Рішення НТР N 69 від 10.12.2004 р.

Рішення НТР N 69 від 10.12.2004 р. Про проект державних будівельних норм Житлові будинки. Основні положення

Рішення НТР від 10 грудня 2004 р. № 69 Про проект державних будівельних норм "Житлові будинки. Основні положення" Рішення НТР від 10 грудня 2004 р. № 69 Розглянувши повторно доопрацьований згідно з рішенням науково-технічної ради від 12.11.04 № 61 проект державних будівельних норм "Житлові будинки та комплекси" науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити проект ДБН "Житлові будинки та комплекси" розроблений ВАТ "КиївЗНДІЕП" на заміну СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания" та ДБН 79-92 "Житлові будинки для індивідуальних забудовників України" змінивши назву нормативного документа на "Житлові будинки. Основні положення" враховуючи пропозиції Київдержекспертизи та висновок технічного комітету "Будтехнормування". 2. ВАТ "КиївЗНДІЕП" В.Шевельов : підготувати остаточну редакцію ДБН та провести громадське обговорення його положень протягом січня-лютого 2005 року; після затвердження документа організувати регіональні семінари з роз яснення положень нових державних будівельних норм; після введення ДБН в дію здійснювати постійний моніторинг за впровадженням його у будівельну практику та у разі необхідності у 2006 році внести пропозиції щодо перегляду з урахуванням зауважень і пропозицій організацій-користувачів. 3. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення О.Авдієнко Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату А.Григор розмістити на сайті Держбуду України проект зазначеного нормативного документа зробити відповідні публікації в засобах масової інформації провести "круглий стіл" забезпечивши здійснення процедури громадського обговорення відповідно до статті 5 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". 4. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення О.Авдієнко Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович у місячний термін після узгодження проекту зазначеного ДБН з Держпідриємництвом підготувати наказ про надання йому чинності та сприяти його впровадженню вдосконаленню розробленню необхідних посібників проведенню практичних семінарів. ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ НТРА. БЕРКУТА * * * Довідка Проект ДБН "Житлові будинки. Основні положення" далі - Проект розроблено згідно з планом роботи Держбуду України зі стандартизації та нормування та технічним завданням на його розроблення затвердженим 01.12.2000 р. Держбудом у встановленому порядку з метою подальшого вдосконалення системи нормативного забезпечення сфери житлового будівництва. Проект розроблено базовим ВАТ "КиївЗНДІЕП" за участю УкрНДІПроцивільсільбуду інституту гігієни та медичної екології ім.О.М.Морзеєва АМН України Державного департаменту пожежної безпеки МНС України УкрНДІ пожежної безпеки МНС України ЗАТ "ОТІС" та Львівського державного аграрного університету на заміну СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания" та ДБН 79-92 "Житлові будинки для індивідуальних забудовників України". Цей нормативний документ є базовим регламентує основні положення щодо проектування нових житлових будинків різних типів і реконструкції існуючих житлових будинків з урахуванням нових умов ринкової економіки та передбачає розроблення інших нормативних документів в його розвиток наприклад для проектування висотних будинків складних багатофункціональних комплексів а також різних посібників за типами будинків. Вимоги ДБН поширюються на проектування нових і реконструкцію житлових будинків з позначкою рівня підлоги верхнього поверху до 73 5 м як правило до 25 поверхів у т.ч. на спеціальні житлові будинки для осіб похилого віку і сімей з інвалідами та гуртожитки. Ці норми не поширюються на проектування інвентарних мобільних житлових будинків та не встановлюють порядку заселення будинків. ДБН складається з 6 основних розділів у яких послідовно наведені загальні положення архітектурно-планувальних санітарно-гігієнічних вимог пожежної безпеки інженерного обладнання будинків та енергозбереження. Проектом враховані всі зміни і доповнення які були внесені за час дії в Україні СНиП "Жилые здания" редакції 1989 року а також положення нових вітчизняних державних будівельних норм що поширюються на проектування житлових будинків. У додатках надано перелік нормативних документів на які є посилання у нормативному документі: терміни та визначення; правила підрахунку площ квартир у житлових будинках та гуртожитках площ житлових будинків площ допоміжних приміщень площ забудови будівельного об єму визначення поверховості житлових будинків і перелік обов язкових техніко-економічних показників; перелік приміщень які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежної сигналізації і пожежогасіння. Проект належить до класу НД В.2. "Об єкти будівництва та продукція будівельного призначення" і гармонізовані з НД класу Б.2. "Планування та забудова населених пунктів і територій" в частині містобудівних вимог. У процесі розроблення Проекту використовувались матеріали щодо проектування і нормування сучасного житла країн СНД зокрема соціального. Проект згідно з вимогами технічного завдання погоджено з Міністерством охорони здоров я України Державним департаментом пожежної безпеки МНС України Державним комітетом України з питань житлово-комунального господарства а також отримано позитивний висновок комплексної правової та науково-технічної експертизи технічного комітету "Будтехнормування". З метою детального відпрацювання та врахування сучасних вимог до проектування житла Проект був розісланий на відгуки до 30 проектних організацій місцевих органів містобудування та архітектури у т.ч. Київдержекспертизи за результатами яких більшість пропозицій враховано. Проект розглянуто на спільному засіданні НТР ВАТ "КиївЗНДІЕП" за участю Держбуду України у травні п.р. було створено робочу групу якою відпрацьовано остаточну редакцію документа додатково розглянуто секцією "Архітектура і будівництво житлово-цивільних будинків та споруд" науково-технічної ради Комітету протокол від 21.10.04 № 7 і рекомендовано до розгляду на засіданні НТР Держбуду України. На засіданні науково-технічної ради Держбуду 12.11.04 з розгляду Проекту були висловлені зауваження і пропозиції начальником Київдержекспертизи членом президії НТР Комітету щодо окремих положень з урахуванням специфіки проектування житлових будинків у м.Києві а також з принципових питань які були у 2003 р. відхилені авторами Проекту у процесі погодження його з Київдержекспертизою. Це стосується виключення з назви документа терміну "комплекси" уточнення вимог до житла з різним рівнем комфорту для споживачів різних форм власності зокрема соціального житла яким забезпечуються безкоштовно соціально незахищені категорії населення виключення з тексту вказівок щодо порядку проектування висотних будинків на які необхідно створювати спеціальні норми приведення у відповідність термінології прийнятої у законодавчих актах тощо з наступним узгодженням з Київдержекспертизою. Авторами за участю Держбуду Проект опрацьовано згідно з пропозиціями Київдержекспертизи. З принципових питань досягнуто домовленості за умови врахування їх в остаточній редакції. Враховуючи що документ узгоджено з усіма організаціями визначеними технічним завданням а також виконано рішення НТР Держбуду від 12.11.04 № 61 Управління рекомендує Проект на повторний розгляд науково-технічної ради Комітету. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИХ ТА ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМБУДИНКІВ І СПОРУД ЖИТЛОВО-ЦИВІЛЬНОГОПРИЗНАЧЕННЯ О.АВДІЄНКО