Рішення НТР N 25 від 13.05.2005 р.

Рішення НТР N 25 від 13.05.2005 р. Про досвід роботи СП УКРІНТЕРМ" (м. Біла Церква) з виробництва та впровадження автономних систем опалення"

Рішення НТР від 13 травня 2005 р. № 25 Про досвід роботи СП "УКРІНТЕРМ" м. Біла Церква з виробництва та впровадження автономних систем опалення Рішення НТР від 13 травня 2005 р. № 25 Спільне підприємство "УКРІНТЕРМ" створено 17 лютого 1994 року і за 11 років своєї діяльності воно здобуло репутацію стабільного вітчизняного підприємства-виробника яке завдяки цілеспрямованій стратегії розвитку орієнтації на провідних світових виробників вважається лідером у впровадженні новітньої опалювальної техніки в Україні а також у країнах СНД. За цей період підприємством змонтовано й введено в експлуатацію більш як 1880 потужних та енергозберігаючих дахових котелень у різних регіонах України та Європи. "УКРІНТЕРМ" силами високопрофесійного колективу постійно нарощує свою виробничу базу: створено розгалужену мережу представництв у всіх регіонах України в Росії Бєларусі Молдові Румунії загальною чисельністю 1664 працівники. Рішенням колегії Держбуду України від 22.09.99 №55 було схвалено науково-технічний напрям діяльності фірми "УКРІНТЕРМ" та визначено базовою організацією Держбуду України із впровадження енергозберігаючих автономних систем опалення теплозабезпечення та гарячого водопостачання в масове житлово-цивільне будівництво України. За ініціативи підприємства та за участю Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення вперше в країнах СНД були розроблені та затверджені Держбудом нові нормативні документи з проектування й експлуатації дахових модульних котелень запроваджені довідники та посібники які періодично уточнюються та перевидаються. На базі українських нормативних документів Держбудом Російської Федерації прийнято аналогічні норми з проектування автономних систем децентралізованого теплозабезпечення на території Росії. Значну допомогу у формуванні перспективних напрямів діяльності у регіонах надає створена "УКРІНТЕРМ" Асоціація інженерів енергоефективних технологій АІЕТУ якою на щорічних засіданнях та наукових конференціях обговорюються актуальні питання в т.ч. розвитку нормативної бази. Заслухавши інформацію генерального директора "УКРІНТЕРМ" Мороза П.М та начальника Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Авдієнка О.П. про діяльність та перспективи розвитку співпраці "УКРІНТЕРМ" з Держбудом з метою подальшого вдосконалення вітчизняної нормативної бази з інженерного обладнання будівель і споруд та наближення її до європейських стандартів науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити діяльність науково-технічної організації "УКРІНТЕРМ" спрямовану на виконання завдань Держбуду щодо запровадження у будівництві та реконструкції будинків і споруд сучасного енергозберігаючого теплогенеруючого обладнання створення вітчизняної нормативної бази з проектування будівництва та експлуатації систем тепловодопостачання а також забезпечення науково-методичного супроводу. 2. Рекомендувати "УКРІНТЕРМ": продовжити співпрацю зі структурними підрозділами Держбуду з питань запровадження сучасних енергоефективних систем автономного тепловодопостачання у будівлях та спорудах; підготувати необхідні матеріали та подати до Держбуду щодо підтвердження статусу базової організації Держбуду згідно з вимогами "Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у сфері будівництва промисловості будівельних матеріалів архітектури й містобудування" затвердженого наказом Держбуду України від 20.11.2003 р. №191; узагальнити вітчизняний та зарубіжний досвід у сфері застосування автономних систем опалення дахових котелень; протягом 2005 р. опрацювати та внести до Держбуду пропозиції щодо перспективних науково-технічних розробок із проблеми та розроблення за участю АІЕТУ нових і вдосконалення існуючих нормативно-методичних документів з інженерного обладнання; взяти участь у фінансуванні та проведенні наукових досліджень із обстеження існуючих багатоквартирних житлових будинків обладнаних різними поквартирними системами опалення з метою прийняття виважених рішень щодо їх поширення. 3. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення О.Авдієнко Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович разом із "УКРІНТЕРМ": активізувати роботу щодо проведення наукових та експериментальних досліджень із впровадження високоефективних автономних систем у першу чергу з реконструкції існуючих котелень розміщених у підвалах будинків висотних будинках і спорудах житлово-цивільного призначення з метою формування пропозицій щодо подальшого вдосконалення нормативних документів з даної проблеми; забезпечити розроблення та підготувати до затвердження у 2005 р. нову редакцію ДБН "Котельні установки" із залученням заінтересованих організацій; розглянути у II півріччі ц.р. посібники інші методичні документи розроблені "УКРІНТЕРМ" для проектних монтажних та експлуатаційних організацій та за результатами внести пропозиції щодо доповнення та вдосконалення методичних документів для користувачів. 4. Рекомендувати Раді міністрів АР Крим обласним Київській та Севастопольській міським держадміністраціям науково-дослідним проектним та будівельним організаціям на підставі узгоджених техніко-економічних обґрунтувань до застосування автономних модульних котельних установок та іншого сучасного опалювального обладнання що забезпечує зниження капітальних і експлуатаційних витрат для тепловодопостачання будівель і споруд на рівні сучасних вимог галузі. 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника Голови Комітету Ю.Казмірука. ГОЛОВУЮЧИЙ НА ЗАСІДАННІЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІТЕТУЮ. КАЗМІРУК * * * Довідка Рішенням колегії від 22 вересня 1999 року №55 Держбуду України розглянуто питання про діяльність Спільного підприємства "УКРІНТЕРМ" далі УКРІНТЕРМ щодо впровадження в масове житлово-цивільне будівництво України енергозберігаючих автономних систем опалення схвалено науково-технічний напрям діяльності підприємства рекомендовано до застосування на підставі техніко-економічних обґрунтувань автономні системи опалення та гарячого водопостачання як альтернативу централізованому теплозабезпеченню для будівництва об'єктів житлово-цивільного промислового призначення реконструкції та модернізації інженерного обладнання. Зазначеним рішенням колегії УКРІНТЕРМ визначено базовою науково-виробничою організацією Держбуду з розроблення і впровадження автономних систем опалення в житлово-цивільному будівництві. Кількість працюючих на підприємстві становить 153 особи. Всього ж у системі УКРІНТЕРМ працює 1664 особи у всіх регіонах України які виконують повний комплекс робіт - від проектування до здачі об'єктів в експлуатацію. Загальний об'єм робіт за 2004 рік склав більше 150 млн. грн. Підприємством накопичено практичний досвід роботи теплогенеруючого обладнання з урахуванням різних кліматичних умов та екстремальних особливостей - неналежної якості газу води електроенергії. У кожному регіоні України створено мережу представництв із впровадження енергозберігаючого обладнання нових технологій систем опалення і гарячого водопостачання. Працює учбовий центр із діагностичним обладнанням де щомісячно проходить навчання більше 50 фахівців. З метою об'єднання наукового потенціалу в системі УКРІНТЕРМ у 2000 році створена Асоціація інженерів енергоефективних технологій України АІЕТУ діяльність якої спрямована на об'єднання зусиль проектних організацій з виробниками і монтажними організаціями теплогенеруючого обладнання. Так 41 підприємство із 20 областей України та ряд закордонних фірм тісно співпрацюють із впровадження передового досвіду нових розробок у цій галузі акумулюють і пропагують ідеї. У 2004-2005 роках за сприяння АІЕТУ видано два збірники рекомендацій для проектних організацій щодо варіантів розміщення і компонування модульних дахових котелень. Сьогодні УКРІНТЕРМ забезпечує випуск великого спектру обладнання для автономних систем опалення і гарячого водопостачання. Це модульні котельні установки потужністю від 80 кВт до 3 МВт обладнання водопідготовки теплопунктів. Спільно з французькою компанією "Шаффото і Морі" відкрито збиральне виробництво двоконтурних настінних котлів потужністю 20 23 28; одноконтурних котлів 8 18 кВт. У 2004 році підприємством розгорнуто виробництво підлогового опалювального апарату "УКРІНТЕРМ - 13 кВт ". На початку 2005 року освоєно повну гаму одноконтурний/двоконтурний відкрита/закрита камери згоряння апарата настінного "Надія" 35кВт . Спільно з італійською фірмою "Групо Імар" налагоджено випуск підлогових котлів з чавунними теплообмінниками потужністю 35 42 50 80 100 кВт. Разом з французькою фірмою "Атлантік Груп" розпочато в м. Кам'янці-Подільському виробництво газових котлів потужністю до 10 МВт. За погодженням з Держбудом налагоджено серійне виробництво сигналізаторів загазованості "Лелека" та "Лелека-2". Постійно триває робота з впровадження в Україні досягнень та досвіду провідних європейських виробників. Співпраця з відомими фірмами Мерлоні Термосанітарі ГРУНДФОС Атлантік Груп Алфа Лаваль ХОНЕВЕЛ Данфос ОВЕНТРОП підтверджує перспективність вибраного напряму розвитку. Продукція УКРІНТЕРМ сертифікована в Україні Росії Білорусії Молдові ряді інших країн ЄС. Підприємство вперше в Україні в галузі виробництва теплогенеруючого обладнання одержало міжнародний та український сертифікати Системи Менеджменту Якості ISO 9001:2000 а також Системи Екологічного Менеджменту ISO 14001:2004 для проектування виробництва і реалізації теплогенеруючого обладнання і систем холодного/гарячого водопостачання спільно з міжнародною організацією БЮРО ВЕРІТАС. За час роботи змонтовано і введено в дію 1880 модульних котельних установок системи "УКРІНТЕРМ" які завдяки своїм конструктивним особливостям мають ряд переваг над обладнанням інших виробників. Застосування модульних котельних установок системи "УКРІНТЕРМ" дозволяє знизити собівартість обслуговування обладнання на 30% забезпечити економію газу до 30% електроенергії - до 50% а витрати мешканців квартир будинків за опалення і гаряче водопостачання зменшуються на 35-40%. У співпраці з Держбудом СП "УКРІНТЕРМ" брало участь у розробленні розділів ДБН В 2.5-20-2001 "Газопостачання" наразі бере дольову участь у розробленні та фінансуванні нового ДБН В 2.5-...-2004 "Котельні установки". За сприяння спеціалістів підприємства вперше серед пострадянських країн були розроблені нові нормативні документи посібники з проектування і експлуатації дахових модульних котелень які регулярно переглядались у 1997 1999 2002 2004 роках. За останні шість років "УКРІНТЕРМ" розроблено видано та розповсюджено посібники для навчальних закладів проектних та монтажних організацій щодо особливостей застосування автономних модульних котельних установок у системах опалення житлово-цивільних будинків і споруд: "Модульні котельні установки системи "УКРІНТЕРМ" 1- 2- 3-є видання 1999 2002 2004 роки "Альбом варіантів розміщення і компонування котелень з обладнанням системи "УКРІНТЕРМ" 1- 2-е видання 2004 2005 роки "Рекомендації по проектуванню вбудованих і прибудованих котельних установок і установці побутових теплогенераторів працюючих на природному газі" 1- 2-е видання перероблене і доповнене Посібник до СНиП II-35-76 "Рекомендації по розміщенню газового обладнання в підвальних приміщеннях" заміна існуючих застарілих котелень що працюють на твердому паливі і розміщені в підвальних і цокольних приміщеннях на сучасне обладнання що працює на природному газі . На базі українських нормативів розроблено аналогічні в Російській Федерації а 25.09.03 Московським проектно-конструкторським інститутом "Сантехмонтаж" розглянуто запропоновану Держбудом Росії документацію на модульні автоматизовані котельні системи "УКРІНТЕРМ" та рекомендовано їх до застосування в автономних системах децентралізованого теплозабезпечення прибудованих вбудованих дахових установках тепловодопостачання. СП "УКРІНТЕРМ" здійснює науково-дослідні розробки спільно з КНУБА які проходять апробацію на реальних об'єктах та представлені у підготовлених до друку посібниках. Після введення в 2001 році нової редакції ДБН "Газопостачання" розпочалося широке впровадження поквартирних систем опалення та гарячого водозабезпечення. При застосуванні настінних двоконтурних котлів виробництва УКРІНТЕРМ економія на опалення і гарячу воду склала більше 50%. Середня сім'я з 4-х чоловік яка проживає в 3-кімнатній квартирі при переході на поквартирне теплопостачання отримує 750-800 грн. річної економії. Менш ніж за 5 років всі витрати на придбання обладнання проектні та монтажні роботи окуповуються за рахунок економії витрат на опалення і гаряче водопостачання. Широке застосування обладнання цього підприємства дозволить значно знизити капітальні й експлуатаційні витрати на виробництво транспортування і регулювання тепла для потреб систем опалення і гарячого водопостачання житлово-комунального комплексу України. Перспективи розвитку підприємства та напрями діяльності як базової організації Держбуду було обговорено за участю керівництва Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення на черговому засіданні АІЕТУ в м. Харкові 23 лютого 2005 р. Пропозиції викладено в резолюції яка направлена всім заінтересованим організаціям. Резолюцією рекомендовано Держбуду враховуючи набутий досвід СП "УКРІНТЕРМ" розглянути його на науково-технічній раді з метою визначення подальших напрямів розвитку систем автономного опалення та гарячого водопостачання у житлово-цивільному будівництві. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИХ ТА ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМБУДИНКІВ І СПОРУД ЖИТЛОВО-ЦИВІЛЬНОГОПРИЗНАЧЕННЯО. АВДІЄНКО