Рішення НТР N 40 від 05.08.2005 р.

Рішення НТР N 40 від 05.08.2005 р. Про прийняття спрощеної процедури внесення змін регуляторного характеру до нормативних документів у будівництві

Рішення НТР від 5 серпня 2005 р. № 40 Про прийняття спрощеної процедури внесення змін регуляторного характеру до нормативних документів у будівництві Рішення НТР від 5 серпня 2005 р. № 40 у робочому порядку Розглянувши пропозиції вироблені на спільній нараді представників робочих груп із перегляду регуляторних актів утворених наказом Держбуду України від 10 червня 2005 р. № 93 згідно з дорученням Прем'єр-міністра України до Указу Президента України "Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики" та структурних підрозділів Комітету науково-технічна рада вирішила: 1. Прийняти спрощену процедуру внесення змін регуляторного характеру до нормативних документів у будівництві визнавши: протокольні рішення робочих груп із перегляду регуляторних актів експертними висновками щодо підтвердження змін відповідних нормативних документів; відміну процедури погоджень розроблених Змін будівельних норм і національних стандартів з тими організаціями які погоджували нормативний документ оскільки внесені зміни носять регуляторний характер і не зачіпають технічних положень нормативних документів; обсяг "Справ нормативних документів" які формуються до відповідних змін у складі: витягу з протоколу засідання робочої групи за визначеним напрямом із рішенням про схвалення та рекомендацію до прийняття розробленої Зміни нормативного документа; тексту Зміни у двох примірниках; копії рішення науково-технічної ради Держбуду; копії наказу про затвердження зазначеної зміни. 2. Виключити регуляторні акти відповідно до додатка 1 з переліку регуляторних актів Держбуду України які підлягають перегляду з метою змін з яких Держбуд не є головним розробником та подати пропозиції щодо їх змін головним розробникам цих актів до 12.08.2005 р. 3. Виключити регуляторні акти відповідно до додатка 2 з переліку регуляторних актів Держбуду України які підлягають перегляду з метою змін та внести їх до переліку регуляторних актів Держбуду України які відповідають принципам регуляторної політики. 4. Заступнику Голови Комітету О.Бондаренку та начальнику Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзиловичу терміново повідомити Держпідприємництво України про внесені зміни до зазначених переліків. 5. Провести розширене засідання науково-технічної ради Держбуду України з розгляду підсумків роботи робочих груп із перегляду регуляторних актів 19 серпня 2005 року. ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ НТРА. БЕРКУТА * * * Додаток 1 Регуляторні акти що виключаються з "Переліку регуляторних актів Держбуду України які підлягають перегляду з метою внесення змін" з яких Держбуд не є головним розробником 1. Декрет Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію та сертифікацію" від 10.05.93 № 46-93 2. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку надання органам із сертифікації повноважень на проведення робіт з підтвердження відповідності у законодавчо регульованій сфері" від 28.03.02 № 376. 3. Постанова Кабінету Міністрів України "Про створення національного фонду нормативних документів" від 18.09.02 № 1395. 4. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження правил визначення вартості робіт з підтвердження відповідності у законодавчо регульованій сфері" від 11 квітня 2002 року № 485. 5. Наказ "Положення про фінансування та державне кредитування капітального будівництва що здійснюється на території України" від 23.09.96 № 127/201/173 Мінекономіки Мінфін Держбуд . 6. Наказ "Про затвердження Порядку списання витрат по об'єктах незавершеного будівництва що ліквідуються" від 28.09.95 № 243/150/156/195 Мінекономіки Мінфін Держбуд . ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІТЕТУО. БОНДАРЕНКО * * * Додаток 2 Регуляторні акти що виключаються з "Переліку регуляторних актів Держбуду України які підлягають перегляду з метою внесення змін" та вносяться до "Переліку регуляторних актів Держбуду України які відповідають принципам державної регуляторної політики" 1. Наказ Держбуду України "Про затвердження форм актів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів Переліку виконавчої та іншої документації що надаються державній приймальній робочій комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів переліку внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом житлових будинків у яких квартири та інші приміщення прибудовані за кошти фізичних та юридичних осіб" від 27.02.05 № 21 зареєстрований у Мін'юсті України 16.02.05 за № 236/10516 . 2. Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" від 22.09.04 № 1243. 3. Постанова Кабінету Міністрів України "Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель споруд та інженерних мереж" від 05.05.97 № 409. 4. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення контролю за дотриманням сторонами зобов'язань за договором підряду про виконання робіт на будівництві об'єктів" від 12.05.04 № 609. 5. Наказ Держбуду України "Про затвердження Правил обстежень оцінки технічного стану паспортизації та проведення планово-запобіжних ремонтів газопроводів і споруд на них" від 09.06.98 зареєстрований в Мін'юсті України від 13.11.98 за № 723/3163 . ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІТЕТУО. БОНДАРЕНКО