Рішення НТР N 48 від 19.08.2005 р.

Рішення НТР N 48 від 19.08.2005 р. Про внесення змін до ДБН А.3.1-5-96 Організація будівельного виробництва

Рішення НТР від 19 серпня 2005 р. № 48 Про внесення змін до ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва" Рішення НТР від 19 серпня 2005 р. № 48 Розглянувши проект змін до ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва" розроблений Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва НДІБВ науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити проект змін до ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва" та рекомендувати його до затвердження. 2. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Т.Шарапова підготувати наказ про затвердження змін до ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва" ГОЛОВУЮЧИЙ НА ЗАСІДАННІЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІТЕТУЮ. КАЗМІРУК * * * Довідка Державні будівельні норми ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва" розроблені Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва НДІБВ затверджені наказом Держкоммістобудування України від 3 квітня 1996 р. № 49 та введені в дію 01 вересня 1996 року. За час що минув після затвердження ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва" нормативно-правове середовище функціонування будівельної галузі зазнало певних змін - скасовано або внесено зміни до деяких законодавчих та нормативних документів які враховувались під час розробки ДБН Закон України "Про охорону праці" Правила пожежної безпеки України ДБН А.3.1-2-93 "Порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт" ДБН А.3.1-3-94 "Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" а також прийнято ряд нових нормативних актів постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.04 № 1243 "Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" від 01.08.05 № 668 "Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві" ДБН А.2.2-3-2004 "Склад порядок розроблення погодження та затвердження проектної документації для будівництва" накази Держбуду України від 05.12.2000 р. № 273 "Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт" та від 18.10.04 № 191 "Про затвердження форм актів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів Переліку виконавчої та іншої документації що надається державній приймальній робочій комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів Переліку внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом житлових будинків у яких квартири та інші приміщення побудовані за кошти фізичних та юридичних осіб" низка нормативних документів що визначають Правила обстеження оцінки та паспортизації технічного стану безпечної та надійної експлуатації будівель споруд та інженерних мереж положення яких необхідно врахувати в ДБН. Ці обставини а також накопичений досвід щодо практичного застосування ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва" зумовлює внесення відповідних змін до зазначеного регуляторного акта. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ ТАСТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУТ. ШАРАПОВА