Рішення НТР N 3 від 21.01.2005 р.

Рішення НТР N 3 від 21.01.2005 р. Про проект ДСТУ Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Технічне завдання

Рішення НТР від 21 січня 2005 р. № 3 Про проект ДСТУ "Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Технічне завдання" Рішення НТР від 21 січня 2005 р. № 3 Розглянувши проект ДСТУ "Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Технічне завдання" розроблений Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій НДІБК науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити і рекомендувати до затвердження проект ДСТУ "Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Технічне завдання". 2. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович підготувати наказ про надання чинності зазначеному національному стандарту та сформувати "Справу нормативного документа" в установленому порядку. ГОЛОВА НТРВ. ЧЕРЕП * * * Довідка Оснащення будівельних об'єктів засобами автоматизованого контролю різного ступеня складності в залежності від призначення конкретного об'єкта знайшло широке застосування в сучасній міжнародній будівельній практиці. Початковою стадією створення автоматизованої системи технічного діагностування АСТД будівельних конструкцій є розроблення технічного завдання ТЗ яке є основним вихідним документом що визначає вимоги та порядок створення АСТД. Метою розроблення цього національного стандарту спільно з раніш розробленим ДСТУ Б В.2.6-25-2003 "Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Загальні технічні вимоги" є забезпечення інформаційної і методичної підтримки для потенційних вітчизняних споживачів спрощуючи процедуру впровадження АСТД. Впровадження зазначеного стандарту сприятиме підвищенню рівня компетенції при формуванні ТЗ на АСТД підприємств і організацій що зайняті будівництвом експлуатацією і реконструкцією будівельних об'єктів а також проектних організацій і постачальників устаткування що виконують роботи з оснащення будівельних об'єктів АСТД що в свою чергу дозволить прискорити впровадження АСТД на об'єктах будівництва та позитивно позначиться на їх безпечній експлуатації. Проект ДСТУ "Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Технічне завдання" погоджено з корпорацією "Укрмонтажспецбуд" і за позитивним висновком науково-технічної експертизи яку провели Технічний комітет стандартизації "Спецмонтаж" та Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем у будівництві розглянуто на засіданні секції науково-технічної політики у будівництві НТР Держбуду України протокол № 11 від 22 грудня 2004 р. і рекомендовано до розгляду президією науково-технічної ради Держбуду України з метою затвердження. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇПОЛІТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У БУДІВНИЦТВІ Д. БАРЗИЛОВИЧ