Рішення НТР N 42 від 19.08.2005 р.

Рішення НТР N 42 від 19.08.2005 р. Про проекти змін до нормативних документів Держбуду України, якими регулюються питання нормування та стандартизації у будівництві

Рішення НТР від 19 серпня 2005 р. № 42 Про проекти змін до нормативних документів Держбуду України якими регулюються питання нормування та стандартизації у будівництві Рішення НТР від 19 серпня 2005 р. № 42 Розглянувши проекти змін нормативних документів підготовлених Управлінням науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві відповідно до висновків робочої групи Держбуду України із перегляду регуляторних актів з питань нормування та стандартизації у будівництві утвореної наказом Держбуду України від 10 червня 2005 року № 93 та на виконання рішення науково-технічної ради Держбуду України від 5 серпня 2005 року № 40 "Про прийняття спрощеної процедури внесення змін регуляторного характеру до нормативних документів у будівництві" науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити та рекомендувати до затвердження проекти змін нормативних документів: Зміна № 2 ДСТУ Б А.3.1-6-96. "Порядок розроблення і постановка на виробництво"; Зміна № 1 ДБН А.1.1-2-93. "ССНБ. Порядок розробки вимоги до побудови викладу та оформлення нормативних документів"; Зміна № 1 ДБН А.1.1-3-93. "ССНБ. Порядок проведення експертизи узгодження затвердження реєстрації видання та скасування нормативних документів"; Зміна № 1 ДБН А.2.2-2-96. "Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва"; Зміна № 5 ДБН А.2.3-1-99. "Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення"; Зміна № 1 ДБН А.3.1-9-2000. "Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання". 2. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович до 23 серпня 2005 року підготувати наказ про затвердження та надання чинності зазначеним змінам та сформувати "Справи нормативних документів" відповідно до вимог ДСТУ 1.2:2003 "Правила розроблення національних нормативних документів". ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ НТРА. БЕРКУТА * * * Довідка На виконання доручення Прем'єр-міністра України від 07.06.05 №28646/1/1-05 до Указу Президента України від 1 червня 2005 року №901/2005 "Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики" Держбудом України наказом від 10 червня 2005 року № 93 утворено робочу групу із перегляду регуляторних актів з питань нормування та стандартизації у будівництві. Протокольним рішення засідання робочої групи від 15 липня 2005 року включені до переліку регуляторних актів Держбуду України якими регулюється питання нормування та стандартизації у будівництві і які підлягають перегляду шляхом внесення змін такі регуляторні акти: ДСТУ Б А.3.1-6-96 Управління організація і технологія. Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановка на виробництво; ДБН А.1.1-2-93 ССНБ. Порядок розробки вимоги до побудови викладу та оформлення нормативних документів; ДБН А.1.1-3-93 ССНБ. Порядок проведення експертизи узгодження затвердження реєстрації видання та скасування нормативних документів; ДБН А.2.2-2-96 Проектування. Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва; ДБН А.3.1-5-96 Управління організація і технологія. Організація будівельного виробництва; ДБН А.2.3-1-99 Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення; ДБН А.3.1-9-2000 Управління організація і технологія. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання. Висновки робочої групи з відповідності зазначених нормативних документів принципам державної регуляторної політики з пропозиціями текстів змін до цих нормативних документів опрацьовані базовими організаціями Держбуду України за відповідними напрямами діяльності. На виконання рішення науково-технічної ради Держбуду України від 5 серпня 2005 року № 40 "Про прийняття спрощеної процедури внесення змін регуляторного характеру до нормативних документів у будівництві" підготовлено до розгляду на засіданні президії науково-технічної ради Держбуду України погодження проектів змін до нормативних документів Держбуду України якими регулюється питання нормування та стандартизації у будівництві. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇПОЛІТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙУ БУДІВНИЦТВІД. БАРЗИЛОВИЧ