Рішення Колегії N 93 від 30.09.2005 р.

Рішення Колегії N 93 від 30.09.2005 р. Про результати проведення комплексного контрольного заходу фінансово-господарської діяльності Державного підприємства Науково-дослідний і проектний інститут містобудування

Рішення колегії від 30 вересня 2005 р. № 93 Про результати проведення комплексного контрольного заходу фінансово-господарської діяльності Державного підприємства "Науково-дослідний і проектний інститут містобудування" Рішення колегії від 30 вересня 2005 р. № 93 Заслухавши інформацію начальника Фінансово-економічного управління Комітету Т.Щавінської про результати проведення з 1 до 19 серпня поточного року комплексного контрольного заходу фінансово-господарської діяльності Державного підприємства "Науково-дослідний і проектний інститут містобудування" далі - ДП "НДПІмістобудування" за період з 01.01.2003 до 01.08.2005 колегія відзначає що за результатами проведеного контрольного заходу фінансово-господарської діяльності ДП "НДПІмістобудування" виявлено: ряд порушень законодавства з фінансових питань що призвели до збитків загальною сумою 61 711 05 грн. в т.ч. за період керівництва Є.Клюшниченка - 44 461 43 грн. та В.Онищенка - 17 249 62 грн.; ряд інших порушень фінансової дисципліни на суму 216 644 78 грн. в т.ч. за період керівництва Є.Клюшниченка - 180 200 0 грн. та В.Онищенка - 36 444 78 грн. В ході проведення контрольного заходу усунено інших фінансових порушень на суму 203 644 78 грн. Мають місце такі основні порушення: нарахування та виплата додаткової заробітної плати керівництву та працівникам ДП "НДПІмістобудування" без належним чином оформлених документів; витрати за авансовими звітами та звітами про використання коштів наданих на відрядження або під звіт без документів що підтверджують здійснення цих витрат та без наказів директора на вибуття у відрядження що призвело до безпідставного відшкодування підзвітних коштів; безпідставне списання та неоприбуткування товарно-матеріальних цінностей; невідображення в бухгалтерському обліку дебіторської та кредиторської заборгованості; невідповідність даних фінансової звітності даним первинних документів регістрам бухгалтерського обліку; порушення чинних нормативно-правових актів щодо організації та ведення бухгалтерського обліку касових операцій придбання та списання товарно-матеріальних цінностей запасних частин; ведення штатної документації та кадрового діловодства; щодо організації та проведення інвентаризацій грошових коштів товарно-матеріальних цінностей та інших статей балансу тощо. Такі порушення при здійсненні фінансово-господарської діяльності ДП "НДПІмістобудування" зумовлені неналежною організацією та веденням бухгалтерського обліку недбалим ставленням до збереження державного майна та використання державних коштів відсутністю контролю з боку керівництва ДП "НДПІмістобудування" а саме: директора Є.Клюшниченка до 25.08.2004 в.о. директора В.Онищенка з 26.08.2004 до 30.10.2004 директора В.Онищенка з 01.11.2004; головного бухгалтера начальника виробничо-фінансового відділу А.Юсупової до 19.09.2003 в.о. головного бухгалтера начальника виробничо-фінансового відділу Т.Меркушевої з 20.09.2003 до 19.12.2003 головного бухгалтера начальника виробничо-фінансового відділу Т.Меркушевої з 20.12.2003. На виконання п. 4 Порядку здійснення міністерствами іншими центральними органами виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2002 № 685 п.п. 3.22 3.30 Інструкції про організацію та проведення комплексних контрольних заходів фінансово-господарської діяльності на підприємствах в установах i організаціях що належать до сфери управління Держбуду України затвердженої наказом Держбуду України від 29.04.2004 № 91 зі змінами та доповненнями Держбудом України видано наказ від 20.09.2005 № 162 яким зобов'язано директора ДП "НДПІмістобудування" вжити невідкладних та дієвих заходів щодо усунення порушень та недоліків виявлених у ході проведення контрольного заходу та притягнути до відповідальності осіб винних у правопорушеннях. Враховуючи значні порушення які виявлені під час проведення комплексного контрольного заходу фінансово-господарської діяльності ДП "НДПІмістобудування" та з метою усунення причин та умов що сприяють виникненню фінансових порушень при здійсненні фінансово-господарської діяльності ДП "НДПІмістобудування" колегія вирішила: 1. Інформацію начальника Фінансово-економічного управління Комітету Т.Щавінської про результати проведення контрольного заходу фінансово-господарської діяльності ДП "НДПІмістобудування" за період з 01.01.2003 до 01.08.2005 взяти до відома. 2. За наслідками проведеного комплексного контрольного заходу фінансово-господарської діяльності ДП "НДПІмістобудування" рекомендувати керівництву Комітету притягнути директора ДП "НДПІмістобудування" В.Онищенка до дисциплінарної відповідальності. 3. Взяти до відома інформацію директора ДП "НДПІмістобудування" В.Онищенка щодо усунення правопорушень що викладені в акті проведення комплексного контрольного заходу фінансово-господарської діяльності ДП "НДПІмістобудування" протягом двомісячного терміну - до 30.11.2005. 4. Директорові ДП "НДПІмістобудування" В.Онищенку притягнути до дисциплінарної або матеріальної відповідальності осіб винних у правопорушеннях що викладені в акті проведення комплексного контрольного заходу фінансово-господарської діяльності ДП "НДПІмістобудування". 5. З метою усунення причин фінансових порушень при здійсненні фінансово-господарської діяльності та умов що сприяють їх виникненню керівникам підприємств установ організацій що належать до сфери управління Держбуду України взяти під особистий контроль питання щодо: 5.1. Організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах в установах і організаціях; 5.2. Нарахування та виплати основної і додаткової заробітної плати працівникам підприємств установ організацій; 5.3. Закупівлі оприбуткування списання товарно-матеріальних цінностей. 6. Заборонити керівникам підприємств установ організацій що належать до сфери управління Держбуду України нарахування та виплату заробітної плати що не передбачена вимогами нормативно-правових актів України та відомчими наказами Держбуду України з питань оплати праці керівників державних підприємств. 7. Начальнику Фінансово-економічного управління Т.Щавінській довести до відома керівників структурних підрозділів апарату Комітету підприємств установ організацій сфери управління Держбуду України рішення колегії Держбуду України. ЧЛЕН КОЛЕГІЇ ГОЛОВУЮЧИЙ НА ЗАСІДАННІА. БЕРКУТА