Рішення НТР N 49 від 19.08.2005 р.

Рішення НТР N 49 від 19.08.2005 р. Про погодження пропозицій щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1999 р. № 2328

Рішення НТР від 19 серпня 2005 р. № 49 Про погодження пропозицій щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1999 р. № 2328 Рішення НТР від 19 серпня 2005 р. № 49 Розглянувши пропозиції щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1999 р. № 2328 "Про Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу" підготовлених Управлінням містобудівної політики на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 07.06.05 № 28646/1/1-05 до Указу Президента України від 1.06.05 № 901/2005 "Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики" науково-технічна рада вирішила: 1. Погодитись з пропозиціями щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1999 р. № 2328 "Про Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу" схваленими робочою групою Держбуду України з перегляду регуляторних актів стосовно планування та забудови територій утвореною відповідно до наказу Держбуду України від 10 червня 2005 року № 93. 2. Управлінню містобудівної політики А.Економов у двотижневий термін підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1999 р. № 2328" погодити його в установленому порядку та подати до Кабінету Міністрів України. ГОЛОВУЮЧИЙ НА ЗАСІДАННІЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІТЕТУЮ. КАЗМІРУК * * * Довідка Пропозиції щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1999 р. № 2328 "Про Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу" далі - Порядок розроблені на виконання наказу Держбуду України від 08.08.2005 № 126 відповідно до доручення Уряду від 07.06.05 № 28646/1/1-05 до Указу Президента України від 1.06.2005 № 901/2005 "Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.06.2005 № 272-р "Про деякі заходи щодо приведення регуляторних актів у відповідність із принципами державної регуляторної політики". Пропозиції спрямовані на вдосконалення процедур видачі архітектурно-планувального завдання та інших вихідних даних для проектування об'єктів містобудування виключення надмірної регламентації цих процедур створення сприятливих умов для інвестиційної діяльності в будівництві. Враховано що з прийняттям у 2000 році Закону України "Про планування і забудову територій" суттєво змінені терміни розроблення та надання вихідних даних на проектування об'єкта а також відбулися адміністративні зміни які стосуються органів управління та суб'єктів-розробників вихідних даних. Зокрема відповідно до наказу Держбуду України від 01.11.2000 № 248 госпрозрахункові підрозділи органів містобудування та архітектури місцевих державних адміністрацій які розробляють архітектурно-планувальні завдання реорганізовано у комунальні підприємства. Нова редакція пунктів 2 та 22 Порядку передбачає запровадження діяльності з розроблення та надання вихідних даних для проектування на засадах організаційної єдності "єдиного віконця" чим значно спрощуються процедури і скорочуються терміни отримання замовником вихідних даних. Відповідні зміни запропоновані в інших частинах Порядку. Доповнення до пункту 10 Порядку спрямоване на виключення інформаційних зловживань при наданні вихідних даних які полягають у дублюванні у зазначених документах вимог та положень чинних нормативних документів. З урахуванням неодноразових звернень з місць уточнений перелік ситуацій коли отримання архітектурно-планувального завдання є обов'язковим виключені формулювання які можуть бути тлумачені помилково. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯМІСТОБУДІВНОЇ ПОЛІТИКИА. ЕКОНОМОВ