Рішення НТР N 18 від 15.04.2005 р.

Рішення НТР N 18 від 15.04.2005 р. Про погодження проекту відомчих будівельних норм

Рішення НТР від 15 квітня 2005 р. № 18 Про погодження проекту відомчих будівельних норм Рішення НТР від 15 квітня 2005 р. № 18 Розглянувши проект відомчих будівельних норм ВБН В.2.3-20077720.01.04-2005 "Магістральні газопроводи. Приєднання катодно-дренажних виводів до труб діаметром до 1420 мм" розроблений Міждержавною асоціацією "Високонадійний трубопровідний транспорт" ЗАТ "Укрспецтерм" і Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України " науково-технічна рада вирішила: 1. Рекомендувати до погодження проект відомчих будівельних норм ВБН В.2.3-20077720-01.04-2005 "Магістральні газопроводи. Приєднання катодно-дренажних виводів до труб діаметром до 1420 мм". ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ НТРА. БЕРКУТА * * * Довідка Проект відомчих будівельних норм ВБН В.2.3-20077720.01.04-2005 "Магістральні газопроводи. Приєднання катодно-дренажних виводів до труб діаметром до 1420 мм" розроблений Міждержавною асоціацією "Високонадійний трубопровідний транспорт" ЗАТ "Укрспецтерм" і Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України відповідно до тематичного плану науково-дослідних робіт ДК "Укртрансгаз" на 2001 р. Ці Норми встановлюють вимоги до приєднання катодно-дренажних виводів до магістральних газопроводів діаметром до 1420 мм і товщиною стінки від 5 мм до 40 мм термітним ручним дуговим та ударно-конденсаторним зварюванням під час їх спорудження та експлуатації. Метою розроблення зазначеного проекту є підвищення надійності і безпеки експлуатації магістральних газопроводів функціонування системи їх електрохімічного захисту. Проектом ВБН передбачено способи приєднання катодно-дренажних виводів матеріали які використовують під час виконання робіт вимоги до проведення робіт із приєднання катодно-дренажних виводів контролю якості зварювання та охорони праці й техніки безпеки. Розроблений проект ВБН враховує вимоги СНиП ІІІ-42-80 "Правила производства и приемки работ. Магистральные трубопроводы". З введенням у дію ВБН "Магістральні газопроводи. Приєднання катодно-дренажних виводів до труб діаметром до 1420 мм" втрачає чинність на території України "Инструкция по термитной приварке выводов ЭХЗ к магистральным газопроводам" ВНИИГАЗ 1984 г. Розроблений проект ВБН погоджено з Державним комітетом України з нагляду за охороною праці Державним департаментом пожежної безпеки МНС України Дочірньою компанією "Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Проект відомчих будівельних норм ВБН В.2.3-20077720.01.04-2005 "Магістральні газопро-води. Приєднання катодно-дренажних виводів до труб діаметром до 1420 мм" має позитивний висновок науково-технічної експертизи яку виконав ЗАТ "Технічний комітет "Спецмонтаж" розглянутий секцією науково-технічної політики у будівництві НТР Держбуду України протокол № 3 від 24 березня 2005 року схвалений і рекомендований до розгляду на засіданні президії науково-технічної ради Держбуду України. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇПОЛІТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У БУДІВНИЦТВІД. БАРЗИЛОВИЧ