160-ІV який набрав чинності з січня 2004 року. Указом Президента України "Про лібералізацію підприємницької діяльності та державну підтримку підприємництва" від 12.05.05 № 779/2005 поставлено завдання забезпечення реалізації конституційного права громадян на підприємницьку діяльність створення більш сприятливих умов для розвитку підприємництва на засадах непорушності права приватної власності підтримання добросовісної конкуренції і обмеження монополізму. Зазначеним Указом передбачено перегляд регуляторних актів та приведення їх у відповідність до принципів державної регуляторної політики визначених статтею 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". Указом Президента України "Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики" від 01.06.05 № 901/2005 передбачається забезпечення дотримання принципів державної регуляторної політики щодо відповідності форм та рівня державного регулювання господарських відносин реальним потребам ринку досягнення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб'єктів господарювання громадян та держави а також запроваджено порядок прискореного перегляду регуляторних актів щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики. З метою забезпечення виконання зазначених указів Президента України наказом Держбуду України від 10 червня 2005 р. № 93 утворено п'ять робочих груп з перегляду регуляторних актів за такими напрямами: нормування та стандартизація у будівництві; економіка та експертиза у будівництві; планування та забудова територій; архітектурно-будівельний контроль; ліцензування будівельної діяльності. Обговоривши інформацію заступника Голови Комітету О.Бондаренка про стан розвитку підприємництва та реалізації державної регуляторної політики у будівництві колегія вирішила: 1. Взяти до відома інформацію Голови Комітету О.Бондаренка про стан розвитку підприємництва та реалізації державної регуляторної політики у будівництві. 2. Заступникам Голови Комітету керівникам структурних підрозділів взяти до неухильного виконання Укази Президента України від 12.05.05 № 779/2005 "Про лібералізацію підприємницької діяльності та державну підтримку підприємництва" та від 1 червня 2005 року № 901/2005 "Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики". 3. Заступнику Голови Комітету О.Бондаренку керівникам структурних підрозділів проаналізувати стан виконання Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення підтримки та подальшого розвитку підприємницької діяльності" від 15 липня 2000 року № 906/2000 та до 01.08.05 направити інформацію Держпідприємництва. 4. Керівникам корпорацій "Укрбуд" "Укртрансбуд" "Украгропромбуд" "Укрмонтажспецбуд" "Укрметротунельбуд" сприяти розвитку підприємництва на підприємствах що входять до складу корпорацій. 5. Заступнику Голови Комітету О.Бондаренку керівникам робочих груп з перегляду регуляторних актів при перегляді регуляторних актів звернути особливу увагу на регуляторні акти що не відповідають принципам державної регуляторної політики і підлягають перегляду шляхом внесення до них змін визнання їх такими що втратили чинність скасуванню та на обґрунтування подальшої чинності регуляторних актів про відповідність зазначеним принципам. 6. Керівникам структурних підрозділів Комітету активізувати роботу щодо залучення до обговорення проектів нормативно-правових актів і нормативних документів спрямованих на розв'язання актуальних проблем роботи та подальшого розвитку будівельного комплексу та підприємницької діяльності у будівництві представників громадських організацій та професійних об'єднань; започаткувати практику проведення "круглих столів" із зазначених питань. ЧЛЕН КОЛЕГІЇА. БЕРКУТА