Рішення НТР N 39 від 03.08.2005 р.

Рішення НТР N 39 від 03.08.2005 р. Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України Про затвердження техніко-економічного обґрунтування будівництва другої черги дослідно-промислової електростанції в с. Чорноморка (Каборга) Очаківського району Миколаївської област"

Рішення НТР від 3 серпня 2005 р. № 3 Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження техніко-економічного обґрунтування будівництва другої черги дослідно-промислової електростанції в с. Чорноморка Каборга Очаківського району Миколаївської області Рішення НТР від 3 серпня 2005 р. № 39 у робочому порядку Розглянувши техніко-економічне обґрунтування будівництва другої черги дослідно-промислової електростанції в с. Чорноморка Каборга Очаківського району Миколаївської області науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити техніко-економічне обґрунтування будівництва другої черги дослідно-промислової електростанції в с. Чорноморка Каборга Очаківського району Миколаївської області. 2. Рекомендувати до погодження Держбудом України проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження техніко-економічного обґрунтування будівництва другої черги дослідно-промислової електростанції в с. Чорноморка Каборга Очаківського району Миколаївської області. ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ НТРА. БЕРКУТА * * * Довідка ТЕО будівництва другої черги ДПЕ в с. Чорноморка Каборга розроблено ВАТ "Інпроектсервіс" м. Миколаїв на виконання окремих доручень Уряду та на основі договору з замовником ДП НВКГ "Зоря" "Машпроект" від 26.06.03 №4694 і завдання на проектування затвердженого замовником у 2003 році. Впровадження у виробництво електро- та теплоенергії газотурбінної техніки розглядається в світовій практиці як альтернатива існуючим технологіям паросилових блоків і є найбільш прогресивним та ефективним. Створення пілотної дослідно-промислової електростанції в с. Чорноморка Каборга на базі парогазової установки ПГУ-160 передбачає дві черги: I черга введення в дію газотурбінної установки ГТЕ-110 у складі газотурбінного двигуна ГТД-110 і турбогенератора. Проект цієї черги розглядався на науково-технічній раді Держбуду у липні 2004 року і був схвалений. У кінці 2004 року перша черга ДПЕ введена в експлуатацію. Потужність I черги ДПЕ дорівнює 110 МВт з ККД близько 36%. II черга техніко-економічне обґрунтування якої розглядається передбачає введення в експлуатацію: паротурбінної установки потужністю 50 МВт з генератором конденсатором та системами; утилізаційної котельної установки з сепаратором пару та системами; електрообладнання для власних потреб високовольтне обладнання та шинопроводи; системи водяного охолодження з береговою насосною станцією та водозабірними спорудами; системи охолодження масла холодильників та повітроохолоджувач генератора; системи хімводоочистки та іншого допоміжного обладнання. Після виконання всього комплексу робіт передбачених у ТЕО загальна потужність ДПЕ буде становити 160 МВт при ККД близько 52%. Істотною особливістю парогазової установки є те що тепло вихлопних газів газових турбін температурою 520-5250С утилізується у водяних котлах-утилізаторах і використовується в парових турбінах для додаткового виробництва електроенергії або для опалення та інших потреб. Передбачені ТЕО об'єкти та обладнання розміщуються на майданчику діючого випробувального комплексу ДП НВКГ "Зоря" "Машпроект" у с. Чорноморка Каборга Очаківського району Миколаївської області на березі Березанського лиману за 70 км від м. Миколаєва. Загальна площа території комплексу 13 74 га. ТЕО передбачає здійснення заходів щодо вибухо- пожежобезпеки захисту від шуму і вібрацій санітарно-побутового медичного та культурно-побутового обслуговування робітників. Будівництво II черги ДПЕ завершить комплекс робіт із створення першої в Україні електростанції з ПГУ великої потужності. Широке використання ПГУ при будівництві нових та модернізації діючих електростанцій України дозволить значно зменшити питомі витрати палива на виробництво електроенергії поліпшити екологічні показники різко знизити капітальні витрати скоротити експлуатаційні витрати чисельність обслуговуючого персоналу. ТЕО пройшло комплексну державну експертизу у Центральній службі Укрінвестекспертизи Держбуду позитивний зведений комплексний висновок від 10.03.05 №15-2005 та рекомендований до затвердження Кабінетом Міністрів України. Міністерство промислової політики України розглянуло та схвалило ТЕО будівництва другої черги ДПЕ. До розгляду на засіданні НТР пропонується ТЕО з основними техніко-економічними показниками: потужність паротурбінної установки з генератором конденсатором системами змащення та керування 50 МВт; загальна кошторисна вартість 130276 259 тис. грн.; в т.ч. будівельно-монтажні роботи 21050 935 тис. грн.; устаткування 66977 441 тис. грн.; інші витрати 42247 883 тис. грн. строк окупності капітальних вкладень 3 2 роки. ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ЕКСПЕРТИЗИ ТАКОНТРОЛЮ ВАРТОСТІ У БУДІВНИЦТВІМ. ОСТРОВСЬКА