Рішення НТР N 70 від 10.12.2004 р.

Рішення НТР N 70 від 10.12.2004 р. Про хід експериментального будівництва висотних будинків у м. Києві та організацію проведення комплексу науково-технічних досліджень при їх зведенні

Рішення НТР від 10 грудня 2004 р. № 70 Про хід експериментального будівництва висотних будинків у м. Києві та організацію проведення комплексу науково-технічних досліджень при їх зведенні Рішення НТР від 10 грудня 2004 р. № 70 За ініціативи ХК АТ "Київміськбуд" на засіданні колегії Держбуду 24 вересня п.р. розглянуто стан реалізації Комплексної програми проведення експериментальних та науково-дослідних робіт при спорудженні високоповерхових вище 25 поверхів монолітно-каркасних житлових будинків у м. Києві далі - Програма . Розглянувши на виконання зазначеного рішення колегії стан проведення експериментального будівництва висотних будинків у м. Києві та з метою координації подальших дій організацій - учасників експериментального будівництва проведення комплексу наукових досліджень розроблення нормативних документів з проектування і масового будівництва житлових будинків вище 25 поверхів за результатами експериментального будівництва висотних будинків у м. Києві науково-технічна рада вирішила: 1. Взяти до відома інформацію начальника Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення О.Авдієнка про стан реалізації програм експериментального будівництва та інших заходів спрямованих на розвиток висотного домобудування а також проведення наукових і експериментальних досліджень за участю базових науково-дослідних інститутів галузі. 2. Враховуючи важливе містобудівне значення висотних будинків і комплексів у забудові міста рекомендувати Київській міській державній адміністрації вжити заходів щодо визначення перспективних ділянок під забудову висотними житловими та громадськими будинками і комплексами на підставі затвердженої в установленому порядку містобудівної документації з метою упорядкування та прогнозування будівництва таких об'єктів. 3. Рекомендувати ХК АТ "Київміськбуд" провести а Київській міській державній адміністрації та організаціям заінтересованим у поширенні висотного домобудування взяти участь у коригуванні Програми з уточненням комплексу експериментальних робіт структури й обсягів досліджень та джерел їх фінансування. Звернути при цьому увагу на необхідність врахування заходів щодо забезпечення експлуатаційної надійності конструкцій будинків під час впливу локальних надзвичайних ситуацій. 4. Рекомендувати Постійно діючій науково-технічній раді з проблем висотного будівництва при Головному архітекторі м. Києва опрацювати питання щодо участі Київської міськдержадміністрації у фінансуванні заходів Програми з проведення комплексу наукових досліджень для прискорення завершення експериментального будівництва у м. Києві та розроблення за результатами експерименту необхідних нормативів. 5. Вважати за необхідне запропонувати будівельній корпорації "УкрАзіяБуд" у 2004 році переглянути програму експериментального будівництва комплексу з шести 34-поверхових житлових будинків на житловому масиві "Троєщина" в м. Києві доповнивши перелік наукових досліджень актуальними темами з подальшим погодженням Держбудом України. 6. Товариству з обмеженою відповідальністю "Житло-Буд" Фірмі "Т.М.М." при складанні Програм експериментального будівництва погодити їх з базовими інститутами ВАТ "КиївЗНДІЕП" НДІ будівельного виробництва НДІ будівельних конструкцій для координації комплексу наукових досліджень необхідних для розроблення нормативної бази. 7. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення О.Авдієнко ВАТ "КиївЗНДІЕП" В.Шевельов НДІ будівельного виробництва В.Балицький НДІ будівельних конструкцій П.Кривошеєв : разом із замовниками експериментального будівництва активізувати роботу із загальної координації проведення комплексу науково-технічних досліджень при проведенні експериментального будівництва для подальшого узагальнення їх результатів та розроблення нормативних документів з проектування висотних будинків згідно з рішенням колегії Держбуду № 19 від 19 березня 2003 р. та спільного наказу Держбуду і МНС України №238/225 від 10 грудня 2004 р.; із залученням заінтересованих організацій розробити у першому кварталі 2005 р. погодити та затвердити регламент щодо складу порядку розробки і затвердження проектної документації на будинки і споруди на які відсутні норми проектування; розробити пропозиції щодо участі представників України у постійно діючій робочій групі СНД з проблем висотного будівництва із залученням фахівців міст Москви Санкт-Петербурга і Києва розглянути їх у першому кварталі 2005 р. на постійно діючій науково-технічній раді з проблем висотного будівництва при Головному архітекторі м. Києва та направити до відповідних органів СНД; протягом першого кварталу 2005 року здійснити аналіз стану розроблення нормативної бази з висотного будівництва в Росії в тому числі Московських міських будівельних норм "Багатофункціональні висотні будинки і комплекси" підготувати пропозиції щодо врахування їх при розробленні вітчизняних нормативних документів з проектування і будівництва таких об'єктів а також розробити проект структури нормативного документа з проектування висотних житлових та громадських будинків; розглянути стан проведення в м. Києві експериментального будівництва висотних будинків на засіданні колегії Комітету у другому кварталі 2005 р. 8. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення О.Авдієнко та Управлінню цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві П.Губень протягом першого кварталу 2005 року опрацювати та внести пропозиції щодо джерел фінансування та порядку використання коштів на проведення комплексу науково-дослідних та експериментальних робіт з будівництва висотних будинків за рахунок коштів інвесторів. 9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Комітету Ю. Казмірука. ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ НТРА. БЕРКУТА * * * Довідка В останні роки в умовах сучасної забудови з метою створення містобудівних акцентів у великих містах України в першу чергу в м. Києві виникає потреба в проектуванні житлових і громадських будинків вище 25 поверхів на які відсутні норми проектування. Так за пропозицією МВС України рішенням науково-технічної ради Держбуду в квітні 2002 р. було погоджено програму експериментального будівництва комплексу з шести 34-поверхових будинків на житловому масиві "Троєщина" в м. Києві. Згідно з рішенням колегії Держбуду від 19 березня 2003 р. № 19 в м.Києві за ініціативи ХК АТ "Київміськбуд" зводяться експериментальні висотні житлові будинки будівництво яких супроводжується комплексом наукових і експериментальних досліджень визначених розробленою і затвердженою ХК АТ "Київміськбуд" "Комплексною програмою проведення експериментальних та науково-дослідних робіт при спорудженні високоповерхових вище 25 поверхів монолітно-каркасних житлових будинків у м. Києві" далі - Програма . Програмою передбачено здійснити будівництво п'яти висотних будинків у різних за містобудівним значенням районах м. Києва. На виконання Програми ХК АТ "Київміськбуд" на початок грудня п.р. виконано наступне: 1. Здійснюється будівництво 2-секційного житлового будинку на ділянці Осокорки 7-А мікрорайон у т.ч. на висотній 32-поверховій секції зведено 9 поверхів монолітного каркаса; на 25-поверховій секції зведено 16 поверхів каркаса. 2. Розпочато будівництво 23-36-поверхового житлового будинку на ділянці Позняки 10-А мікрорайон виконано пальове поле та ростверк будинку ведеться будівництво підвальної частини будинку ; 3. Ведуться підготовчі роботи на ділянці 23-36-поверхового будинку на масиві Позняки 10-Б мікрорайон відкопано котлован ведуться роботи з водопониження . 4. По двох висотних будинках на Осокорках 9 мікрорайон та бульварі Дружби Народів 2 проектна документація погоджується в Київдержекспертизі та в Держпожбезпеки МНС України. Для кожного із зазначених висотних будинків на замовлення ХК АТ "Київміськбуд" НДІ будівельного виробництва розроблено "Індивідуальні технічні вимоги на проектування" з урахуванням специфіки конкретного будинку. Вартість розроблення склала 560 0 тис.грн. Реалізація передбачених Програмою комплексу наукових досліджень та інших заходів потребує загального фінансування 1745 0 тис.грн. Станом на грудень 2004 р. учасниками реалізації Програми проводяться такі заходи: НДІ пожежної безпеки ведуться роботи зі створення методики вогневих випробувань конструктивів висотних монолітно-каркасних будинків 40 0 тис. грн. ; НДІ будівельних конструкцій забезпечує роботи із дослідження високоміцного бетону для висотного монолітного домобудування 50 0 тис. грн. . Окремі договори на проведення науково-дослідних та експериментальних робіт Програми знаходяться на розгляді в ХК АТ "Київміськбуд" які через невизначеність подальшого фінансування не укладаються для виконання інших робіт і проведення заходів Програми. Крім того загальні витрати на реалізацію Програми збільшуються в зв'язку з тим що в період погодження проектної документації виникають непередбачені Програмою додаткові дослідження. Так на замовлення ХК АТ "Київміськбуд" Національним авіаційним університетом виконана робота "Експериментальне визначення в аеродинамічній трубі ТАД-2 НАУ аеродинамічних коефіцієнтів та розподілу повітряного тиску на моделі висотного житлового будинку м/р 10-А ж/м Позняки " вартістю 56 тис. грн. У зв'язку зі складними геологічними умовами на земельній ділянці на бульварі Дружби Народів виникла необхідність у проведенні додаткових геофізичних досліджень на 60 0 тис. грн. Необхідно також відмітити що проектування і будівництво висотних монолітно-каркасних житлових будинків ведуть ще декілька будівельних організацій у м. Києві - будівельна корпорація "УкрАзіяБуд" на ж/м Троєщина комплекс із шести 35-поверхових будинків ТОВ "Житло-Буд" на вул. Кловський узвіз 35-поверховий будинок Фірма "Т.М.М." на вул. Звіринецькій два 27-поверхові будинки експериментальне будівництво яких погоджено з Держбудом. На сьогодні незначні за обсягом дослідження крім ХК АТ "Київміськбуд" проводяться будівельною корпорацією "УкрАзіяБуд" відповідно до "Програми робіт з проведення експериментального будівництва комплексу із шести 34-поверхових житлових будинків із монолітного залізобетону в 2-му мікрорайоні житлового масиву Троєщина у Деснянському районі м. Києва" про що у 2004 році складено проміжний звіт. ТОВ "Житло-Буд" та Фірма "Т.М.М." ще не погоджували власні Програми експериментальних робіт з виконавцями. Крім того ряд організацій здійснюють висотне будівництво без погодження з Держбудом та без супроводження науковими та експериментальними дослідженнями. Зазначене свідчить про необхідність посилення роботи з координування Програми базовими науково-дослідними інститутами з урахуванням актуальності проведення додаткових заходів залучення нових учасників до експериментальних досліджень та розподілу між учасниками витрат на їх проведення. За час реалізації Програми суттєво збільшився міжнародний досвід проектування і зведення висотних будинків і комплексів. За ініціативи Держбуду досягнуто попередньої домовленості з Урядом Москви щодо створення постійно діючої робочої групи СНД з залученням фахівців міст Москви Санкт-Петербурга і Києва з метою обміну досвідом і нормативними документами з проектування і будівництва висотних і багатофункціональних комплексів що дасть змогу спільними зусиллями розв'язати проблему нормативно-методичного забезпечення висотного будівництва в першу чергу в м. Києві. Виходячи з фактичного попиту на висотне будівництво про що свідчать звернення різних інвесторів до Держбуду виникає потреба у прискоренні подальшої реалізації Програми її координуванні серед учасників виконавців досліджень створенні вітчизняних нормативних документів для висотного будівництва із залученням інших інвесторів потенційних замовників ВАТ "КиївЗНДІЕП" НДІ будівельного виробництва та НДІ будівельних конструкцій як це передбачено рішеннями колегії Держбуду № 19 від 19 березня 2003 р. та № 125 від 24 вересня 2004р. З метою координації дій з реалізації заходів щодо висотного будівництва Управлінням архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Держбуду регулярно розглядаються актуальні питання з організаціями - учасниками експериментального будівництва структурними підрозділами Київської міськдержадміністрації здійснюється робота з координації наукових досліджень із залученням базових інститутів. Так за ініціативи НДІ будівельного виробництва створено постійно діючу науково-технічну раду з проблем висотного будівництва при Головному архітекторі м. Києва якою проведено два засідання і досягнуто домовленість щодо підтримки Київською міськдержадміністрацією проведення наукових досліджень та розроблення норм з проектування висотних будинків для м. Києва. У 2004 році Управлінням вивчено досвід країн СНД підготовлено спеціальну доповідь яку опубліковано у журналі "Нові технології в будівництві" та виголошено на XX Засіданні Міжурядової ради зі співробітництва у будівельній діяльності країн СНД. Під час обговорення доповіді визнано актуальним об'єднати зусилля країн у створенні нормативної бази з висотного будівництва. Про користь такої кооперації свідчать результати робочої поїздки групи спеціалістів з України до Німеччини та Міжнародної конференції проведеної в НДІ будівельного виробництва у вересні п.р на якій одним із головних питань було висотне будівництво. У листопаді п.р. на засіданні науково-технічної ради Держбуду розглянуто "Пропозиції щодо протипожежного захисту та безпечної експлуатації у випадках надзвичайних ситуацій висотних житлових і громадських будинків торгових та виставкових центрів на які відсутні норми проектування" розроблені УкрНДІпожбезпеки МНС України на виконання окремого доручення Президента України і підготовлено спільний наказ Держбуду та МНС України про їх запровадження. У стадії розроблення спільно з заінтересованими організаціями пропозиції на 2005 рік які передбачається розглянути на постійно діючій науково-технічній раді з проблем висотного будівництва у м. Києві. Виходячи з досягнутого досвіду та з метою поширення висотного будівництва доцільно у 2005 році розпочати розроблення першої редакції спеціальних норм для проектування висотних будинків. Для цього необхідно організувати співпрацю всіх суб'єктів діяльності з впровадження висотного будівництва в тому числі фахівців країн СНД. З метою подальшого вдосконалення роботи з впровадження висотного будівництва в Україні та його нормативно-методичного забезпечення для чергового розгляду питання на засіданні науково-технічної ради Держбуду пропонується проект рішення. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИХ ТА ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ БУДИНКІВ І СПОРУД ЖИТЛОВО-ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ О. АВДІЄНКО