Рішення НТР N 36 від 03.08.2005 р.

Рішення НТР N 36 від 03.08.2005 р. Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України Про затвердження техніко-економічного обґрунтування реконструкції 1 черги Слов'янської ТЕС з будівництвом дубль-блока 125 МВт з котлами ЦКШ 01

Рішення НТР від 3 серпня 2005 р. № 36 Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження техніко-економічного обґрунтування реконструкції I черги Слов'янської ТЕС з будівництвом дубль - блока 125 МВт з котлами ЦКШ"01 Рішення НТР від 3 серпня 2005 р. № 36 у робочому порядку Розглянувши техніко-економічне обґрунтування реконструкції I черги Слов'янської ТЕС з будівництвом дубль - блока 125 МВт з котлами ЦКШ науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити техніко-економічне обґрунтування реконструкції I черги Слов'янської ТЕС з будівництвом дубль - блока 125 МВт з котлами ЦКШ. 2. Рекомендувати до погодження Держбудом України проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження техніко-економічного обґрунтування реконструкції I черги Слов'янської ТЕС з будівництвом дубль - блока 125 МВт з котлами ЦКШ". ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ НТРА. БЕРКУТА * * * Довідка Техніко-економічне обґрунтування реконструкції I черги Слов'янської ТЕС з будівництвом дубль - блока 125 МВт з котлами ЦКШ розроблено Донецьким Державним проектно-вишукувальним і науково-дослідним інститутом "Теплоелектропроект" далі -інститут на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.04 №648-р "Про заходи щодо реконструкції та модернізації теплоелектростанцій у період до 2010 року" та завдання на розробку техніко-економічного обґрунтування далі - ТЕО реконструкції виданого замовником - Слов'янською ТЕС ВАТ "Донбасенерго" затвердженого 10.11.2004 року. Техніко-економічне обґрунтування створено з метою визначення можливості і необхідності впровадження нової енергозберігаючої екологічно чистої технології спалювання палива погіршеної якості шляхом заміни фізично та морально застарілих котлів котлоагрегатами з циркулюючим киплячим шаром ЦКШ які мають працювати на місцевому низькосортному багатозольному вугіллі Донецького басейну і будуть обладнані електрофільтрами що дозволить зменшити викиди довівши їх до європейських стандартів. Слов'янська ТЕС є структурною одиницею генеруючої компанії ВАТ "Донбасенерго" і має встановлену потужність 980 МВт. На даний час у складі діючого обладнання Слов'янська ТЕС має один енергоблок №7 потужністю 800 МВт введений в експлуатацію в 1971 році має напрацювання 205 тис.год і його залишковий ресурс оцінюється у 6?10 років. Котлоагрегати першої черги введені в експлуатацію у 1954 році вичерпали свій фізичний ресурс і потребують проведення відповідної реконструкції. Крім того електростанція розташована поблизу курортної зони на березі річки Сіверський Донець і питання зменшення викидів забруднюючих речовин в навколишнє середовище є дуже важливим. За економічними та соціальними умовами до вичерпання остаточного ресурсу енергоблоку №7 Слов'янської ТЕС необхідне проведення термінової реабілітації обладнання першої черги для можливості роботи на місцевому низькосортному багатозольному вугіллі Донецького басейну. В ТЕО реконструкція першої черги Слов'янської ТЕС передбачена поетапно. На першому етапі перший пусковий комплекс передбачена установка одного котла ЦКШ у блоці з існуючим обладнанням та відпрацювання оптимального режиму його роботи. На другому етапі другий пусковий комплекс передбачена установка другого котла ЦКШ шляхом заміни турбогенератора №3 з доведенням потужності дубль - блока до 125 МВт. При цьому ставиться завдання максимально використати існуюче обладнання особливо на першому етапі. Котельні агрегати з циркулюючим киплячим шаром передбачено спроектувати та виготовити на вітчизняних підприємствах. На сьогодні технологія спалювання низькосортного вугілля в киплячому шарі є найбільш економічно обґрунтованою. Таким чином зазначений проект дає можливість впроваджувати нові енергозберігаючі екологічно чисті технології спалювання палива погіршеної якості зменшувати шкідливі викиди відроджувати вітчизняне котлобудування. ТЕО реконструкції I черги Слов'янської ТЕС з будівництвом дубль -блока 125 МВт з котлами ЦКШ пройшло комплексну державну експертизу у Центральній службі Укрінвестекспертизи позитивний зведений комплексний висновок від 25.04.05 №45 та рекомендоване до затвердження Кабінетом Міністрів України. До розгляду на науково-технічній раді пропонується скориговане за зауваженнями Держбуду та Центральної служби Укрінвестекспертизи ТЕО реконструкції I черги Слов'янської ТЕС з будівництвом дубль -блока 125 МВт з котлами ЦКШ з такими техніко-економічними показниками: Проектна потужність: електрична - 125 МВт теплова - 110 Гкал Річний відпуск: електроенергії додатковий - 506907 МВт.г теплоенергії що заміщується - 241320 Гкал Загальна кошторисна вартість - 363946 432 тис. грну тому числі: вартість будівельно-монтажних робіт - 48075 437 тис. грн. устаткування -212771 478 тис. грн. пусконалагоджувальні роботи -4861 603 тис. грн. інші витрати -98237 914 тис. грн. термін окупності - 8 років тривалість будівництва - 30 місяців ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ЕКСПЕРТИЗИ ТАКОНТРОЛЮ ВАРТОСТІ У БУДІВНИЦТВІМ. ОСТРОВСЬКА