Рішення НТР N 31 від 10.06.2005 р.

Рішення НТР N 31 від 10.06.2005 р. Про розгляд проекту ДБН Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування

Рішення НТР від 10 червня 2005 р. № 31 Про розгляд проекту ДБН "Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування" Рішення НТР від 10 червня 2005 р. № 31 Розглянувши доопрацьований відповідно до рішення науково-технічної ради Держбуду України від 15 серпня 2003 року № 67 проект державних будівельних норм "Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування" розроблений Українським державним головним науково-дослідним виробничим інститутом інженерно-технічних і екологічних вишукувань і Українським науково-дослідним інститутом прогресивних технологій у комунальному господарстві науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити проект ДБН В.2.4-…-2005 "Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування" і рекомендувати його до затвердження з врахуванням застереження щодо поступовості набуття чинності вимог пунктів 2.4 абз.3; 2.6; 3.22 -3.24 якими регламентовано вимоги міжнародних стандартів стосовно безпеки довкілля. 2. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві В.Баглай підготувати наказ про прийняття з наданням чинності зазначених державних будівельних норм та сформувати "Справу нормативного документа" у встановленому порядку. 3. Відділу промислової забудови та проблем ЧАЕС Г.Перекута разом з базовими організаціями з науково-технічної діяльності за відповідним напрямом діяльності Держбуду України - Українським державним головним науково-дослідним виробничим інститутом інженерно-технічних і екологічних вишукувань В.Соколов та Українським державним науково-дослідним і проектно-вишукувальним інститутом водопостачання і каналізації О.Шаповал - розглянути пропозиції щодо розроблення нормативного документа яким би регламентувались питання знезараження фільтрату з полігонів твердих побутових відходів. ЗАСТУПНИК ГОЛОВИНАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИА. БЕРКУТА * * * Довідка Проект державних будівельних норм "Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування" розроблено відповідно до плану робіт зі стандартизації Держбуду України на 2001 рік. Необхідність зазначеної розробки обумовлена тим що до цього часу на території України питання проектування полігонів твердих побутових відходів регламентує "Інструкція з проектування і експлуатації полігонів для твердих побутових відходів" розроблена за часів СРСР Академією комунального господарства ім. К.Д.Памфілова та затверджена Мінжитлокомунгоспом РРФСР у 1981 році. Основною метою розроблення проекту зазначених Норм є створення національного нормативно-правого акта який би враховував практичний досвід в тому числі й міжнародний накопичений у цій сфері вимоги міжнародних конвенцій з питань охорони довкілля та безпечності життєдіяльності людини до яких приєдналась Україна і виконання вимог якого б забезпечувало надійну ізоляцію таких споруд санітарне та епідеміологічне благополуччя населення безпеку довкілля запобігало б розвиткові небезпечних геологічних процесів і явищ в умовах різкого зростання обсягів відходів. Ці Норми поширюються на проектування нового будівництва реконструкцію технічне переоснащення і рекультивацію полігонів твердих побутових відходів. Ними передбачено вимоги до: видів відходів які можуть прийматись на цей вид полігонів; земельних ділянок на яких можна розміщувати такий клас споруд; складу проекту на будівництво такого об'єкта; схем розміщення основних споруд; утилізації біогазу полігонів; збирання та знезараження фільтрату; рекультивації земель; механізації; штатного забезпечення тощо. Проект розроблених Норм погоджено Державним департаментом пожежної безпеки МНС України Держнаглядохоронпраці України Мінекоресурсів України МОЗ України Держжитлокомунгоспом України. Проект зазначених норм розглядався на засіданні президії науково-технічної ради Держбуду України в серпні 2003 року і відповідно до рішення № 67 від 15.08.2003 р. був повернутий на доопрацювання оскільки виникли питання щодо фільтрації та знезараження фільтрату відходів тощо. Розробниками було враховано зауваження та пропозиції висловлені як членами президії НТР так і експертною організацією. Відповідно до встановленого порядку проект зазначених Норм пройшов повторну державну експертизу в базовій організації з науково-технічної діяльності Держбуду України за відповідним напрямом - "УкрНДІводоканалпроект" і за позитивним висновком був розглянутий на засіданні секції науково-технічної політики у будівництві протокол № 5 від 19.05.2005 р. схвалений та рекомендований до розгляду президією НТР Держбуду України з метою прийняття. ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ ВІДДІЛУПРОМИСЛОВОЇ ЗАБУДОВИ ТА ПРОБЛЕМ ЧАЕСГ. ПЕРЕКУТА