Рішення НТР N 6 від 21.01.2005 р.

Рішення НТР N 6 від 21.01.2005 р. Про досвід роботи Науково-дослідного інституту будівельного виробництва з дослідження результатів діяльності будівельного комплексу України, підготовки щорічних інформаційних збірників Капітальне будівництво в Україні" та напрями удосконалення зазначеної роботи"

Рішення НТР від 21 січня 2005 р. № 6 Про досвід роботи Науково-дослідного інституту будівельного виробництва з дослідження результатів діяльності будівельного комплексу України підготовки щорічних інформаційних збірників "Капітальне будівництво в Україні" та напрями удосконалення зазначеної роботи Рішення НТР від 21 січня 2005 р. № 6 Заслухавши інформацію начальника Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Т.Шарапової про досвід роботи Науково-дослідного інституту будівельного виробництва далі - НДІ будівельного виробництва з дослідження результатів діяльності будівельного комплексу України підготовки та видання щорічних інформаційних збірників "Капітальне будівництво в Україні" науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити досвід роботи НДІ будівельного виробництва щодо дослідження результатів діяльності будівельного комплексу України підготовки та видання щорічних інформаційних збірників "Капітальне будівництво в Україні". 2. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Т.Шарапова за участю структурних підрозділів Комітету підготувати технічне завдання на виконання науково-дослідної роботи "Дослідження підсумків діяльності будівельного комплексу України за 2004 2000-2004 та 2005-2009 роки підготовка та видання щорічних інформаційних збірників "Капітальне будівництво в Україні". 3. Керівникам структурних підрозділів Комітету щорічно до 25 січня надавати Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Т.Шарапова пропозиції щодо уточнення структури та показників щорічних збірників на відповідний рік. 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Першого заступника Голови Комітету А.Беркуту. ГОЛОВА НТРВ.ЧЕРЕП * * * Довідка Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва вже понад двадцять років починаючи з 1982 року на замовлення Держбуду України виконується робота з дослідження основних показників діяльності будівельного комплексу яка завершується підготовкою та виданням щорічних інформаційно-аналітичних збірників "Капітальне будівництво України". Моніторинг діяльності будівельного комплексу України здійснюється на базі показників офіційної статистичної звітності Держкомстату України а також інформації що надається обласними державними адміністраціями державними будівельними корпораціями об єднаннями тощо. Зазначені показники та інформація аналізуються узагальнюються структуруються та формуються у відповідні розділи та підрозділи збірника. Залежно від завдань які визначаються Держбудом України структура збірника постійно уточнюється та корегується. Крім того під час виконання цієї науково-дослідної роботи враховувались зміни які відбувались у законодавстві та відповідно у статистичній звітності що знайшло відображення у структурі та складі показників. Значні зміни щодо показників зумовлені також інфляційними процесами та запровадженням національної валюти України що також знаходило відображення у збірниках. Як наслідок обсяг збірника протягом 1982-2003 років значно збільшився: кількість показників представлених у збірниках зросла з 898 у 1982 році до 2476 у 2003 році тобто у 2 75 раза кількість сторінок відповідно з 80 до 270 у 3 4 раза . Кількість розділів зросла з 6 до 13 а підрозділів - з 28 до 133. З 1995 року загальні показники капітального будівництва доповнені інформацією щодо науково-технічного забезпечення будівництва з 1997 - щодо стану приватизації майна підприємств будівельного комплексу з 2000 -введено розділ "Інвестиційна та будівельна діяльність" з 2001 - "Про діяльність малих підприємств". Починаючи з 2001 року у збірник включено новий розділ "Житлове будівництво та житловий фонд". Протягом трьох років обсяг інформації вміщеної в цей розділ збільшився більше ніж удвічі. З 2003 року розробляються окремі розділи "Наукові дослідження та аналіз наслідків інвестиційної діяльності будівельного комплексу України" та "Основні показники роботи управлінь капітального будівництва обласних державних адміністрацій". З 2001 року таблиці збірника доповнені коментарями щодо найважливіших тенденцій розвитку будівельного комплексу. Для визначення тенденцій що відбуваються в галузі дуже важливе значення мають стабільність структури подання інформації та можливість співставлення оцінки . Тому починаючи з 1991 року поруч з показниками визначеними у фактичних поточних цінах у збірниках наводяться показники в порівняних цінах які враховують інфляційні процеси. Під час виконання досліджень результатів діяльності будівельного комплексу України НДІ будівельного виробництва постійно відслідковує і враховує можливості використання наявної інформації з метою покращення щорічних інформаційних збірників "Капітальне будівництво України". В останні роки поряд з табличним матеріалом у збірниках вміщено діаграми графіки що полегшує сприйняття наведеної інформації. Інформаційний матеріал збірників дозволяє визначити основні тенденції розвитку будівельного комплексу України в цілому та в розрізі окремих регіонів і використовується фахівцями Держбуду для підготовки аналітичних прогнозних та програмних документів та матеріалів різного спрямування визначених завданням Уряду України Президента України Комітетів Верховної Ради України а також відповідних центральних органів виконавчої влади тощо. Виходячи з наведеного досвід роботи НДІ будівельного виробництва щодо з дослідження результатів діяльності будівельного комплексу України підготовки щорічних інформаційних збірників "Капітальне будівництво України" заслуговує на позитивну оцінку. Враховуючи нові завдання які стоять перед будівельним комплексом на новому етапі розвитку України зазначену науково-дослідну роботу необхідно продовжувати як мінімум протягом 2005-2009 років. Відповідно структуру та склад інформації що відображатиметься у збірниках доцільно щорічно корегувати. Крім того бажано раз на п'ять років починаючи зі збірника за 2004 рік співставляти показники і відповідно відображати тенденції що склались також і за п'ятирічний період у цілому. Напрями та пропозиції щодо подальшої роботи стосовно удосконалення досліджень показників капітального будівельного та підготовки щорічних збірників "Капітальне будівництво України" викладені у проекті рішення науково-технічної ради Держбуду України. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУТ. ШАРАПОВА