Рішення НТР N 66 від 16.09.2005 р.

Рішення НТР N 66 від 16.09.2005 р. Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України Про затвердження проекту та титулу будови комплексу споруд Верховного Суду України по вул. Пилипа Орлика, 8 у м. Києві

Рішення НТР від 26 жовтня 2005 р. № 67 Щодо проекту "Загальної частини" Галузевих норм часу на будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи та Збірника ГН 3 "Кам'яні роботи" Галузевих норм часу на будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи Рішення НТР від 26 жовтня 2005 р. № 67 у робочому порядку Розглянувши проект "Загальної частини" Галузевих норм часу на будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи та Збірника ГН 3 "Кам'яні роботи" галузевих норм часу на будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи розроблений Українським науково-дослідним центром економіки будівництва "Екобуд" який схвалено секцією "Економіка та стратегія розвитку будівельного комплексу" від 28 вересня 2005 р. науково-технічна рада Держбуду України вирішила: 1. Схвалити проект "Загальної частини" Галузевих норм часу на будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи та Збірника ГН 3 "Кам'яні роботи" Галузевих норм часу на будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи. 2. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Т.Шарапова рекомендувати для подання на погодження проект "Загальної частини" Галузевих норм часу на будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи та Збірника ГН 3 "Кам'яні роботи" Галузевих норм часу на будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи до Центрального комітету професійної спілки працівників будівництва та промисловості будівельних матеріалів України у десятиденний термін підготувати наказ про затвердження зазначених нормативних документів. ГОЛОВУЮЧИЙА. БЕРКУТА * * * Довідка Проект "Загальної частини " Галузевих норм часу на будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи та Збірника ГН 3 "Кам'яні роботи" Галузевих норм часу на будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи розроблено на виконання Програми створення та постійного оновлення галузевої нормативної бази з праці та професійної класифікації у будівництві на 2005 - 2010 роки затвердженої наказом Держбуду України від 28 грудня 2004 р.№ 243 Українським науково-дослідним центром економіки будівництва "Екобуд" за дорученням Держбуду України. На сьогодні норми з праці у будівництві в Україні практично відсутні. Єдині норми і розцінки на будівельні монтажні і ремонтно-будівельні роботи далі - ЄНіР що були затверджені Держбудом СРСР Держкомпраці СРСР та ВЦРПС є застарілими та не узгоджуються із законодавством України. За часи незалежності України норми з праці у будівництві не оновлено зазначені ЄНіР не переглянуто. Проект зазначених нормативних документів є початком масштабної роботи щодо створення нормативної бази з праці у будівництві. Проект "Загальної частини" та Збірника ГН 3 підготовлено відповідно до вимог Положення з організації нормування праці у будівництві та Методичних рекомендацій з проектування та перегляду норм часу на будівельно-монтажні роботи затверджених наказами Держбуду України від 7 жовтня.2004 р. № 188 та від 2 вересня 2004 р. № 170. Загальною частиною Галузевих норм часу визначено основні положення щодо розроблення та застосування норм часу на виконання будівельних робіт порядок складання збірників Галузевих норм та Перелік збірників Галузевих норм часу на види комплекси робіт передбачено 40 збірників . Проект Збірника ГН 3 складається із двох розділів: розділ 1 - "Кам'яні конструкції"; розділ 2 - "Побутові печі каміни та кухонні плити". Норми часу розроблено методами технічного нормування методом нормативних спостережень - фотообліку змішаного та розрахунково-аналітичним . Тарифікацію робіт що наведено у збірниках здійснено згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 "Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи". Збірник об'єднує 351 норму часу. Під час розроблення норм часу безпосередньо на об'єктах будівництва за участю лінійного персоналу проаналізовано рівень виконання норм часу будівельними бригадами уточнено окремі складові норм вказівки щодо якості робіт та застосування норм часу склад робіт; склад ланки робітників тощо що враховано у проекті нормативних документів. У процесі доопрацювання остаточної редакції проекту Загальної частини та Збірника ГН 3 "Кам'яні роботи" враховано зауваження та пропозиції провідних будівельних організацій що входять до складу будівельних корпорацій та об'єднань. Проект "Загальної частини" Галузевих норм часу на будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи та Збірника ГН 3 "Кам'яні роботи" Галузевих норм часу на будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи" розглянуто та схвалено на секції "Економіка та стратегія розвитку будівельного комплексу" . НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГОКОМПЛЕКСУТ. ШАРАПОВА