Рішення НТР N 54 від 19.08.2005 р.

Рішення НТР N 54 від 19.08.2005 р. Про Концепцію створення єдиної системи органів державного архітектурно-будівельного контролю в Україні

Рішення НТР від 19 серпня 2005 р. № 54 Про "Концепцію створення єдиної системи органів державного архітектурно-будівельного контролю в Україні" Рішення НТР від 19 серпня 2005 р. № 54 Розглянувши "Концепцію створення єдиної системи органів державного архітектурно-будівельного контролю в Україні" підготовлену на виконання доручення Прем'єр-міністра України № 37532/1/1-05 до доручення Президента України від 19.07.2005 року № 1-1/714 щодо вдосконалення дозвільної системи у будівництві та порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та відповідного доручення Віце-прем'єр-міністра України від 22.07.2005 року № 19537/388/1-052 науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити основні засади "Концепції створення єдиної системи органів державного архітектурно-будівельного контролю в Україні" підготовлену державною архітектурно-будівельною інспекцією України та НДІ будівельного виробництва на виконання доручення Прем'єр-міністра України № 37532/1/1-05 до доручення Президента України від 19.07.2005 року № 1-1/714 щодо вдосконалення дозвільної системи у будівництві та порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та відповідного доручення Віце-прем'єр-міністра України від 22.07.2005 року № 19537/388/1-052. 2. Державній архітектурно-будівельній інспекції України С.Старовойтов НДІ будівельного виробництва В.Балицький доопрацювати розроблені основні засади "Концепції створення єдиної системи органів державного архітектурно-будівельного контролю в Україні". 3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату М.Омельяненко Державній архітектурно-будівельній інспекції України С.Старовойтов організувати громадське обговорення основних засад "Концепції створення єдиної системи органів державного архітектурно-будівельного контролю в Україні" та розіслати на опрацювання заінтересованим органам та організаціям. 4. Доопрацьовані й обговорені основні засади "Концепції створення єдиної системи органів державного архітектурно-будівельного контролю в Україні" винести на повторний розгляд засідання президії науково-технічної ради Держбуду України для остаточного затвердження. 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Комітету О. Бондаренка. ГОЛОВУЮЧИЙ НА ЗАСІДАННІЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІТЕТУЮ. КАЗМІРУК * * * Довідка Реалізація концепції державної політики у сфері управління якістю продукції яка затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.08.02 № 447-р та Указу Президента України № 113/2001 від 23.02.01 "Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції" а також завдань соціально-економічного розвитку держави а саме - забезпечення ефективного захисту прав споживачів їх здоров'я і життя від небезпечних продукції послуг довкілля в будівельній галузі забезпечується заходами щодо упередження аварійності об'єктів будівництва під час проведення інспекційного архітектурно-будівельного контролю. Аналізом аварій в будівництві та результатів інспекційних перевірок встановлено що поряд з причинами організаційно-технічного характеру низької якості будівництва є значні недоліки в системі державного нагляду в містобудуванні. Органи державного архітектурно-будівельного контролю з дня свого заснування в 1944 році не набули особливого розвитку ні в структурному а ні в законодавчому а ні в нормативному забезпеченні. У складі служб ДАБК нараховується близько 400 осіб при виконанні будівельно-монтажних робіт в країні наприклад у 2002 році на суму понад 10000 млн.грн. тобто один інспектор у середньому повинен перевірити в рік обсягів робіт на суму понад 25 млн.грн. а тоді як у Польщі Болгарії Чехії навантаження на одного інспектора в перерахунку складає 7 5 млн.гривень що в 3 3 раза менше. Органи архітектурно-будівельного контролю не мають чіткої ієрархічної структури вони з дня заснування підлеглі місцевим радам депутатів фінансуються за рахунок місцевих бюджетів. Знаходячись під тиском органи архітектурно-будівельного контролю вимушені давати дозвіл на будівництво об'єктів замовниками по яких виступають місцеві органи самоврядування нехтуючи іноді якісними показниками. З метою зміни такого становища Державною архітектурною інспекцією Держбуду України разом з науковцями НДІБВ було розроблено "Концепцію створення єдиної системи органів державного архітектурно-будівельного контролю в Україні". Концепцією передбачено що державний архітектурно-будівельний контроль в Україні здійснюватиметься Державною архітектурно-будівельною інспекцією України далі - ДАБІ України її територіальними органами в Автономній Республіці Крим областях містах Києві та Севастополі містах обласного підпорядкування районах територіальні ДАБІ . При цьому функція місцевих державних адміністрацій з державного контролю за додержанням архітектурно-будівельних норм правил стандартів передбачена Законами України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.99 № 586-ХІV має бути скасована. Передбачається що ДАБІ України є самостійним структурним підрозділом при центральному органі виконавчої влади з питань будівництва містобудування та архітектури. Фінансування ДАБІ України передбачається здійснювати з Державного бюджету України. Джерелами фінансування територіальних ДАБІ можуть бути як Державний бюджет України так і кошти включені до 10 глави зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва "Утримання служби замовника та авторський нагляд" у розмірі 0 1-0 3% визначеному центральним органом виконавчої влади з питань будівництва містобудування та архітектури. На розвиток матеріально-технічної і соціальної бази органів державного архітектурно-будівельного контролю передбачається використовувати також кошти які надходять у формі штрафів за правопорушення у сфері будівництва. З метою створення єдиної системи органів державного архітектурно-будівельного контролю в Україні підготовлені пропозиції щодо внесення відповідних змін до чинних Законів України. В.О. НАЧАЛЬНИКАДЕРЖАРХБУДІНСПЕКЦІЇ УКРАЇНИС. СТАРОВОЙТОВ