Рішення НТР N 63 від 16.09.2005 р.

Рішення НТР N 63 від 16.09.2005 р. Про розгляд програми експериментального будівництва висотних будинків та багаторівневих підземних автостоянок у м.Києві, на проектування яких Київською міськдержадміністрацією надано відповідні дозволи

Рішення НТР від 16 вересня 2005 р. № 63 Про розгляд програми експериментального будівництва висотних будинків та багаторівневих підземних автостоянок у м.Києві на проектування яких Київською міськдержадміністрацією надано відповідні дозволи Рішення НТР від 16 вересня 2005 р. № 63 Експериментальне будівництво у м. Києві житлових та громадських будинків та багатофункціональних комплексів висотою більше 25 поверхів 73 5м з улаштуванням як правило на перших поверхах розвинутих систем обслуговування мешканців цих будинків та населення району забудови в т.ч. з двох і більше рівневими підземними автостоянками паркінгами для легкових автомобілів передбачає отримання результатів що дозволять розробити норми проектування таких об'єктів і перейти до їх масового впровадження. Держбудом розглянуто і узгоджено звернення від замовників таких будинків по 23 конкретних об'єктах з яких 10 вже будується згідно з затвердженими програмами експериментального будівництва частина знаходиться у стадії розроблення проектної документації згідно з погодженими з Держбудом програмами експериментальних робіт. По незначній частині цих об'єктів на звернення заявників Держбуд надав роз'яснення щодо можливості експериментального будівництва і вони на цей час ще не забезпечені розробленими та затвердженими в установленому порядку програмами експериментальних робіт. Разом з тим на будівельних майданчиках по цих об'єктах роботи розпочаті або їх будівництво здійснюється без програми експериментального будівництва погодженої з Держбудом. Виходячи з такого стану Держбуд звернув увагу Київської міської державної адміністрації на необхідність координування у місті процесу реалізації експериментальних досліджень з висотного домобудування з метою напрацювання необхідних даних для створення нормативної бази та обмеження надання дозволів на проектування нових таких об'єктів. Конкретних пропозицій від Київської міської державної адміністрації щодо розв'язання проблемних питань висотного домобудування та улаштування сучасних автостоянок і паркінгів не отримано. Заслухавши інформацію Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення щодо стану експериментального будівництва висотних будинків та багаторівневих підземних автостоянок у м.Києві зважаючи на актуальність проблеми та з метою прискорення відпрацювання відповідної нормативної бази науково-технічна рада вирішила: 1. Взяти до уваги та врахування у роботі структурних підрозділів Комітету та підвідомчих науково-дослідних організацій підрозділів з питань містобудування та архітектури державної експертизи архітектурно-будівельного контролю Київської міської державної адміністрації замовників інвесторів проектних та будівельних організацій які здійснюють проектування й експериментальне будівництво об'єктів у м. Києві інформацію щодо стану проведення комплексу робіт з експериментального будівництва висотних будинків та багатоповерхових автостоянок паркінгів у м. Києві. 2. Зобов'язати замовників звернення яких щодо узгодження експериментального будівництва станом на 25.06.2005 розглянуто у Держбуді в термін до 15.10.2005 узгодити та затвердити в установленому порядку програми експериментального будівництва. 3. Рекомендувати Київській міській державній адміністрації організувати перевірку об'єктів які будуються без затверджених експериментальних програм узгоджених з Держбудом та вжити відповідних заходів щодо усунення недоліків. 4. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Авдієнко О.П. з залученням НДІ будівельного виробництва Балицький С.В. ВАТ "КиївЗНДІЕП" Шевельов В.Б. НДІ будівельних конструкцій Кривошеєв П.І. в термін до 1.11.2005 скласти повний перелік експериментальних об'єктів у м. Києві з наданням даних щодо стану документації на будівництво обсягів та термінів наукових досліджень очікуваного введення в експлуатацію та забезпечити постійний моніторинг за ходом реалізації програм експериментального будівництва. Надати такий перелік для контролю Київській міській державній адміністрації. 5. Активізувати роботу базових науково-дослідних інститутів визначених у п.4 рішення колегії Держбуду від 25.06.2005 № 44 відповідальними за напрямами щодо координації дій із забезпечення наукових досліджень експериментального будівництва висотних будинків та надання науково-методичної допомоги замовникам зокрема: НДІ будівельного виробництва обстежити та підготувати протягом вересня п.р. інформацію щодо експлуатації двох експериментальних 28-поверхових житлових будинків збудованих у м. Дніпропетровську у 80-х роках минулого століття а також протягом жовтня п.р. підготувати комплексний звіт про хід експериментального будівництва; ВАТ "КиївЗНДІЕП" разом з НДІ будівельного виробництва НДІ будівельних конструкцій опрацювати в ІV кварталі п.р. та внести до розгляду пропозиції щодо порядку введення в експлуатацію експериментальних об'єктів з урахуванням їх особливостей та необхідності проведення окремих досліджень в умовах експлуатації. 6. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення: із залученням заінтересованих організацій протягом місяця розглянути структуру нормативних та методичних документів із проектування висотних будинків в Україні розроблених ВАТ "КиївЗНДІЕП" разом з НДІ будівельного виробництва НДІ будівельних конструкцій УкрНДІПБ МНС України та Інститутом гігієни та медичної екології АМН України згідно з дорученням Держбуду та внести пропозиції щодо її погодження; разом з Управлінням науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Барзилович Д.В. протягом місяця підготувати пропозиції щодо погодження і затвердження проекту Регламенту щодо складу порядку розроблення і затвердження проектної документації для висотних будинків і комплексів на які відсутні норми проектування розробленого НДІ будівельного виробництва на замовлення Держбуду; сприяти прискоренню погодження МОЗ України проекту ДБН В.2.3-…-2005 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів" розробленого на замовлення Держбуду Студією неординарного проектування Міжнародної академії архітектури та забезпечити у ІV кварталі п.р. розгляд його на засіданні президії науково-технічної ради Держбуду. 7. Замовнику - ТОВ "Реле" та проектній організації "НДІпроектреконструкція" надати науково-технічний звіт Держбуду щодо будівництва та експлуатації у складі містобудівного комплексу по вул. Великій Васильківській 72 м. Києва експериментальної 4-рівневої підземної автостоянки в термін до 15.10.2005 з метою розгляду питання у 2005 році та прийняття відповідних рішень щодо поширення досвіду у будівництві аналогічних об'єктів у м. Києві. 8. Державній архітектурно-будівельній інспекції Старовойтов С.І. Управлінню державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва Ребицький О.О. організувати протягом місяця вибіркові перевірки на об'єктах висотних будинках та підземних паркінгах вище двох рівнів та застосування штрафних санкцій щодо порушення дозвільної документації. За результатами проведеної роботи підготувати інформацію в термін до 20.11.2005. 9. Рекомендувати Київській міській державній адміністрації згідно з листом Держбуду від 15.08.2005 № 2/7-682 щодо проблем з улаштування багаторівневих автостоянок у м. Києві не надавати замовникам дозволів на проектування підземних автостоянок більше двох рівнів до завершення експериментального будівництва 3-4-рівневих автостоянок у м. Києві згідно з Програмами експериментального будівництва узгодженими з Держбудом та до введення в дію нових нормативних документів. 10. Звернути увагу замовників які не отримали станом на 15.09.2005 погодження Держбуду щодо проектування експериментальних автостоянок що Держбуд не буде розглядати звернення до завершення експериментального будівництва таких об'єктів та прийняття спільного з Київською міською державною адміністрацією рішення стосовно поширення таких автостоянок у масовому будівництві. 11. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення з залученням базових науково-дослідних організацій забезпечити загальну координацію рішень Держбуду з зазначених проблем та їх своєчасне виконання. 12. Вважати за необхідне розгляд питань щодо звернень замовників до Держбуду стосовно проектування об'єктів у якості експериментальних за відсутності норм на проектування виносити на науково-технічну раду Держбуду України. 13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників Голови Держбуду за належністю питань. ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ НТРА. БЕРКУТА * * * Довідка На сьогодні у м.Києві є нагальним вирішення ряду організаційних питань щодо розширення будівництва житлових та громадських будинків та багатофункціональних комплексів висотою більше 25 поверхів 73 5 м з улаштуванням як правило на перших поверхах розвинутих систем обслуговування мешканців цих будинків та населення району забудови в т.ч. з двох і більше рівневими підземними автостоянками паркінгами для легкових автомобілів. За узгодженням таких рішень погоджених місцевими органами містобудування і архітектури замовники звертаються до Держбуду виходячи з того що в Україні відсутні норми на проектування таких висотних будинків а також трьох- чотирьохрівневих автостоянок у підземній частині будинків. Тому Держбудом на підставі рішень містобудівної ради Головного управління містобудування архітектури та дизайну міського середовища Київської міської державної адміністрації прийнято рішення щодо проведення комплексу наукових досліджень при проектуванні будівництві та експлуатації ряду складних житлових та громадських будинків і комплексів з підземними автостоянками стан проектування і будівництва яких періодично розглядається на засіданнях колегії та науково-технічної ради Держбуду. Всього розглянуто й узгоджено звернень від замовників таких будинків по 23 конкретних об'єктах частина яких уже будується згідно з затвердженими програмами експериментального будівництва комплекс із шести 34-поверховних житлових будинків у 2-ому м/к ж/м "Троєщина" замовник БК "УкрАзіябуд" ; 30-поверховий житловий будинок по просп.Григоренка в 7-а м/к 31-поверховий житловий будинок по просп.Григоренка в 9-а м/к 36-поверховий житловий будинок на ж/м "Позняки 10-а" 36-поверховий житловий будинок на ж/м "Позняки 10-б" та 34-поверховий житловий будинок по бульв.Дружби Народів 2-а замовник - ХК "Київміськбуд" . Частина об'єктів знаходиться на стадії розроблення проектної документації згідно з погодженими з Держбудом програмами експериментальних робіт 25-поверховий готельно-офісний будинок по бульв. Т.Шевченка 28-30 замовник - ТОВ "Міжнародний діловий центр" ; 31-поверховий офісно-житловий будинок по вул. Антоновича 54 замовник КП "Житлоінвестбуд-УКБ" . Незначна частина об'єктів по яких на звернення заявників Держбуд надав роз'яснення щодо можливості експериментального будівництва на цей час ще не забезпечена розробленими та затвердженими в установленому порядку програмами експериментальних робіт. Разом з тим на будівельних майданчиках по цих об'єктах роботи розпочаті 37-поверховий житловий будинок на Кловському узвозі 7-а замовник - "Житлобуд" ; два висотних житлових будинки по вул. Звіринецькій замовник - "Т.М.М." ; 44-поверховий офісний будинок по вул.Глибочицькій 43 замовник - ТОВ "Ел-Інвест" ; 30-поверховий офісно-житловий будинок по вул.Солом'янській 15 замовник - ТОВ "Панорама-СВ" ; 35-поверховий житловий будинок в 11 м/к ж/м "Позняки" замовник - ТОВ "Княжий Затон" . Однак є такі об'єкти на проектування яких відсутні нормативні вимоги та будівництво яких здійснюється без програми експериментального будівництва погодженої з Держбудом 31-поверховий офісно-торговельний будинок по вул. Мечнікова 1 замовник - ЗАТ "Мандарин Плаза" ; 33-поверховий громадсько-житловий будинок на Спортивній площі 1 замовник - ТОВ "Три О" ; три 33-поверхових будинки на Придніпровській Набережній замовник - "Українська інвестиційно-інжинірингова компанія" ; 29-поверховий житловий будинок по вул. В.Васильківській 72 замовник - ТОВ "Реле" ; 36-поверховий житловий будинок по вул. Протасів Яр замовник - ТОВ "Протасів Яр" . Враховуючи зазначене Держбуд своїм листом від 14.06.2005 № 2/7-495 звернув увагу Голови Київської міської державної адміністрації Омельченка О.О. на необхідність координування у місті процесу реалізації експериментальних досліджень з висотного домобудування з метою напрацювання необхідних даних для створення нормативної бази. Крім того наголошено на тому що до отримання позитивних результатів експериментального будівництва перших будинків за затвердженими програмами необхідно обмежити надання дозволів на проектування нових таких об'єктів. Конкретних пропозицій від Київської міської державної адміністрації крім інформації Головного управління містобудування архітектури та дизайну міського середовища про те що пропозиції Держбуду будуть враховані до Комітету не надходило. Складні проблеми виникають і по ряду об'єктів де проектами передбачено підземні трьох- чотирьохрівневі автостоянки: 3-поверхова підземна автостоянка по вул. Михайлівській 12 замовник - ВАТ "Нерухомість столиці" ; 3-поверховий підземний паркінг по вул. Мечнікова замовник - ТОВ "Георгій" звернення замовників яких знаходяться у Держбуді. Складність полягає в тому що чинними в Україні будівельними нормами ДБН В.2.2-9-99 "Громадські будинки та споруди" СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания" ВСН 01-89 "Ведомственные строительные нормы предприятия по обслуживанию автомобилей" підземну автостоянку допускається проектувати не більше двох рівнів а інші складні рішення не перевірені практикою експлуатації. У м. Києві склалася ситуація де на вимогу місцевих органів виконавчої влади в комерційному житловому будівництві проектуються вбудовані автостоянки з розрахунку одне місце на квартиру у зв'язку з чим з'являються проекти з трьох чотирьохрівневими автостоянками проектування яких не передбачено нормативами в т.ч. ДБН 360-92** "Планування і забудова міських і сільських поселень". Держбудом розглянуто та погоджено в установленому порядку програму експериментального будівництва 4-рівневої автостоянки у складі містобудівного комплексу по вул. В.Васильківській 72 де замовником є ТОВ "Реле". Проект реалізовано у 2005 році і виконавцями програми проводяться відповідні дослідження в умовах експлуатації та готується відповідний науково-технічний звіт із залученням державних наглядових органів та базових інститутів із зазначеної проблеми. З метою створення сучасної нормативної бази з проектування автостоянок у забудові населених пунктів різних за архітектурно-містобудівними рішеннями їх призначенням на замовлення Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Студією неординарного проектування Міжнародної академії архітектури розроблено нову редакцію ДБН В.2.3-…-2005 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів" на заміну застарілого ВСН 01-89 "Ведомственные строительные нормы предприятия по обслуживанию автомобилей" погодження якої завершується для розгляду документа на науково-технічній раді Держбуду у ІV кварталі п.р. Зазначеними нормативами передбачається регламентувати питання щодо улаштування сучасних автостоянок. Разом з тим вважається необхідним до завершення експерименту та внесення змін до цих нових норм у 2006 році рішення щодо підземних автостоянок у три і більше рівнів приймати тільки за погодженням державними наглядовими органами містобудування та архітектури надзвичайних ситуацій пожежної безпеки екології та санітарно-епідеміологічної служби а також за умови забезпечення належних заходів і засобів безпеки їх експлуатації та захисту від негативного впливу на навколишнє середовище та об'єкти забудови. Не вивчене і не врегульоване на законодавчому рівні питання щодо відповідальності організацій що експлуатують ці автостоянки за зберігання транспортних засобів та відшкодування у разі виникнення надзвичайних ситуацій аварій тощо через відсутність у країні системи страхування транспортних засобів. До вирішення цих проблем Держбуд одноосібно не в змозі нормативно забезпечити на державному рівні таке будівництво та гарантувати як центральний орган виконавчої влади безпеку їх функціонування. Виходячи з особливих умов м. Києва та його статусу як столиці держави Держбуд запропонував листом від 15.08.2005 № 2/7-682 Голові Київської міської державної адміністрації розглянути цю проблему спільно з відповідними організаціями та прийняти низку відповідних рішень та обмежень. Вважається можливим проведення масштабного експерименту в межах м. Києва. Для гарантування безпеки експлуатації таких об'єктів доцільно розробити спеціальні правила і норми з проектування будівництва та експлуатації. Конкретних пропозицій від Київської міської державної адміністрації щодо вирішення цього питання не надходило. Разом з тим до Держбуду продовжують надходити звернення замовників щодо погоджень рішень схвалених містобудівною радою Головного управління містобудування архітектури та дизайну міського середовища Київської міської державної адміністрації. Стан будівництва експериментальних висотних житлових будинків та виконання науково-дослідних і експериментальних робіт пов'язаних з необхідністю розроблення спеціальних норм розглянуто 25 червня на черговому засіданні колегії Держбуду України та прийнято рішення № 44 щодо поліпшення стану підготовки дозвільних документів на будівництво даних об'єктів забезпечення координації подальших дій організаціями - співвиконавцями програми експериментального будівництва. Зважаючи на збільшення кількості звернень до Держбуду замовників з посиланням на рішення Київської міської державної адміністрації та Головного управління містобудування архітектури та дизайну міського середовища щодо надання погодження об'єктів будівництва у м.Києві за відсутності норм на їх проектування Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення з метою упорядкування розгляду таких звернень прискорення розгляду результатів експериментального будівництва і прийняття узгоджених рішень щодо вдосконалення нормативної бази з проблем висотного містобудування та проектування багаторівневих автостоянок вносить на розгляд в доповнення до прийнятих раніше рішень проект рішення що додається. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИХ ТА ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ БУДИНКІВ І СПОРУД ЖИТЛОВО-ЦИВІЛЬНОГОПРИЗНАЧЕННЯО. АВДІЄНКО