Рішення Колегії N 44 від 25.06.2005 р.

Рішення Колегії N 44 від 25.06.2005 р. Про хід експериментального будівництва висотних житлових будинків та виконання науково-дослідних і експериментальних робіт

Рішення колегії від 25 червня 2005 р. № 44 Про хід експериментального будівництва висотних житлових будинків та виконання науково-дослідних і експериментальних робіт Рішення колегії від 25 червня 2005 р. № 44 За ініціативи ХК АТ "Київміськбуд" у м. Києві здійснюється експериментальне будівництво житлових будинків вище 25 поверхів з проведенням наукових і експериментальних досліджень щодо впровадження прогресивних архітектурно-конструктивних технологічних та інженерно-технічних рішень у житловому будівництві відповідно до Комплексної програми проведення експериментальних та науково-дослідних робіт при спорудженні високоповерхових вище 25 поверхів монолітно-каркасних житлових будинків далі - Комплексна програма погодженої організаціями-співвиконавцями та Київською міською державною адміністрацією. На цей час у рамках реалізації зазначеної програми здійснюється експериментальне будівництво трьох висотних житлових будинків: 7-А житломасиву Осокорки 10-А житломасиву Позняки 10-Б житломасиву Позняки 23-36- поверховий . Ще на одному висотному житловому будинку 9-А житломасиву Осокорки 25-32- поверховий закінчується експертиза проекту. Питання щодо експериментального будівництва у м. Києві висотних будинків та створення за його результатами відповідної нормативної бази з проектування і будівництва таких будинків розглянуто на засіданнях колегії Держбуду 19.03.2003 рішення № 19 і 24.09.2004 рішення № 125 науково-технічної ради Держбуду 10.12.2004 рішення № 70 та визначено ряд організаційних заходів зокрема щодо фінансування науково-дослідних робіт які на цей час здійснюються у недостатніх обсягах та з суттєвим відставання від запланованих термінів. Враховуючи що всього у м. Києві надано відповідні дозволи на проведення експериментального будівництва 23 висотних будинків з яких більшість уже зводиться та у зв'язку з необхідністю подальшого створення нормативних документів з проектування і подальшої координації дій учасників експериментального будівництва спрямованих на масове будівництво житлових будинків вище 25 поверхів колегія вирішила: 1. Взяти до відома інформацію віце-президента ХК АТ "Київміськбуд" В.Величка та начальника Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення О.Авдієнка щодо стану реалізації програм експериментального будівництва та інших заходів спрямованих на розвиток висотного домобудування. 2. Учасникам реалізації програм експериментального будівництва враховувати у діяльності лист заступника Головного державного санітарного лікаря України Міністерства охорони здоров'я України від 05.04.2005 № 05.01.01-16-10/506 щодо необхідності проведення досліджень з проблеми будівництва висотних житлових будинків та забезпечення належних умов проживання мешканців у цих житлових будинках а також лист Держбуду України від 14.06.2005 № 2/7-495 до Київської міськдержадміністрації з пропозицією обмежити видачу погоджень на проектування і будівництво висотних будинків у м. Києві до отримання позитивних результатів експериментального будівництва перших комплексів та будинків згідно з затвердженими програмами. 3. Рекомендувати замовникам перших експериментальних висотних будинків - ХК АТ "Київміськбуд" будівельній корпорації "УкрАзіаБуд" а також Київській міськдержадміністрації прискорити роботи з наукових досліджень передбачених програмами експериментального будівництва взяти на контроль виконання рішень колегії Держбуду №125 від 24 вересня 2004 р. науково-технічної ради Держбуду № 70 від 10 грудня 2004 р. з питань організації та проведення наукових досліджень і підготовки науково-технічних звітів на експериментальних будинках. 4. З метою оперативного вирішення поточних проблем експериментального будівництва надання науково-методичної допомоги а також участі у реалізації експериментальних програм та підготовці науково-технічних звітів здійснення координаційних функцій за напрямами діяльності визначити такі базові науково-дослідні інститути Держбуду: ВАТ "КиївЗНДІЕП" В.Шевельов - з архітектурних функціонально-планувальних типологічних та містобудівних аспектів житлових та громадських будинків наукових досліджень аналізу та узагальнення результатів експериментального будівництва контролю за дотриманням норм з проектування в частині архітектурно-технічних інженерних санітарно-гігієнічних рішень будинків загальної координації комплексу науково-технічних досліджень підготовки наукових звітів та розроблення нормативних актів з проектування висотних будинків згідно з п.7 рішення колегії Держбуду №19 від 19.03.2003; НДІ будівельних конструкцій П.Кривошеєв - з питань забезпечення стійкості надійності та вогнестійкості будинків і їх елементів дослідження та конструювання монолітних збірних залізобетонних елементів огороджувальних конструкцій фундаментів тощо координації наукових досліджень та науково-технічного супроводу експериментальних об'єктів із зазначених питань; НДІ будівельного виробництва Балицький С.В. - з питань виконання будівельно-монтажних робіт визначення раціональних технологій зведення будинків та їх опорядження підготовки основи та улаштування фундаментів інженерно-геодезичного супроводження зведення будинків і контролю осідань координації роботи із складання індивідуальних технічних вимог на експериментальні об'єкти співпраці з фахівцями Росії та інших країн щодо проведення науково-дослідних робіт і розроблення нормативної бази. 5. ВАТ "КиївЗНДІЕП" - автору нової редакції ДБН "Житлові будинки. Основні положення" із залученням інших базових науково-дослідних інститутів з метою розвитку вітчизняної нормативної бази з проектування сучасних житлових будинків до 1.09.2005 внести пропозиції щодо структури нормативного документа з проблем висотного будівництва учасників розробників його окремих розділів та орієнтовної вартості розроблення з урахуванням експериментальних робіт та досвіду Росії. 6. НДІ будівельних конструкцій до 1.09.2005 внести пропозиції щодо створення на базі інституту Науково-технічного центру забезпечення експериментального висотного будівництва. 7. НДІ будівельного виробництва до 25.12.2005 завершити розроблення Регламенту з проектування та будівництва висотних будинків передбачивши в ньому процедуру прийняття в експлуатацію з попереднім висновком Науково-технічного центру щодо відповідності об'єкта Індивідуальним технічним вимогам а також вимоги щодо особливостей експлуатації об'єкта. До 1.08.2005 надати Держбуду пропозиції щодо розроблення Рекомендацій з проектування будівництва та експлуатації висотних будинків для забезпечення вимог Регламенту до введення в дію нормативного документа з проблем висотного будівництва. 8. Вважати за доцільне звернутися до Держжитлокомунгоспу України щодо внесення у 2005 р. пропозицій з розроблення спеціального Положення з експлуатації складних багатофункціональних житлових та громадських комплексів висотних будинків з урахуванням сучасних вимог до забезпечення надійності конструкцій інженерного обладнання диспетчеризації та спеціальних вимог до заходів евакуації людей а також порядку обслуговування і експлуатації будівель. 9. Вважати за доцільне звернутися до МОЗ і МНС України щодо надання протягом ІІІ кварталу п.р. пропозицій стосовно структури обсягів і вартості науково-дослідних робіт необхідних для забезпечення розроблення санітарно-гігієнічних нормативних вимог щодо проектування зведення і подальшої експлуатації висотних будинків і комплексів житлово-громадського призначення. 10. Вважати за доцільне звернутися до МНС України з пропозицією доручити Державному департаменту пожежної безпеки забезпечити загальну координацію робіт з питань пожбезпеки передбачених при реалізації програм експериментального будівництва висотних будинків і комплексів. 11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Комітету Ю. Казмірука. ГОЛОВУЮЧИЙ НА ЗАСІДАННІ ЧЛЕН КОЛЕГІЇА. БЕРКУТА * * * Довідка Відповідно до рішення колегії Держбуду № 19 від 19 березня 2003 р. щодо комплексного підходу до зведення в м. Києві висотних житлових будинків проведення комплексу необхідних наукових і експериментальних досліджень та розробки відповідних нормативних документів проводиться реалізація Комплексної програми проведення експериментальних та науково-дослідних робіт при спорудженні п'яти високоповерхових вище 25 поверхів монолітно-каркасних житлових будинків у м. Києві. В рамках реалізації зазначеної програми погодженої організаціями-співвиконавцями Київською міською державною адміністрацією та затвердженої ХК АТ "Київміськбуд" на даний час здійснюється експериментальне будівництво трьох висотних житлових будинків: 7-А житломасиву Осокорки 10-А житломасиву Позняки 10-Б житломасиву Позняки 23-36-поверховий . Ще на одному висотному житловому будинку 9-А житломасиву Осокорки 25-32-поверховий закінчується експертиза проекту. Будівництво п'ятого висотного ж/будинку на ділянці по бульвару Дружби Народів 2 не буде здійснено у зв'язку з рішенням міської влади передати зазначену земельну ділянку іншому замовнику. На 15.06.2005. будівництво зазначених експериментальних висотних житлових будинків знаходиться в такому стані: на 25-32-поверховому двосекційному будинку 7-А житломасиву Осокорки виконується влаштування монолітного каркаса на 20 поверсі в т.ч. виконується цегляна кладка на 18 поверсі; на 23-36-поверховому чотирисекційному будинку 10-А житломасиву Позняки влаштування монолітного каркасу йде на 13 поверсі цегляна кладка виконується на четвертому поверсі; на 23-36-поверховому будинку 10-Б житломасиву Позняки проводиться влаштування нульового циклу. В ході експериментального будівництва висотного житла розпочато здійснення Комплексної програми виконання науково-дослідних та експериментальних робіт. Станом на 16.05.2005 р. вже виконано: 1. Розроблення та погодження індивідуальних технічних вимог по всіх 5-ти висотних будинках дозволених Держбудом України до експериментального будівництва на загальну суму 560000 грн. 2. Розроблення методики випробувань на вогнестійкість будівельних конструкцій монолітно-каркасних будинків на суму 40000 грн. 3. Науковий аналіз проектних рішень та детальне дослідження ґрунтової основи по висотній забудові будинку на бульварі Дружби Народів 2 вартість договору 60000 грн . 4. Проведення натурних геодезичних вимірів осідань основ та фундаментів житлових будинків на ділянках Осокорки 7-А та Позняки 10-А вартість робіт 61500 грн . В рамках Комплексної програми також виконуються: роботи з дублюючого розрахунку та розрахунку на стійкість прогресуючому обваленню висотного будинку на ділянці Осокорки 7-А вартість 64500 грн ; розроблення та дослідження високоміцного бетону для висотного монолітного домобудівництва виконано два етапи залишився до виконання третій на суму 49992 грн; вибір дослідних зразків для випробувань на вогнестійкість конструкцій висотного будинку на ділянці Осокорки 7-А вартість 17698 грн . В цілому станом на 16.06.2005 холдинговою компанією витрачено на науково-дослідні роботи 853690 грн. та отримано перші результати наукових досліджень та експериментальних робіт які можуть бути використані для розроблення нормативної бази висотного будівництва. Разом з тим виконання Комплексної програми науково-дослідних та експериментальних робіт здійснюється з порушенням термінів передбачених планами. Так до цього часу не розпочато проведення безпосередньо вогневих випробувань на вогнестійкість конструктивних елементів висотних будинків перенесені терміни виконання деяких інших робіт. Такий стан з виконанням Комплексної програми науково-дослідних робіт пояснюється відсутністю достатніх коштів на проведення дослідних робіт а також тим що стан будівельної готовності ряду висотних будинків не забезпечує виконання деяких видів експериментальних робіт санітарно-гігієнічних та теплотехнічних досліджень досліджень пов'язаних із влаштуванням вентиляції із застосуванням віконних блоків покрівельних матеріалів використанням герметиків та інших робіт . Стан будівництва комплексу з шести 34-поверхових житлових будинків які зводить у II мікрорайоні житлового масиву Троєщина будівельна корпорація "УкрАзіаБуд" на 10.06.2005 такий: будинок № 1 - зведено залізобетонний каркас до 8-го поверху включно; будинок № 2 - зведено залізобетонний каркас будинку в повному обсязі зовнішні огороджувальні конструкції мурів з вентильованою системою фасаду на 5 6 %; будинок № 3 - зведено залізобетонний каркас до 18-го поверху включно; будинок № 4 - зведено залізобетонний каркас до 28-го поверху включно змонтовані магістралі та стояки інженерних комунікацій у межах першого технічного поверху другий поверх і другого технічного поверху 18 поверх зовнішні огороджувальні конструкції мурів з вентильованою системою фасаду на 4 7 %; будинок № 5 - зведено залізобетонний каркас будинку в повному обсязі змонтовані магістралі та стояки інженерних комунікацій на 70% зовнішні огороджувальні конструкції мурів з вентильованою системою фасаду на 76 8 % металеві конструкції перголи; будинок № 6 - зведено залізобетонний каркас будинку в повному обсязі змонтовані магістралі та стояки інженерних комунікацій на 80% внутрішні перегородки підготовчі опоряджувальні роботи і підготовка під підлоги на 46% зовнішні огороджувальні конструкції мурів з вентильованою системою фасаду на 50 0 %. На сьогодні будівельною корпорацією "УкрАзіяБуд" на комплексі проводяться дослідження відповідно до Програми робіт з проведення експериментального будівництва комплексу із шести 34-поверхових житлових будинків із монолітного залізобетону в ІІ мікрорайоні житлового масиву "Троєщина" у Деснянському районі м. Києва. Проте вони недостатні за обсягом про що свідчить складений станом на червень п.р. проміжний звіт. Так у рамках Програми ВАТ "КиївЗНДІЕП" проведені лабораторні випробування та надані пропозиції стосовно підвищення теплофізичних якостей зовнішніх стін та віконних отворів які не будуть досліджені в натурних умовах у зв'язку з проведеною будівельною корпорацією "УкрАзіяБуд" заміною системи огороджувальних конструкцій на вентильований фасад. Ведуться постійні інженерно-геодезичні спостереження за осіданнями всіх шести 34-поверхових житлових будинків. Проектування і будівництво висотних монолітно-каркасних житлових будинків ведуть ще декілька будівельних організацій у м. Києві - ТОВ "Житло-Буд" на вул. Кловський узвіз 35-поверховий будинок Фірма "Т.М.М." на вул. Звіринецькій два 27-поверхові будинки експериментальне будівництво яких погоджено з Держбудом але Програми експериментальних робіт до Держбуду ще не надходили. Крім того ряд організацій здійснюють висотне будівництво без погодження з Держбудом та без супроводження науковими та експериментальними дослідженнями на що Держбуд звернув увагу Київської міськдержадміністрації листом від 14.06.2005 № 2/7-495. Всього у м. Києві в стадії будівництва 23 висотних будинки з яких тільки по 11 здійснюється проектування згідно з порядком встановленим Держбудом України для об'єктів експериментального будівництва з розробленням індивідуальних технічних вимог та реалізацією програми експериментальних робіт. Розроблення ВАТ "КиївЗНДІЕП" Програми робіт із проведення експериментального будівництва 37-поверхового житлового будинку по вул. Кловський узвіз 7а на замовлення ТОВ "Житло-Буд" та Програми робіт із проведення експериментального будівництва житлових будинків з об'єктами соціально-культурного призначення на перетині проспекту П.Тичини та Дніпровської набережної в Дніпровському районі м. Києва на замовлення Української інвестиційно-інжинірингової компанії забезпечить можливість комплексного відпрацювання проблем висотного домобудування і створення нормативної бази для масового будівництва. Цьому повинно сприяти проведення ВАТ "КиївЗНДІЕП" за власні кошти досліджень функціонально-планувальних та містобудівних особливостей багатоповерхових житлових будинків. НДІ будівельного виробництва відповідно до рішення науково-технічної ради Держбуду № 70 від 10 грудня 2004 р. п.7 на замовлення Комітету розробляється проект Регламенту з проектування та будівництва висотних будинків проводяться заходи щодо організації у другому півріччі п.р. навчання проектувальників м. Києва на спеціальних курсах з проектування і будівництва висотних будівель при Московському державному будівельному університеті. Інститутом напрацьовано низку матеріалів з висотного будівництва для розроблення першої редакції нормативного документа з проектування будівництва та експлуатації висотних будинків. Такий документ планується розробити при фінансовій підтримці Головного управління містобудування архітектури та дизайну міського середовища м. Києва та низки інвестиційних компаній які здійснюють висотне будівництво. Разом з тим загальна координація проведення дослідних робіт та інших визначених заходів на сьогодні недостатня. Недостатньо також забезпечується координування експериментальних програм за участю базових науково-дослідних інститутів що відзначалось на засіданнях науково-технічної ради та колегії Держбуду із проблем експериментального висотного будівництва у 2004 році не вирішуються питання залучення нових учасників до експериментальних досліджень та розподілу між учасниками витрат на їх проведення. Наявний досвід проектування будівництва та експлуатації висотних будинків виявив також цілу низку ще не вирішених соціальних економічних архітектурно-технічних та інженерних проблем щодо безумовного забезпечення безпеки їх експлуатації за призначенням створення необхідних умов перебування в них людей. Про це свідчить звернення до Держбуду заступника Головного державного санітарного лікаря України Міністерства охорони здоров'я України лист від 05.04.2005 № 05.01.01-16-10/506 щодо необхідності проведення досліджень з проблеми будівництва висотних житлових будинків та забезпечення належних умов проживання мешканців у них. З метою посилення уваги до проблеми та враховуючи зростаючу тенденцію щодо попиту на проектування і будівництво висотних та інших унікальних будинків і споруд на які відсутні норми з проектування спільним наказом Держбуду України та Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 10.12.2004 № 238/225 "Про запровадження Пропозицій щодо протипожежного захисту та безпечної експлуатації у випадках надзвичайних ситуацій висотних житлових і громадських будинків торгових та виставкових центрів на які відсутні норми проектування спрямованих на забезпечення безпечної експлуатації будинків і споруд у випадках надзвичайних ситуацій" встановлено відповідний регламент запровадження у практику будівництва таких об'єктів. Цим наказом визначено що будівництво таких об'єктів повинно здійснюватися до розроблення відповідних нормативно-методичних документів згідно з Положенням про експериментальне будівництво затвердженим наказом Міністерства України у справах будівництва та архітектури від 27.12.1993 № 245 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 лютого 1994 року за № 25/243 а також з урахуванням зазначених Пропозицій МНС України. Підготовлений НДІ будівельних конструкцій проект ДБН В.1.2-Х-2004 "Науково-технічний супровід будівельних об'єктів" також передбачає встановлення регламенту щодо забезпечення науково-технічного супроводу об'єктів різного призначення на всіх етапах їх життєвого циклу. Одночасно реалізація заходів визначених зазначеними документами потребує наявності відповідного організаційного забезпечення наукового потенціалу та досвіду що дозволить супроводжувати експериментальні об'єкти на договірних засадах накопичувати необхідні програмні продукти обладнання і прилади залучати висококваліфікованих фахівців узагальнювати результати проведених досліджень та розробляти пропозиції щодо вдосконалення нормативної бази. Враховуючи зазначене Комітет запропонував НДІ будівельних конструкцій розглянути питання щодо доцільності створення на базі інституту Науково-технічного центру забезпечення експериментального будівництва сучасних містобудівних та архітектурних об'єктів на які відсутні нормативні документи в т.ч. в складних умовах будівництва. Така структура на думку Держбуду дозволить створити для замовників інвесторів експериментальних об'єктів систему науково-технічного і методичного обслуговування можливості замовлення всього комплексу заходів щодо супроводження експериментального будівництва в одній установі. У подальшому можливе створення на базі такого центру регіональних центрів враховуючи специфіку та умови регіонів України. Актуальність питання пов'язана також з відзначеним незадовільним станом забезпечення виконання Комплексної програми експериментального будівництва висотних житлових будинків у м. Києві необхідністю покращання координації та своєчасної актуалізації заходів програм за окремими об'єктами та проблемою в цілому. Враховуючи загальний стан експериментального будівництва висотних житлових будинків у м. Києві Держбуд звернувся до Київської міськдержадміністрації з пропозицією обмежити видачу погоджень на проектування і будівництво таких висотних будинків у м. Києві крім тих інвестори яких станом на 01.06.2005 отримали відповідні дозволи на експериментальне проектування і будівництво до того часу коли буде отримано позитивні результати експериментального будівництва перших комплексів та будинків згідно з затвердженими програмами. Держбуд продовжує разом з базовими науково-дослідними інститутами науково-методичне супроводження експериментального висотного будівництва згідно з рішенням колегії Держбуду. Пропозиції щодо подальших дій та вдосконалення організаційної роботи наведені у проекті рішення колегії. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯАРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИХ ТА ІНЖЕНЕРНИХСИСТЕМ БУДИНКІВ І СПОРУД ЖИТЛОВО-ЦИВІЛЬНОГОПРИЗНАЧЕННЯО. АВДІЄНКО