Рішення НТР N 5 від 21.01.2005 р.

Рішення НТР N 5 від 21.01.2005 р. Про Методичні рекомендації з проектування монолітних перекриттів з порожнинами для громадських будівель

Рішення НТР від 21 січня 2005 р. № 5 Про Методичні рекомендації з проектування монолітних перекриттів з порожнинами для громадських будівель Рішення НТР від 21 січня 2005 р. № 5 Розглянувши розроблені Українським зональним науково-дослідним і проектним інститутом по громадському будівництву ВАТ "КиївЗНДІЕП" Методичні рекомендації з проектування монолітних перекриттів з порожнинами для громадських будівель науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити і рекомендувати проектним організаціям до експериментального застосування Методичні рекомендації з проектування монолітних перекриттів з порожнинами для громадських будівель розроблені інститутом ВАТ "КиївЗНДІЕП". 2. Рекомендувати інституту ВАТ "КиївЗНДІЕП": забезпечити науково-технічне супроводження робіт з проектування та зведення перших будинків із застосуванням зазначеного методу улаштування монолітних перекриттів та розроблення техніко-економічних розрахунків їх ефективності; розробити у 2005 році технологічні регламенти з улаштування зазначених перекриттів при масовому застосуванні в будівництві. 3. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення О.Авдієнко надавати науково-методичну допомогу з впровадження монолітних перекриттів з порожнинами у будівництво. ГОЛОВА НТРВ. ЧЕРЕП * * * Довідка В останні роки суттєво збільшились обсяги зведення будинків і споруд житлово-цивільного призначення частка перекриттів яких будується з монолітного залізобетону. Монолітні залізобетонні перекриття влаштовують як суцільні залізобетонні плити які за умови великих прогонів у сучасних будинках мають порівняно зі збірними конструкціями збільшену вагу та витрати матеріалів. Влаштування порожнин у монолітних залізобетонних плитах дає змогу зменшити витрати матеріалів та вагу конструктивних елементів. Найбільш технологічним серед відомих технічних рішень є влаштування циліндричних порожнин що дозволяє бетонувати перекриття в один шар та зменшити витрати матеріалів у перекриттях на 30-40%. При цьому використання порожниноутворювачів раціональне при їх вартості не більше 12 грн. за п.м. Існуюче виробництво пропонує труби вартістю від 5.5 до 20 грн. за п.м. Проектування таких перекриттів на сьогодні існуючою нормативною базою не регламентується тому з метою запровадження зазначеної конструкції перекриттів у практику будівництва надання проектувальникам відомостей щодо методів їх проектування ВАТ "КиївЗНДІЕП" розроблені "Методичні рекомендації з проектування монолітних перекриттів з порожнинами для громадських будівель " далі - Методичні рекомендації . У процесі розробки Методичних рекомендацій на замовлення Semantic Research LC USA було виконано комплекс науково-дослідних робіт що включає розробку теоретичних положень щодо розрахунку та натурні експериментальні дослідження. Попередня апробація технічного рішення на двох об'єктах у м. Києві а також натурне експериментальне дослідження на одному з них підтвердили правильність теоретичних положень закладених у методику розрахунків: фактичні прогини характер розвинення тріщин тензометричні дані щодо деформацій і напружень у бетоні та арматурі відповідали розрахунковим. Досвід науково-технічної розробки та експериментального впровадження узагальнено у науково-технічному звіті: "Комплексне дослідження конструкцій монолітного перекриття" Київ КиївЗНДІЕП 2004 . Конструкцію монолітних перекриттів з циліндричними порожнинами випробувано на вогнестійкість протокол № 8/ПР-04 від 28.05.2004 випробувальним центром ТОВ "ТЕСТ" ліцензія Державного департаменту пожежної безпеки МНС України АА № 632985 Атестат акредитації № UA 6.001.Н.145 м. Бровари Київської обл. вул. Залізнична 8. За результатами випробувань межа вогнестійкості плит склала не менше 61 хв. REI 60 що дозволяє використовувати їх у будинках всіх ступенів вогнестійкості. Методичні рекомендації складаються з чотирьох розділів: "Загальні положення" - відомості про межі використання конструктивні рішення та призначення конструктивних елементів перекриттів пояснення до побудови розрахункових схем перекриттів з порожнинами та технологічними отворами ; "Розрахунки перекриттів на міцність деформації і розкриття тріщин" - положення розрахунку перекриттів методом лімітної рівноваги та методи дискретизації перекриттів за методою кінцевого елементу; "Рекомендації з конструювання" - відомості про матеріали типи та методи з'єднання порожниноутворювачів зі стержневою арматурою у складі монтажних карт; "Рекомендації з розрахунку порожнино-утворювачів і фіксуючих елементів арматурного каркасу". Методичні рекомендації гармонізовано з МСН 1.01-01-96 міжнародним стандартом ISO 5966:82 та міжнародними і національними нормативними документами інших країн. Подальше впровадження монолітних перекриттів з порожнинами можливе за умови проведення додатково науково-технічного супроводження автором розробки - ВАТ "КиївЗНДІЕП" робіт з проектування та зведення перших будинків з розробленням технологічного регламенту з улаштування зазначених перекриттів при масовому їх застосуванні. Методичні рекомендації 25.02.2004 було розглянуто і схвалено науково-технічною радою ВАТ "КиївЗНДІЕП" протокол №2 також розглянуто на секції "Архітектура і будівництво житлово-цивільних будинків і споруд" НТР Держбуду протокол № 7 від 21.10.2004 та рекомендовано до розгляду на засіданні науково-технічної ради Держбуду України. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИХ ТА ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ БУДИНКІВ І СПОРУД ЖИТЛОВО-ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯО. АВДІЄНКО