Рішення НТР N 60 від 19.08.2005 р.

Рішення НТР N 60 від 19.08.2005 р. Про проект ДБН Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади

Рішення НТР від 19 серпня 2005 р. № 60 Про проект ДБН "Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади" Рішення НТР від 19 серпня 2005 р. № 60 Розглянувши проект ДБН "Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади" розроблений ВАТ "КиївЗНДІЕП" науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити проект ДБН "Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади". 2. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення О.Авдієнко та Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович у місячний термін підготувати наказ про надання чинності ДБН "Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади" та сформувати "Справу нормативного документа" у встановленому порядку. 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Комітету Ю. Казмірука. ГОЛОВУЮЧИЙ НА ЗАСІДАННІЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІТЕТУЮ. КАЗМІРУК * * * Довідка Проект державних будівельних норм "Культурно - видовищні та дозвіллєві заклади" розроблено ВАТ "КиївЗНДІЕП" відповідно до плану робіт Держбуду України із стандартизації та нормування. Проект НД узгоджується з технічним завданням на розроблення цього документа. Проект ДБН "Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади" поширюється на проектування нових і реконструкцію існуючих однозальних та багатозальних об'єктів: кінотеатрів цілорічної та сезонної дії з кіно- та відео залами; відеокомплексів; театрів драматичних музично-драматичних музичної комедії опери та балету; клубів центрів дозвілля. Вимоги цих Норм є обов'язковими для юридичних і фізичних осіб - суб'єктів інвестиційної діяльності на території України незалежно від форм власності і відомчої належності. Ці норми не поширюються на культурно-видовищні та дозвіллєві заклади місткістю понад 1500 місць цирки казино спеціалізовані театри і кінотеатри. Цей документ призначається для проектних і будівельних організацій а також міністерств відомств та експлуатаційних організацій Проект НД складається із 14 розділів у яких послідовно розглядаються загальні положення вимоги до земельних ділянок об'ємно-планувальні та конструктивні вирішення види і типи будівель: кінотеатри відеокомплекси; театри клуби та центри культури та дозвілля; нормативне навантаження для розрахунку конструкцій акустика залів і захист від шуму; інженерне обладнання будинків; технологічне обладнання та пристрої вимоги щодо пожежної безпеки санітарно-гігієнічні вимоги а також надані додаткові вимоги у додатках А Б В Г Д Е Ж К Л М. Проект НД має взаємозв'язок з НД класу Б.2. "Планування та забудова населених пунктів і територій" класу В.2. "Об'єкти будівництва та продукція будівельного призначення". Проект НД порівняно з чинним ВСН 45-86 "Культурно-зрелищные учреждения" містить сучасні вимоги щодо типології нові санітарно-гігієнічні вимоги вимоги щодо пожежної безпеки. Проект ДБН "Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади" був розісланий на відгуки у 12 науково-дослідних та проектних інститутів. Зазначений проект ДБН погоджено з Міністерством охорони здоров'я України Державним департаментом пожежної безпеки МНС України Міністерством культури та мистецтв України. Він має позитивний висновок державної експертизи проведеної ТК зі стандартизації "Будтехнормування" розглянутий на секції "Архітектура та житлово-цивільне будівництво" 23.08.05 протокол № 6 схвалений та рекомендований до розгляду на засіданні науково-технічної ради Держбуду України. ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКАУПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИХ ТА ІНЖЕНЕРНИХСИСТЕМ БУДИНКІВ ТА СПОРУДЖИТЛОВОГО-ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯА. НЕЧЕПОРЧУК