Рішення НТР N 68 від 26.10.2005 р.

Рішення НТР N 68 від 26.10.2005 р. Про проект Змін до розділів 2,3 та 4 Випуску 64 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників

Рішення НТР від 26 жовтня 2005 р. № 68 Про проект "Змін до розділів 2 3 та 4 Випуску 64 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників" Рішення НТР від 26 жовтня 2005 р. № 68 у робочому порядку Розглянувши проект "Змін до розділів 2 3 та 4 Випуску 64 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників" розроблений Українським науково-дослідним центром економіки будівництва "Екобуд" науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити проект "Змін до розділів 2 3 та 4 Випуску 64 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників" рекомендований секцією "Економіка та стратегія розвитку будівельного комплексу" науково-технічної ради Держбуду України протокол від 28 вересня 2005 р. № 5 . 2. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Т.Шарапова рекомендувати проект "Змін до розділів 2 3 та 4 Випуску 64 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників" для подання на погодження до Міністерства праці та соціальної політики України та Центрального комітету професійної спілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України в десятиденний термін підготувати проект наказу про затвердження зазначеного нормативного документа в установленому порядку. ГОЛОВУЮЧИЙА. БЕРКУТА * * * Довідка Застосування передових технологій та організації виробництва впровадження сучасних машин механізмів устаткування технічних пристроїв інструментів та контрольно-вимірювальних приладів зумовлює появу нових видів робіт і професій у будівництві. Це в свою чергу потребує необхідності розроблення нових кваліфікаційних характеристик професій робітників зайнятих на виконанні будівельних монтажних ремонтно-будівельних дорожньо-будівельних тощо робіт. Проект 26 кваліфікаційних характеристик розроблено Українським науково-дослідним центром економіки будівництва "Екобуд". Характеристики ввійдуть як зміни та доповнення до розділів 2 3 4 Випуску 64 "Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. До складу проекту Змін до розділу 2 "Робітники. Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи" підготовлено 17 кваліфікаційних характеристик професій до розділу 3 "Робітники. Будівництво метрополітенів тунелів та підземних споруд спеціального призначення" - 2 характеристики та до розділу 4 "Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг" - 7 характеристик. У проекті "Змін до розділів 2 3 та 4 Випуску 64 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників" враховано вимоги Класифікатора професій ДК 003-95 законодавства України. У процесі розроблення проекту враховано зауваження та пропозиції будівельних організацій та підприємств сучасну технологію виконання робіт. Проект кваліфікаційних характеристик пройшов експертизу в Центрі продуктивності Міністерства праці та соціальної політики України що підтверджується відповідними актами. За пропозицією Центру "Екобуд" Науково-дослідним інститутом соціально-трудових відносин дві професійні назви робіт "Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників ліфтів " та "Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин" включено як нові до складу Зміни № 7 до Державного класифікатора професій ДК 003-95. Проект "Змін до розділів 2 3 та 4 Випуску 64 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників" розглянуто та схвалено на секції "Економіка та стратегія розвитку будівельного комплексу" протокол від 28 вересня жовтня 2005 року № 5 НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГОКОМПЛЕКСУТ. ШАРАПОВА