Рішення НТР N 47 від 19.08.2005 р.

Рішення НТР N 47 від 19.08.2005 р. Про проект Закону України Про внесення змін до деяких Законів України" (щодо проведення комплексної державної експертизи)"

Рішення НТР від 19 серпня 2005 р. № 47 Про проект Закону України "Про внесення змін до деяких Законів України" щодо проведення комплексної державної експертизи Рішення НТР від 19 серпня 2005 р. № 47 Розглянувши проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" щодо проведення комплексної державної експертизи науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити проект Закон України "Про внесення змін до деяких Законів України" щодо проведення комплексної державної експертизи . 2. Управлінню цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві П.Губень забезпечити погодження проекту Закону України із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та подати на розгляд до Кабінету Міністрів України. ГОЛОВУЮЧИЙ НА ЗАСІДАННІЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІТЕТУЮ. КАЗМІРУК * * * Довідка Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" щодо проведення комплексної державної експертизи розроблено на виконання доручення Президента України від 18.07.05 № 1-1/714 та Прем'єр-міністра України від 21.07.05 № 37532/1/1-05 щодо порядку здійснення експертизи інвестиційних програм і проектів у сфері містобудування єдиним органом виконавчої влади. Змінами до деяких законів України передбачається удосконалення процедури проведення державної експертизи за принципом організаційної єдності шляхом скасування відомчої належності окремих державних експертиз та створення єдиного органу - Центральної служби Укрдержекспертизи. Прийняття змін до законів України "Про інвестиційну діяльність" "Про пожежну безпеку" "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення" "Про екологічну експертизу" "Про енергозбереження" "Про охорону праці" дасть змогу внести зміни до нормативно-правових актів які регулюють проведення державної експертизи інвестиційних програм та проектів будівництва що дозволить удосконалити процедуру проведення державної експертизи за принципом організаційної єдності шляхом скасування відомчої належності окремих державних експертиз та створення єдиного органу - Центральної служби Укрдержекспертизи. До розгляду на науково-технічній раді пропонується проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" щодо проведення комплексної державної експертизи . ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ЕКСПЕРТИЗИ ТАКОНТРОЛЮ ВАРТОСТІ У БУДІВНИЦТВІМ. ОСТРОВСЬКА