Рішення НТР N 19 від 15.04.2005 р.

Рішення НТР N 19 від 15.04.2005 р. Про розгляд проекту Зміни № 1 ДСТУ Б В.1.1-4-98 Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги

Рішення НТР від 15 квітня 2005 р. № 19 Про розгляд проекту Зміни № 1 ДСТУ Б В.1.1-4-98 "Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги" Рішення НТР від 15 квітня 2005 р. № 19 Розглянувши проект Зміни № 1 ДСТУ Б В.1.1-4-98 "Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги" розроблений Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки МНС України науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити проект Зміни № 1 ДСТУ Б В.1.1-4-98 "Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги". 2. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення О.Авдієнко та Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович у місячний термін підготувати наказ про надання чинності Зміни № 1 та сформувати "Справу нормативного документа" у встановленому порядку. 3. Рекомендувати розробнику проекту Зміни № 1 підготувати до перевидання ДСТУ Б В.1.1-4-98 "Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги" з урахуванням проекту Зміни № 1 відповідно до вимог ДСТУ 1.2:2003 "Національна стандартизація. Правила розроблення нормативних документів". ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ НТРА. БЕРКУТА * * * Довідка Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки МНС України відповідно до пункту 1.1.8 Плану науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт на 2002 рік розроблено проект Зміни № 1 ДСТУ Б В.1.1-4-98 "Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги" яким враховано положення європейських норм ЕN 1363-1:1999; ЕN 1363-2:1999; prEN 13501-2:2000 а також практичний досвід використання базового стандарту в Україні. Проект Зміни № 1 ДСТУ Б В.1.1-4-98 виконано у повному обсязі відповідно до технічного завдання узгодженого Держбудом України. Мета розроблення Зміни № 1 полягає в гармонізації норм чинного нормативного документа ? ДСТУ Б В.1.1-4-98 до європейських норм та використання зазначеного стандарту з метою підтвердження відповідності будівельної продукції. Так проектом Зміни № 1 передбачено: доповнення розділу 9 підрозділом "Класи вогнестійкості будівельних конструкцій" у якому наведено правила визначення класу вогнестійкості будівельних конструкцій залежно від нормованих граничних станів з вогнестійкості і значення межі вогнестійкості та наведено приклади позначень класів вогнестійкості; введення додатка В в якому наведено додаткові та альтернативні температурні режими у вогневій печі під час випробувань які відповідають європейському стандарту ЕN 1363-2:1999 Випробування на вогнестійкість. - Частина 2: Альтернативні та додаткові процедури . Такі температурні режими розраховано на випробування будівельних конструкцій призначених для використання в особливих умовах експлуатації наприклад у нафтовій промисловості; наведення у підрозділі 10.1 замість загальної формули для визначення похибки випробувань алгоритму визначення похибки випробувань який враховує відхилення середніх значень температури в печі від значень температур стандартного режиму які мають місце під час випробувань; внесення змін до додатка Б зазначеного стандарту які уточнюють опис розташування термопар на зразку та способів їх закріплення що обумовлено практичними результатами проведення випробувань. Крім названих змін проектом Зміни № 1 передбачено чотири зміни які зумовлені необхідністю актуалізації нормативних посилань наведених у стандарті ще 17 змін стосуються уточнень деяких пунктів стандарту тиску у випробувальній печі густини матеріалу футерівки печі типів перетворювачів температури коригування термінів відповідно до вимог науково-технічної термінології тощо . Введення в дію цих змін дозволить підвищити точність та відтворюваність результатів випробувань будівельних конструкцій на вогнестійкість. Враховуючи обсяг тексту Зміни № 1 який перевищує 50 % обсягу тексту ДСТУ Б В.1.1-4-98 і беручи до уваги вимоги ДСТУ 1.2:2003 яким визначено правила розроблення оформлення та видання змін до нормативних документів Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем житлово-цивільних будинків і споруд підтримує пропозицію погоджувальних організацій щодо перевидання ДСТУ Б В.1.1-4-98 з урахуванням Зміни № 1 обсяг основного тексту 19 сторінок обсяг Зміни № 1 - 15 сторінок . Проект Зміни № 1 ДСТУ Б В.1.1-4-98 пройшов у встановленому порядку державну науково-технічну експертизу за дорученням Держбуду України у ВАТ "КиївЗНДІЕП" і за позитивним висновком його було розглянуто на засіданні секції "Архітектура і будівництво житлово-цивільних будинків та споруд" науково-технічної ради Держбуду України протокол № 4 від 30.03.2005 р. та рекомендовано до розгляду на засіданні президії науково-технічної ради Держбуду України з метою прийняття. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИХТА ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ ЖИТЛОВО-ЦИВІЛЬНИХБУДИНКІВ ТА СПОРУД О.АВДІЄНКО