Рішення НТР N 56 від 19.08.2005 р.

Рішення НТР N 56 від 19.08.2005 р. Про проект наказу Про затвердження Положення про порядок консервації та розконсервації об'єктів будівництва

Рішення НТР від 19 серпня 2005 р. № 56 Про проект наказу "Про затвердження Положення про порядок консервації та розконсервації об'єктів будівництва" Рішення НТР від 19 серпня 2005 р. № 56 Розглянувши проект наказу Держбуду України "Про затвердження Положення про порядок консервації та розконсервації об'єктів будівництва" розроблений Управлінням економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Держбуду України науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити проект наказу Держбуду України "Про затвердження Положення про порядок консервації та розконсервації об'єктів будівництва" та рекомендувати його до затвердження. 2. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Т.Шарапова забезпечити погодження цього наказу Держпідприємництва України Міністерством економіки України та Міністерством фінансів України та внесення на реєстрацію в Міністерство юстиції України. ГОЛОВУЮЧИЙ НА ЗАСІДАННІЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІТЕТУЮ. КАЗМІРУК * * * Довідка Проект наказу "Про затвердження Положення про порядок консервації та розконсервації об'єктів" розроблено Українським науково-дослідним центром економіки будівництва "Екобуд" відповідно до завдань визначених Указами Президента України від 12.05.2005р. №779 "Про лібералізацію підприємницької діяльності та державну підтримку підприємництва" та від 01.06.2005р. №901 "Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики" стосовно прискореного перегляду регуляторних актів щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики. На даний час питання консервації об'єктів будівництва які не забезпечуються фінансуванням та їх розконсервації регулюється Порядком консервації та розконсервації об'єктів будівництва затвердженим наказом Державного комітету України у справах містобудування і архітектури від 27 грудня 1995 року №258 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 13 березня 1996 року за №109/1134. З моменту прийняття наказу Державного комітету України у справах містобудування і архітектури "Про затвердження Порядку консервації та розконсервації об'єктів будівництва" 27 грудня 1995 року №258 було прийнято ряд законодавчих та нормативно-правових актів України а саме: Конституція України Бюджетний Цивільний та Господарський кодекси України постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року №1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва". Деякі положення зазначеного Порядку не відповідають положенням зазначених актів. Тому виникла необхідність щодо затвердження нового документа який регулюватиме порядок консервації об'єктів будівництва не забезпечених фінансуванням та їх розконсервації з врахуванням положень зазначених актів. В Положенні яке передбачається затвердити зазначеним наказом введені основні терміни та визначення які відповідають чинному законодавству. Введення термінів та визначень вирішить питання щодо однозначності їх застосування. Найменування органів управління які прийматимуть рішення про консервацію або розконсервацію об'єкта будівництва приведенні у відповідність із положеннями Бюджетного кодексу. Порядок фінансування витрат із проведення робіт з консервації або розконсервації зазначених об'єктів будівництва приведено у відповідність із положеннями постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року №1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва" а також державних будівельних норм України щодо визначення вартості будівництва об'єктів. Проект наказу "Про затвердження Положення про порядок консервації та розконсервації об'єктів" розсилався на відгук Мінекономіки Мінфіну Мінпаливенерго Управлінням капітального будівництва облдержадміністрацій будівельним корпораціям "Укрметротунельбуд" "Украгропромбуд" Холдинговій компанії "Київміськбуд" та іншим відомствам та організаціям. Зазначений проект наказу також розміщено в мережі Інтернет на сайті Держбуду України http:/ www. build. gov. ua. для одержання відгуків від юридичних та фізичних осіб. В остаточній редакції проекту наказу "Про затвердження Положення про порядок консервації та розконсервації об'єктів" враховані пропозиції та зауваження зазначених організацій. Ухвалення цього наказу надасть можливість прийняти Положення яке регулюватиме механізм проведення консервації об'єктів будівництва які не забезпечуються фінансуванням та їх розконсервації відповідно до принципів державної регуляторної політики згідно з Указами Президента України від 12.05.2005 р. № 779 "Про лібералізацію підприємницької діяльності та державну підтримку підприємництва" та від 01.06.2005 р. № 901 "Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики". НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГОКОМПЛЕКСУТ. ШАРАПОВА