Рішення НТР N 43 від 19.08.2005 р.

Рішення НТР N 43 від 19.08.2005 р. Про погодження проектів гармонізованих національних стандартів ДСТУ ISO 10211-1:2005 та ДСТУ ISO 10211-2:2005

Рішення НТР від 19 серпня 2005 р. № 43 Про погодження проектів гармонізованих національних стандартів ДСТУ ISO 10211-1:2005 та ДСТУ ISO 10211-2:2005 Рішення НТР від 19 серпня 2005 р. № 43 у робочому порядку Розглянувши проекти національних стандартів ДСТУ ISO 10211-1:2005 "Теплопровідні включення в будівельній конструкції. Обчислення теплових потоків і поверхневих температур. Частина 1. Загальні методи" та ДСТУ ISO 10211-2:2005 "Теплопровідні включення в будівельній конструкції. Обчислення теплових потоків і поверхневих температур. Частина 2. Лінійні теплопровідні включення" ідентичного ступеня відповідності щодо міжнародних стандартів ISO 10211-1:1995 та ISO 10211-2:1995 підготовлені до впровадження в Україні колективом Інституту технічної теплофізики НАН України на замовлення Держспоживстандарту України науково-технічна рада вирішила: 1. Погодити проекти зазначених гармонізованих національних стандартів ДСТУ ISO 10211-1:2005 та ДСТУ ISO 10211-2:2005. 2. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович підготувати лист-погодження зазначених стандартів відповідно до встановленого порядку. ГОЛОВУЮЧИЙ НА ЗАСІДАННІЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІТЕТУЮ. КАЗМІРУК * * * Довідка Проекти національних стандартів ДСТУ ISO 10211-1:2005 "Теплопровідні включення в будівельній конструкції. Обчислення теплових потоків і поверхневих температур. Частина 1. Загальні методи" та ДСТУ ISO 10211-2:2005 "Теплопровідні включення в будівельній конструкції. Обчислення теплових потоків і поверхневих температур. Частина 2. Лінійні теплопровідні включення" ідентичного ступеня відповідності тотожний переклад щодо міжнародних стандартів ISO 10211-1:1995 та ISO 10211-2:1995 підготовлено до впровадження в Україні колективом Інституту технічної теплофізики НАН України на замовлення Держспоживстандарту України відповідно до Плану державної стандартизації з гармонізації національних стандартів міжнародним та європейським на 2004 рік. Впровадження зазначених стандартів має на меті досягнення єдності методів чисельних розрахунків теплових потоків і поверхневих температур у будівельних конструкціях за наявності в них теплопровідних включень теплових містків . Ці методи можуть бути застосовані для одержання коефіцієнтів лінійного та точкового теплопередавання і температурних факторів поверхонь. Підготовленими проектами гармонізованих національних стандартів встановлено метод чисельного розрахунку теплових потоків і поверхневих температур термічних опорів коефіцієнтів теплопередавання температурних факторів поверхонь що стосуються будівельних огороджувальних конструкцій які містять теплопровідні включення а також основні правила моделювання конструкції і методи обчислювання різних характеристик та рекомендацій щодо забезпечення необхідної точності чисельних результатів отримуваних цими методами. Основною перевагою впровадження в Україні зазначених стандартів є єдність термінів і визначень фізичних величин та формул їх обчислення познак і одиниць а також уніфікація методу чисельних розрахунків теплопередавальних властивостей огороджувальних будівельних конструкцій які містять лінійні та точкові теплопровідні включення що є важливим фактором у подоланні бар'єрів у міжнародному технічному спілкуванні. Враховуючи що підготовлені проекти гармонізованих національних стандартів розраховані на застосування у сфері будівництва базові організації з науково-технічної діяльності Держбуду України НДІБК та КиївЗНДІЕП розглядали як першу так і доопрацьовану останню їх редакції. За позитивними висновками цих організацій зазначені проекти було розглянуто на секції науково-технічної політики у будівництві НТР протокол № 8 від 16.08.05 та рекомендовано до погодження науково-технічною радою Держбуду України. УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇПОЛІТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙУ БУДІВНИЦТВІД. БАРЗИЛОВИЧ