Рішення НТР N 20 від 15.04.2005 р.

Рішення НТР N 20 від 15.04.2005 р. Про проект Зміни № 4 СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование

Рішення НТР від 15 квітня 2005 р. № 20 Про проект Зміни № 4 СНиП 2.04.05-91 "Отопление вентиляция и кондиционирование" Рішення НТР від 15 квітня 2005 р. № 20 Розглянувши проект Зміни № 4 до чинних в Україі СНиП 2.04.05-91 "Отопление вентиляция и кондиционирование" щодо введення обмеження для проникнення кисню крізь стінку труб із полімерних матеріалів для внутрішніх і зовнішніх мереж водяного опалення науково-технічна рада вирішила: 1. Взяти до відома інформацію Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення О.Авдієнко та АТ ХК "Київміськбуд" щодо необхідності введення в Україні Зміни № 4 до чинних в Україні СНиП 2.04.05-91 "Отопление вентиляция и кондиционирование" якими передбачається запровадження на підставі світового досвіду зокрема Росії та нормативних вимог Європейського Союзу DIN4726 обмеження для проникнення кисню крізь стінку труб із полімерних матеріалів для внутрішніх і зовнішніх мереж водяного опалення. 2. Враховуючи актуальність розвитку в Україні ефективних інженерних рішень систем опалення у житлово-цивільному будівництві із застосуванням перевірених практикою економічних матеріалів і виробів а також зважаючи на те що під час обговорення питання учасниками засідання не було досягнуто єдиного рішення: Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення АТ ХК "Київміськбуд" ДП "УкрСЕПРОтепломережа" доопрацювати обгрунтовуючі матеріали в частині визначення показника одиниці виміру проникнення кисню крізь стінку труб із полімерних матеріалів із урахуванням роз'яснень провідних організацій з проблеми використання трубопроводів із полімерних матеріалів у будівництві; рекомендувати АТ ХК "Київміськбуд" ТК "Спецмонтаж" ДП "УкрСЕПРОтепломережа" опрацювати з ВАТ "КиївЗНДІЕП" рішення і проект Зміни № 4 СНиП 2.04.05-91 "Отопление вентиляция и кондиционирование" згідно з зауваженнями наведеними в листі інституту та висловленими на засіданні науково-технічної ради. 3. Вважати за необхідне враховуючи необов'язковість в Україні сертифікації пластмасових трубопроводів та відсутність необхідного органу з дослідження характеристик такої продукції звернутись до Держспоживстандарту із пропозицією щодо включення трубопроводів із полімерних матеріалів до переліку продукції яка підлягає обов'язковій сертифікації. 4. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення за наслідками доопрацювання матеріалів підготувати разом із співвиконавцями до наступного засідання науково-технічної ради у травні ц.р. узгоджене рішення щодо прийняття Зміни № 4 до СНиП 2.04.05-91 "Отопление вентиляция и кондиционирование" а також визначитись щодо введення їх у дію у терміни узгоджені зі створенням в Україні спеціальної лабораторії щодо обстеження трубопроводів систем опалення з полімерних матеріалів. 5. Для прискорення створення спеціальної лабораторії у системі УкрСЕПРО Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення разом із заінтересованими організаціями у ІІ кварталі ц.р. розробити та внести відповідні пропозиції. 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Комітету Ю.Казмірука. ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ НТРА. БЕРКУТА * * * Довідка Проект Зміни №4 СНиП 2.04.05-91 "Отопление вентиляция и кондиционирование" розроблено на підставі листа АТ ХК "Київміськбуд" від 14.03.05 №7-985 із пропозицією внести відповідні зміни до нормативних документів та згідно з рішенням секції "Архітектура та житлово-цивільне будівництво" науково-технічної ради Держбуду України від 10.03.2005 №3 щодо приведення норм із застосування полімерних трубопроводів системи опалення у відповідність до вимог європейських стандартів на прикладі Росії. Чинна на сьогодні Зміна №2 СНиП 2.04.05-91 "Отопление вентиляция и кондиционирование" прийнята в Україні на підставі Міждержавної зміни введеної в Російській Федерації містить вимогу щодо наявності у складі труб із полімерних матеріалів антидифузійного шару але не визначає його ефективності яка на практиці буває різною у різних підприємців-виробників труб із полімерних матеріалів для систем водяного опалення. Метою нормативного запровадження є введення кількісного обмеження дифузії кисню крізь стінку полімерних трубопроводів що використовуються в системах опалення будинків і споруд разом із металевими трубами у тому числі у зовнішніх системах теплопостачання або з приладами та обладнанням що мають обмеження за вмістом розчиненого у воді кисню. Це нормативне обмеження діє в країнах Європейського Союзу DІN 4726 . Його введено з 2003 року у Російській Федерації у новій редакції СНиП 41-01-2003 "Отопление вентиляция и кондиционирование" яким у Росії замінено СНиП 2.04.05-91 "Отопление вентиляция и кондиционирование" чинний до цього часу в Україні. Актуальність і необхідність зазначеного обмеження обумовлені різноманітністю інженерних систем із полімерних матеріалів що застосовуються в Україні при улаштуванні внутрішніх систем водяного опалення разом із металевими опалювальними приладами радіаторами та конвекторами . Такі рішення за даними німецьких та російських науково-дослідних організацій схильні до провокування внутрішньої корозії за умов дифузії кисню крізь стінку полімерних трубопроводів яка становить більше 0 1 г/м3 за добу. Введення цього обмеження заборонить застосування неякісних трубопроводів які не мають дифузійного шару дозволить розширити межі використання у системах водяного опалення сучасної сертифікованої трубопровідної продукції і забезпечить подовження терміну дії металевих компонентів систем опалення в т.ч. із радіаторами арматурою та приладами обліку. На проект Зміни №4 отримано позитивні висновки та відгуки провідних будівельно-монтажних організацій: тресту АТ ХК "Київміськбуд" корпорації "Монтажспецбуд" "Сантехнік ЛТД і К" АТ "Київпроект" ДП "ЦентрСЕПРОтепломережа" а також позитивний висновок науково-технічної експертизи технічного комітету стандартизації "Спецмонтаж". Враховуючи що зазначене обмеження Зміни №4 стосується молекулярної структури полімерних трубопроводів які попередньою міждержавною Зміною №2 дозволяються до застосування в системах водопостачання та опалення житлових та громадських будинків і узгоджені з відповідними державними наглядовими органами проект Зміни №4 додатково з МОЗ та МНС України погодження не потребує. Разом з тим застосування у житлово-цивільному будівництві поліетиленових трубопроводів конкретного підприємства-виробника здійснюється за наявності відповідних сертифікатів на підставі висновків санітарно-гігієнічних та пожежних органів. Рішення щодо проекту Зміни №4 розглянуто на секції "Архітектура та житлово-цивільне будівництво" протокол від 10.03.05 №3 та рекомендовано до розгляду на засіданні науково-технічної ради Держбуду України. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИХ ТА ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМБУДИНКІВ І СПОРУД ЖИТЛОВО-ЦИВІЛЬНОГОПРИЗНАЧЕННЯО.П. АВДІЄНКО