Рішення Колегії N 41 від 24.06.2005 р.

Рішення Колегії N 41 від 24.06.2005 р. Про хід реалізації регіональних програм житлового будівництва, залучення кредитних ресурсів на його розвиток, в тому числі на основі іпотечного кредитування

Рішення колегії від 24 червня 2005 р. № 41 Про хід реалізації регіональних програм житлового будівництва залучення кредитних ресурсів на його розвиток в тому числі на основі іпотечного кредитування Рішення колегії від 24 червня 2005 р. № 41 Заслухавши інформацію про хід реалізації регіональних програм житлового будівництва залучення кредитних ресурсів на його розвиток в тому числі на основі іпотечного кредитування колегія відзначає. За результатами узагальнення показників регіональних програм житлового будівництва в Україні у 2005 році передбачається ввести в експлуатацію за рахунок усіх джерел фінансування 7599 1 тис.кв.м житла що більше на 0 4% від обсягу введення у 2004 році та на 6 4% відповідного прогнозного показника визначеного попередньо регіонами на поточний рік 7145 0 тис.кв.м . За рахунок коштів державного бюджету передбачається ввести 541 0 тис.кв.м житла або 7 1% загального обсягу введення житла; місцевих бюджетів - 288 2 тис.кв.м відповідно 3 8%; населення - 5254 3 тис.кв.м 69 2% ; підприємств установ і організацій - 1088 0 тис.кв.м 14 3% . Програмами передбачено що частка обсягів введення житла за рахунок іпотечного кредитування у загальному обсязі збільшиться у поточному році до 5 6% 427 6 тис.кв.м проти 0 8% у 2004 році 61 2 тис.кв.м . Більшість регіонів України передбачають у поточному році введення соціального житла загальний обсяг якого становить 106 9 тис.кв.м. Це дозволить забезпечити житлом близько 2 тисяч сімей пільгових категорій громадян які перебувають на квартирному обліку. За підсумками січня-березня 2005 року в Україні введено в експлуатацію 1463 1 тис.кв.м загальної площі житла що на 17 7% більше порівняно з відповідним періодом 2004 року та становить 19 3% від сумарного показника регіональних програм на 2005 рік. Освоєно у житловому будівництві за рахунок усіх джерел фінансування 1751 4 млн.грн. капітальних вкладень 14 3% від обсягу передбаченого програмами на рік . Однак будівництво житла за рахунок іпотечного кредитування у регіонах України здійснюється у недостатніх обсягах і не є визначальним у фінансуванні житлового будівництва що пояснюється значною вартістю таких кредитів та низьким рівнем доходів громадян. Як свідчать результати аналізу регіональних програм розвитку житлового будівництва у процесі розроблення цих програм у регіонах відпрацьовується інвестиційна стратегія щодо житлового будівництва вирішуються питання консолідації коштів що спрямовуються на будівництво житла для громадян які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства визначаються пріоритетні напрями та перспективи розвитку житлового будівництва з урахуванням відповідної законодавчої та нормативної бази зокрема впровадження у житлове будівництво фінансово-кредитних механізмів іпотечного кредитування. Крім того уніфікація складової регіональних програм дозволяє здійснити комплексний аналіз щодо їх дієвості та визначити ті напрями розвитку житлового будівництва які потребують державної підтримки або регулювання в масштабах України. Виходячи з наведеного колегія Держбуду України вирішила: 1. Інформацію начальника Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Т.О.Шарапової про хід розробки та реалізації регіональних програм житлового будівництва залучення кредитних ресурсів на його розвиток в тому числі на основі іпотечного кредитування взяти до відома та відзначити що впровадження практики розроблення та реалізації щорічних комплексних регіональних програм житлового будівництва заслуговує на подальшу підтримку. 2. Начальнику Управління економіки та розвитку будівельного комплексу Шараповій Т.О.: 2.1. У місячний термін підготувати для внесення до Кабінету Міністрів України інформаційного листа з викладенням пропозицій щодо організаційних та методологічних засад проведення Радою міністрів Автономної Республіки Крим обласними Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за участю центральних органів виконавчої влади - головних розпорядників коштів державного бюджету що спрямовуються на реалізацію спеціальних програм щодо забезпечення житлом окремих категорій громадян роботи з розробки комплексних регіональних програм розвитку житлового будівництва на 2006 та наступні роки. 2.2. Продовжити моніторинг стану виконання регіональних програм житлового будівництва на 2005 рік та за його підсумками забезпечити підготовку розгляду зазначеного питання на колегії Держбуду. 3. Контроль за виконанням рішення колегії залишаю за собою. ЧЛЕН КОЛЕГІЇА. БЕРКУТА