Рішення НТР N 22 від 13.05.2005 р.

Рішення НТР N 22 від 13.05.2005 р. Про визначення Головної організації з нормування праці у будівництві

Рішення НТР від 13 травня 2005 р. № 22 Про визначення Головної організації з нормування праці у будівництві Рішення НТР від 13 травня 2005 р. № 22 З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.1995 р. № 197 "Про заходи поліпшення нормування праці в народному господарстві" та наказу Держбуду України від 19.04.2005 року № 66 "Про затвердження Положення про Головну організацію з нормування праці у будівництві" науково-технічна рада вирішила: 1. Рекомендувати визначити Головною організацією з нормування праці у будівництві Український науково - дослідний центр економіки будівництва "Екобуд" . 2. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Т.Шарапова у тижневий термін підготувати наказ Комітету про визначення Головної організації з нормування праці у будівництві. ГОЛОВУЮЧИЙ НА ЗАСІДАННІЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІТЕТУЮ. КАЗМІРУК * * * Довідка Відповідно до пункту 2 розділу 2 "Організаційна робота" Заходів поліпшення нормування праці в народному господарстві затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.1995 р. № 197 міністерства інші органи державної виконавчої влади повинні були визначити в галузях головні організації відповідальні за розроблення нормативних документів з питань нормування праці. Пунктом 9 розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 р. № 152-р "Про затвердження заходів щодо реалізації Концепції дальшого реформування оплати праці в Україні схваленої Указом Президента України від 25.12.2000 року № 1375" зобов'язано міністерства інші центральні органи виконавчої влади вжити заходів спрямованих на підвищення ефективності роботи головних галузевих організацій. Програмою створення та постійного оновлення галузевої нормативної бази з праці та професійної класифікації у будівництві на 2005-2010 роки затвердженою наказом Держбуду України від 28.12.2004 р. № 243 визначено що організаційне керівництво роботою з розроблення нормативно-методичних документів з праці здійснюється Головною організацію з нормування праці у будівництві далі-Головна організація . Наказом Держбуду України від 19.04.2005 року № 66 затверджено Положення про Головну організацію з нормування праці у будівництві далі - Положення згідно з яким відбір Головної організації повинен здійснюватись із числа науково-дослідних або проектних організацій незалежно від організаційної форми господарювання та власності які мають досвід наукових досліджень розроблення та практичного впровадження нормативно-методичних документів з нормування організації та оплати праці у будівництві позитивно зарекомендували себе в галузі та мають творчий колектив досвідчених фахівців спроможних якісно виконати такі розробки. Функції Головної організації можуть бути покладені на базову організацію напрямом діяльності якої є нормування праці в будівництві. На виконання зазначеного наказу Держбуду на офіційному сайті Держбуду було розміщено повідомлення про відбір організацій для здійснення повноважень Головної організації та встановлено термін подання заявок організаціями - до 12 травня 2005 року. У визначений термін поступили та опрацьовані заявки Українського науково - дослідного центру економіки будівництва "Екобуд" далі-Центр "Екобуд" та Українського державного науково-дослідного центру ціноутворення у будівництві "Цінобуд" далі-Центр "Цінобуд" . . Центр "Екобуд" практично тривалий час здійснює функції Головної організації з нормування праці у будівництві. Центр систематично аналізує стан нормування праці у будівництві. Ним розролено Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 який постійно доповнюється Методичні рекомендації з проектування та перегляду норм часу на будівельно - монтажні роботи Положення з нормування праці у будівництві зареєстроване у Мін'юсті Програму створення та постійного оновлення галузевої нормативної бази з праці та професійної класифікації у будівництві на 2005-2010 роки. Центр "Екобуд" є базовою організацією Держбуду із зазначених питань. Центр "Цінобуд" створено на базі УкрНДС і спеціалізується на питаннях ціноутворення у будівництві розроблення ресурсних елементів кошторисних норм а також питаннях що стосуються нормування праці у частині визначення затрат на оплату праці які є складовою ціни на виконання будівельно-монтажних робіт. Виходячи із показників що характеризують діяльність організацій які претендують на здійснення функцій Головної організації більше відповідає вимогам щодо Головної організації - Центр "Екобуд". ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯЕКОНОМІКИ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУБУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУК. ШЕВЧУК